Termomodernizacja


Zakończono prace termomodernizacyjne budynków szkół w Szczucinie i Słupcu

Zakończyły się prace związane z największą inwestycją w ostatnim czasie w naszej gminie.

Trwają prace termomodernizacyjne budynków szkół w Szczucinie i Słupcu

Na terenie naszej gminy obecnie trwają prace związane z termomodernizacją budynków Szkoły Podstawowej w Szczucinie oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słupcu. Aktualnie zakończyły się prace związane z termomodernizacją stropów nad Szkołą Podstawową i Gimnazjum w Szczucinie. W obydwu szkołach na ukończeniu jest również wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Obecnie prace koncentrują się na wykonywaniu docieplenia ścian wraz z elewacjami oraz izolacji fundamentów.

Rozpoczęcie prac termomodernizacyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Słupcu

9 marca 2018 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Szczucin została podpisana umowa z wykonawcą prac termomodernizacyjnych. Ze strony Gminy Szczucin umowę podpisali Burmistrz Szczucina Andrzej Gorzkowicz wraz ze Skarbnikiem Gminy Agnieszką Makuch, a ze strony wykonawcy Prezes Zarządu firmy Samson Adam Lichorobiec. Wykonawca został wyłoniony w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pod nazwą: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin: Borzęcin, Szczucin, Szczurowa oraz Wietrzychowice. Modernizacja energetyczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słupcu”.

Partnerski sukces gmin Szczurowa, Szczucin, Borzęcin i Wietrzychowice

Po pozytywnej decyzji Zarządu Województwa Małopolskiego o przyznaniu Gminie Szczurowa- liderowi wspólnego projektu, najwyższego w subregionie tarnowskim wsparcia finansowego, bo ponad 5 mln 360 tys. zł dofinansowania na kompleksową termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w gminach: Szczucin, Wietrzychowice, Borzęcin i Szczurowa, włodarze gmin wraz z koordynatorami spotkali się w Szczurowej celem omówienia spójnego planu realizacji tych inwestycji na najbliższe dwa lata.

Podpisanie umowy partnerskiej gmin o współpracy w zakresie modernizacji energetycznej obiektów użyteczności publiczne

Gminy: Borzęcin, Szczucin, Szczurowa i Wietrzychowice w dniu 16 sierpnia 2016 roku w Urzędzie Gminy Szczurowa podpisały umowę partnerską o przystąpieniu do realizacji wspólnego projektu dotyczącego zwiększenia efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. Projekt zgłoszony został do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020.