W 2018 roku Gmina Szczucin po raz trzeci bierze udział w projekcie marszałkowskim pn. „Jeżdżę z głową” w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży” przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Realizatorem projektu jest Centrum Usług Wspólnych w Szczucinie.

Do projektu w 2018 roku zgłosiło się 152 uczniów ze szkół podstawowych Gminy Szczucin, którzy mają możliwość nabycia podstawowych umiejętności poprawnej techniki jazdy na nartach, jak również podnieść ogólną sprawność fizyczną. Zajęcia w ramach projektu uczą jak bezpiecznie poruszać się na stoku oraz wprowadzają nawyk używania kasku.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 lutego do 30 marca 2018 roku na Stacji Narciarskiej Laskowa – Kamionna w terminach uzgodnionych pomiędzy realizatorem projektu a szkółką narciarską.

W projekcie biorą udział uczniowie:

  • Szkoły Podstawowej w Szczucinie

  • Szkoły Podstawowej w Borkach

  • Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Skrzynce

  • Szkoły Podstawowej w Zabrniu

  • Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Słupcu

Projekt obejmuje 3 wyjazdy dla każdego dziecka, w czasie których odbywa ono łącznie 16 godzin nauki jazdy na nartach. Zajęcia realizowane są w grupach maksymalnie 12-osobowych pod opieką wykwalifikowanych instruktorów oraz nauczycieli. Każdy uczestnik w ramach projektu ma zapewniony: transport na stok narciarski, wypożyczenie kompletu sprzętu narciarskiego, karnety na stok narciarski, lekcje z instruktorem, ubezpieczenie NNW.

Całkowity koszt projektu w 2018 roku to: 65 670,48 zł, z czego:

a) 19 200,00 zł (29 %) stanowi pomoc finansowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

b) 46 470,48 zł (71 %) to wkład finansowy Gminy Szczucin (w tym wpłaty rodziców dzieci biorących udział w projekcie : 100 zł/os).

Zakładane rezultaty realizowanego projektu

Oczekiwanymi rezultatami realizowanego projektu są:

  • zdobycie przez uczestników zadania podstawowych umiejętności jazdy na nartach

  • poprawa bezpieczeństwa na stokach narciarskich i utrwalenie nawyku jazdy w kasku

  • rozważne i aktywne zagospodarowanie i spędzenie wolnego czasu przez uczestników projektu