1 .Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej sp. z o.o.

33-230 Dąbrowa Tarnowska, ul. Zazamcze 5, tel: 14 642 28 50

 

2. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KOM-ŁAR” Sp. z o.o.

33-230 Szczucin, Wola Szczucińska 142, tel: 14 641 00 38.

 

3. Gminne Przedsiębiorstwo Kanalizacyjne w Niedomicach Sp. z o.o.

33-132 Niedomice, ul. Kolejowa 10, tel: 14 657 50 28