Gminny Rajd Rowerowy "Biało-Czerwonej" zorganizowany przez SCKiB i MOSiR w Szczucinie, zainaugurował na szczucińskim Rynku 2 maja 2018r., obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Uroczystość rozpoczęto wciągnięciem Flagi Państwowej na maszt, przez harcerzy ze Szkoły Podstawowej w Szczucinie pod kierunkiem druha Marka Kupca. Rowerzystów w imieniu Burmistrza przywitał Sekretarz Gminy Szczucin Kazimierz Tęczar
i Wicestarosta Dąbrowski Marek Kopia. Obecny był również Radny Województwa Małopolskiego Bolesław Łączyński, Komendant Komisariatu Policji w Szczucinie podinsp. Bogumił Jedynak i Monika Stefanowicz - biegaczka, trzykrotna uczestniczka igrzysk olimpijskich oraz trzykrotna mistrzyni i wielokrotna medalistka Polski w maratonie, medalistka wojskowych mistrzostw świata. Każdy uczestnik rajdu zaopatrzony został w biało-czerwone chorągiewki przygotowane przez Referat Promocji UMiG w Szczucinie. 25. kilometrową trasę barwnymi zakątkami gminy Szczucin pokonało ok. stu rowerzystów, gdzie najmłodszy uczestnik liczył 5 i pół miesiąca, a najstarszy 82 lata. Rajd zakończył się w szczucińskim parku, gdzie każdy otrzymał z rąk Burmistrza Szczucina Andrzeja Gorzkowicza i Przewodniczącej Rady Miejskiej Agnieszki Beker dyplom uczestnicta w rajdzie, a także mógł poczęstować się kiełbaską z grilla.
Nad bezpieczeństwem rajdu czuwali: Komisariat Policji i Ochotnicza Straż Pożarna w Szczucinie. Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo!