W związku z Uchwałą Nr XXXVI/430/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wyboru nowej metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Szczucin, oraz ustalenia wysokości tej opłaty, Burmistrz Szczucina zawiadamia, że od dnia 01.01.2018 roku, na terenie gminy Szczucin obowiązywać będą nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zgodnie z poniższą tabelą:

 

TEREN WIEJSKI

Wielkość gospodarstw domowych

Opłata przy segregacji odpadów

Opłata za niesegregowanie odpadów

Gospodarstwo 1 osobowe

10,00 zł

20,00 zł

Gospodarstwo 2 osobowe

16,00 zł

32,00 zł

Gospodarstwo 3 osobowe

20,00 zł

40,00 zł

Gospodarstwo 4 osobowe

26,00 zł

52,00 zł

Gospodarstwo 5 osobowe

34,00 zł

68,00 zł

Gospodarstwo 6 i więcej osobowe

40,00 zł

80,00 zł

TEREN MIEJSKI (w tym budynki wielolokalowe)

Wielkość gospodarstw domowych

Opłata przy segregacji odpadów

Opłata za niesegregowanie odpadów

Gospodarstwo 1 osobowe

15,00 zł

30,00 zł

Gospodarstwo 2 osobowe

24,00 zł

48,00 zł

Gospodarstwo 3 osobowe

32,00 zł

64,00 zł

Gospodarstwo 4 osobowe

38,00 zł

76,00 zł

Gospodarstwo 5 osobowe

46,00 zł

92,00 zł

Gospodarstwo 6 i więcej osobowe

52,00 zł

104,00 zł

 

Razem ze zmianą stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,zmianie od dnia 01.01.2018 roku ulega również metoda jej naliczania. Dotychczas na terenie gminy Szczucin opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zróżnicowana była od ilości osób tworzących wspólnie gospodarstwo domowe na danej nieruchomości, oraz od odbierania odpadów z terenów wiejskich i miejskich. Wybór wielkości gospodarstwa, ograniczony był jednak do gospodarstwa 3 i więcej osobowego. Teraz z ostatniej grupy wyodrębnione i dodane zostały gospodarstwa domowe 4-osobowe, gospodarstwa domowe 5- osobowe oraz gospodarstwa domowe 6 i więcej osobowe.

 

Zmiana ta zobowiązuje właścicieli nieruchomości zamieszkałych, do niezwłocznego złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,zgodnie ze wzorem zawartym w Uchwale Nr XXXV/412/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 18.12.2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Szczucin.