Narodowe śpiewanie w Krakowie 
4 listopada chór Clave de sol z SCKiB w Szczucinie, uczestniczył w Koncercie Patriotycznym dla Niepodległej z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości. Ten piękny i wyjątkowy Koncert z udziałem chórów regionu małopolski projektu Akademia Chóralna, odbył się w Filharmonii Krakowskiej im K. Szymanowskiego. Serdecznie dziękujemy p. Ksenia Miśkiewicz za organizację koncertu oraz wszystkim, którzy stworzyli to piękne muzyczne wydarzenie.