Spotkanie autorskie z Anną Dymną

Wydarzenie miało miejsce 4. grudnia 2017 roku, o godz. 18.00 w Restauracji Staropolskiej
w Szczucinie. Wzięli w nim udział mieszkańcy Gminy Szczucin i nie tylko, jak również osoby niepełnosprawne
z Rodzinnego Domu z Komorowa. Naszym gościem była jedna z najwybitniejszych polskich aktorek teatralnych
i filmowych, niezapomniana Pawlaczka z trylogii o Pawlaku i Kargulu, przepiękna Barbara Radziwiłłówna z filmu Janusza Majewskiego, Marysia Wilczurówna ze "Znachora" (długo by wymieniać), to tylko niektóre role Pani Anny Dymnej. Pracowała z wieloma wybitnymi polskimi i zagranicznymi reżyserami – Konradem Swinarskim, Jerzym Jarockim, Andrzejem Wajdą, Kazimierzem Kutzem, Jerzym Hoffmanem, Barbarą Sass. Oddana chorym
i niepełnosprawnym, dla których założyła Fundację "Mimo Wszystko" i działała w niej jako Pierwsza Wolontariuszka. Inicjatorka Salonu Poezji w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Na spotkaniu aktorka opowiadała m.in. o początkach działalności Fundacji „Mimo Wszystko”, a także o różnych formach pomocy osobom niepełnosprawnym, swoim dzieciństwie, latach młodości, o swojej wielkiej miłości do artysty Wiesława Dymnego, współzałożyciela Piwnicy Pod Baranami. Na zakończenie spotkania każdy z jego uczestników miał możliwość uzyskać autograf Anny Dymnej oraz zakupić Jej książki " Warto Mimo Wszystko" oraz "Dymna" . Były także pamiątkowe zdjęcia. Anna Dymna o godz. 16.00 spotkała się również z pensjonariuszami Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowicy. Spotkaniom towarzyszył niepowtarzalny cudowny, ciepły klimat i wspaniała atmosfera. Pani Anno bardzo, bardzo dziękujemy !!! W/w spotkania były przedsięwzięciem realizowanym przez Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie w ramach Projektu "Fabryka twórczego działania" finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu "Partnerstwo dla książki 2017".