11 listopada 2018r, przeżywaliśmy razem z władzami i mieszkańcami naszego miasta uroczystą Eucharystię Dziękczynną, dziękując Bogu za Wolną Ojczyznę. Uroczystości rozpoczęto o godz. 12.00 wspólnym odśpiewaniem Hymnu Państwowego w ramach ogólnopolskiej akcji „Niepodległa do Hymnu”. Część artystyczną prowadziła Krystyna Szymańska dyrektor SCKiB w Szczucinie, która podkreśliła związki muzyki Stanisława Moniuszki z dziedzictwem kulturowym kraju i kształtowaniem postaw patriotycznych. Wystąpił chór „Clave de sol” z Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie, który wykonał pieśń „Ave Maria” i cztery utwory Stanisława Moniuszki: „Ruina – Sonety Krymskie”, „Kozak”, „Jak lilija” i „Mazur” z opery „Straszny Dwór”.

Następnie rozpoczęła się Msza Święta której przewodniczył ks. proboszcz Zygmunt Warzecha. W oprawę mszy świętej włączyła się młodzież ze Szkoły Podstawowej w Szczucinie, a w uroczystej procesji z darami szli mieszkańcy w strojach historycznych, przedstawiających postacie: Mieszka i Dąbrówkę, Świętego Stanisława i Błogosławioną Karolinę Kózkę, Krakowiaka i Krakowiankę, Świętą Faustynę i Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego, Świętego Szymona z Lipnicy i Błogosławioną Hannę Chrzanowską, małżeństwo z dziećmi, ks. Ignacego Skorupkę i ks. Piotra Skargę. Na zakończenie mszy świętej wspólnie odśpiewano „Boże coś Polskę”.