X Święto Powiśla Dąbrowskiego - Dożynki Powiatowe i Targi Gospodarcze - 26.08.2018r - Ujście Jezuickie. Gminę Szczucin reprezentowały 4 wieńce dożynkowe, które zajęły najwyższe lokaty w konkursie. W kategorii wieniec nowoczesny, dwa I miejsca przyznano wieńcowi z sołectwa Brzezówka i Suchy Grunt, w kategorii wieniec tradycyjny, I m otrzymał wieniec z solectwa Lubasz, a II m wieniec z sołectwa Borki. Kapela Ludowa "Wiślanie" za ośpiewanie wieńca dożynkowego zdobyła III miejsce. W prezentacji artystycznej, gminę reprezentował chór "Clave de Sol", pod kierunkiem Ilony Mach. Stoisko Gminy Szczucin przygotowało Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Wola Szczucińska i SCKiB w Szczucinie. Wszystkim, którzy włączyli się w przygotowania i promowali naszą Gminę, serdecznie dziękujemy.