Powitaniem wszystkich gości przez Krystynę Szymańską - dyrektora SCKiB w Szczucinie i Andrzeja Gorzkowicza - Burmistrza Szczucina, rozpoczął sie 19.05.2018 r. w Muzeum Drogownictwa w Szczucinie V Festiwal im. Marianny Gawlik, a muzycznie przywitał wszystkich zespół "Pacanowianie" zdobywca Grand Prix 2017. O najwyższą nagrodę walczyło 34 uczestników. W tym roku Grand Prix zdobyła Sylwia Pisarczyk z Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek w Radomyślu Wielkim. Statuetkę ufundowała rodzina Pani Marianny Gawlik. Więcej informacji o Festiwalu w czerwcowym wydaniu "Gazety Szczucińskiej". Gratulujemy!