Zajęcia edukacyjne dla najmłodszych.

Prowadzenie edukacji związanej z ochroną środowiska to jedno z zadań ekodoradców. Kolejną placówką w naszej gminie, którą odwiedził ekodoradca jest Przedszkole Niepubliczne Ochronka Św. Józefa.

Ogłoszenie Ministra Rolnoctwa i Rozwoju Wsi

Producenci rolni, których gospodarstwa ucierpiały w skutek działania niekorzystnych zjawisk pogodowych mogą ubiegać się o udzielenie pomocy w formie dotacji.


Kolejne wyróżnienie dla OSP Szczucin

W niedzielę 6 października w sali koncertowej Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach spotkali się przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych z całej Małopolski.

OSP Szczucin - Najprężniej Działająca Jednostka

Strażacy z OSP Szczucin mają powody do dumy i radości. Jednostka OSP Szczucin otrzymała tytuł najprężniej działającej jednostki OSP powiatu Dąbrowskiego.

Bezpłatne konsultacje dla mieszkańców Gminy Szczucin na temat możliwości pozyskiwania środków unijnych.

Urząd Miasta i Gminy Szczucin, wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego zapraszają mieszkańców Gminy Szczucin zainteresowanych pozyskiwaniem dotacji unijnych na konsultacje z pracownikiem Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.


Obwieszczenie w sprawie konsultacji społecznych projektu aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Szczucin na lata 2016-2023

Obwieszczenie w sprawie konsultacji społecznych projektu aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Szczucin na lata 2016-2023

Informacja o miejscu i terminie szkolenia członków obwodowych komisji wyborczych z terenu gminy

Informacja o miejscu i terminie szkolenia członków obwodowych komisji wyborczych z terenu gminy Szczucin - 07.10.2019

Uwaga! Możliwe burze z gradem 24.04.2018

Uwaga! Możliwe burze z gradem

Klub Seniora w Szczucinie

Gmina Szczucin otrzyma 126 445 zł tysięcy złotych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na utworzenie Klubu Seniora.

Składanie wniosków do Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szczucinie przedłużone do środy.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomi pomoc dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w tym roku w wyniku nawalnego deszczu i powodzi.


Obwieszczenie w sprawie przystapienia do sporządzenia aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Szczucin na lata 2016-2023

Obwieszczenie w sprawie przystapienia do sporządzenia aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Szczucin na lata 2016-2023

Dotacja na remonty dróg w Szczucinie

23 września w Urzędzie Miasta i Gminy Szczucin wicewojewoda małopolski Zbigniew Starzec wręczył Burmistrzowi Szczucina symboliczny czek potwierdzający dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Obchody 80. Rocznicy Wydarzeń Wrześniowych

22 września w Szczucinie odbyły się powiatowe obchody 80. Rocznicy Wydarzeń Wrześniowych.
500+ czyli świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

WARUNKI PRZYZNANIA ŚWIADCZENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO SU może otrzymać osoba, która spełniła łącznie następujące warunki:

Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w obszarze nawadniania w gospodarstwie rolnym,

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w obszarze nawadniania w gospodarstwie rolnym, w terminie od dnia 25 września 2019 r. do dnia 22 listopada 2019 r.

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą lub planujesz założyć firmę, wpadnij do ZUS

Zapraszamy w dniach 23 - 27 września br. do naszych placówek na „Tydzień Przedsiębiorcy”. Tegoroczne przedsięwzięcie odbywa się pod hasłem „Zatrudniam legalnie - pracuję legalnie”.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 177 - Silny wiatr!

Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 45 km/h do 60 km/h...


Informacja Komisarza Wyborczego w Tarnowie I o terminie losowania kandydatów na członków obwodowych komisji wyrczych

Losowanie odbędzie się w dniu 18 września 2019 r. o godz. 14:00 w Sali Narad UMiG Szczucin.

Szukamy kandydatów do małopolskich „Oscarów” dla organizacji pozarządowych!

W tegorocznej edycji najlepsza organizacja pozarządowa z Małopolski zostanie uhonorowana nagrodą Grand Prix oraz otrzyma nagrodę finansową w wysokości 5 tys. zł ufundowaną przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Ogłoszenie konsultacji w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Szczucin z .... na 2020 r.

Ogłoszenie konsultacji w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Szczucin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r.

Pamiętamy…

80 rocznica zbrodni w szkole powszechnej w Szczucinie.


ZAGŁOSUJ W BUDŻECIE OBYWATELSKIM NA KALEJDOSKOP TWÓRCZEGO DZIAŁANIA !

Już dziś rusza głosowanie w 4.edycji Budżetu Obywatelskiego Małopolski. Wśród zakwalifikowanych jest zadanie: „Kalejdoskop twórczego działania”.

8 Naradowe Czytanie - Nowele Polskie

Narodowe Czytanie to projekt organizowany przez Prezydenta RP od 2012 roku. Został zainicjowany wspólną lekturą Pana Tadeusza Adama Mickiewicza.XIII Sesja Rady Miejskiej w Szczucinie - na żywo

Zapraszamy na transmisję na żywo z XIII Sesji Rady Miejskiej w Szczucinie
Piknik Rodzinny Stowarzyszenia Trzeźwościowego NADZIEJA

24 sierpnia odbył się piknik rodzinny zorganizowany przez stowarzyszenie „Nadzieja”. Na uczestników pikniku czekało wiele atrakcji m.in. można było spróbować swoich sił w strzelaniu z łuku.

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIEOSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 160WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃo godz. 12:57 dnia 25.08.2019

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIEOSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 160WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃo godz. 12:57 dnia 25.08.2019

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIEOSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 160WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃo godz. 12:57 dnia 25.08.2019

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIEOSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 160WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃo godz. 12:57 dnia 25.08.2019

Zagrożenie Powodziowe Powiatu Dąbrowskiego

Wojewoda małopolski Piotr Ćwik spotkał się 20 sierpnia br. z samorządowcami powiatu dąbrowskiego. Spotkanie odbyło się w Muzeum Drogownictwa w Szczucinie.

OGŁASZENIE NABÓR KANDYDATÓW DO PROJEKTU ,,Twoja szansa na przedsiębiorczość” - powiat dąbrowski.

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby pozostające bez pracy (bierne zawodowo lub bezrobotne) w wieku powyżej 30 lat i więcej zamieszkujące/uczące się w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze subregionu Tarnowskiego woj. małopolskiego (powiaty: m. Tarnów, tarnowski, brzeski, dąbrowski) zainteresowane założeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Rodzinne święto w tradycji

"Rodzinne święto w tradycji" - połączenie święta kościelnego Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny – 15 sierpnia z tradycją święcenia plonów.

Wicepremier Jarosław Gowin z wizytą w Szczucinie

12 sierpnia Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin przybył z wizytą do Szczucina.

Uwaga ! Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu oraz silnym wiatrem - Prosimy o zapoznanie się z treścią komunikatu

Uwaga ! Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu oraz silnym wiatrem - Prosimy o zapoznanie się z treścią komunikatu.

Wsparcie dla policji

Gmina Szczucin przekazała wsparcie finansowe dla Komisariatu Policji w Szczucinie. Podpisanie porozumienia dotyczącego wsparcia między Gminą Szczucin a Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie nastąpiło w dniu 5 sierpnia 2019 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Szczucin.

75. rocznica powstania warszawskiego

W czwartek 1 sierpnia obchodziliśmy 75. rocznice wybuchu powstania warszawskiego - największej akcji zbrojnej podziemia w okupowanej przez Niemców Europie.

Agnieszka Ząbek gościem XII Sesja Rady Miejskiej w Szczucinie.

31 lipca gościem specjalnym podczas XII Sesji Rady Miejskiej w Szczucinie była Agnieszka Ząbek - pochodzący ze Szczucina, świeżo upieczona wicemistrzyni Europy w karate kyokushin.

Wakacyjne remonty

Wakacje to najlepszy czas aby w budynkach szkolnych przeprowadzać remonty. Nie inaczej jest w naszej gminie, gdzie obecnie trwa remont w Szkole Podstawowej w Szczucinie.Promesa dla Orkiestry Dętej przy OSP Szczucin

Koncerty, festiwale, warsztaty, a także jubileusze zespołów artystycznych, pikniki rodzinne, inspirujące spotkania czy interesujące publikacje – to tylko kilka z 96 inicjatyw, które otrzymały dofinansowanie w ramach drugiej edycji konkursu Mecenat Małopolski 2019.


Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie wydało ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem (2 stopień zagrożenia):

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie wydało ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem (2 stopień zagrożenia)

Ulica Kościuszki z nowym oświetleniem

Nowoczesne lampy oświetleniowe na ul. Kościuszki. Dzięki dobrej współpracy Gminy Szczucin z firmą TAURON zostały wymienione oprawy oświetleniowe starego typu na nowoczesne energooszczędne oświetlenie.

Chodnik przy ul. Witosa gotowy

Zakończyły się prace w ramach zadania p.n. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1317K Szczucin – Maniów – Borki – Załuże

Trwają prace na moście w Zabrniu

Trwa budowa mostu w miejscowości Zabrnie na drodze powiatowej Szczucin - Radgoszcz.

Modernizacja placu zabaw przy ulicy ks. Bracha

Trwa modernizacja placu zabaw przy ulicy ks. Bracha. Celem realizacji zadania jest poprawa stanu technicznego i podniesienie standardu placu zabaw.


Czyszczenie rowów melioracyjnych

Na terenie Gminy Szczucin trwają prace melioracyjne.


Pan Rafał Bochenek -przewodniczący Zarządu Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników (Małopolska) zachęca do zapisów dzieci i młodzieży na letnie kolonie nad morzem organizowane przez ww. Związek.

Pan Rafał Bochenek -przewodniczący Zarządu Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników (Małopolska) zachęca do zapisów dzieci i młodzieży na letnie kolonie nad morzem organizowane przez ww. Związek.

Dni Szczucina 2019

W miniony weekend odbyły się Dni Szczucina. Tegoroczne dni naszego miasta wpisują się w obchody dziesięciolecia odzyskania praw miejskich przez Szczucin.


Finał 42. Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych ECHO TROMBITY

Za nami finał 42. Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych ECHO TROMBITY 2019.

Wotum zaufania i absolutorium udzielone Burmistrzowi Szczucina

Podczas XI Sesji Rady Miejskiej w Szczucinie Burmistrz Jan Sipior jednogłośnie uzyskał absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2018.Chór Clave de sol z SCKiB w Szczucinie na scenie Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie

20.06 chór Clave de sol z SCKiB w Szczucinie wyruszył po nową fantastyczną i nie zapomnianą muzyczną przygodę.

III Nocne Zwiedzanie Muzeum Drogownictwa

W tegorocznym wydarzeniu chcemy przybliżyć pracę i tradycje drogowe oraz historię administracji drogowej. Na nasze spotkanie z historią zapraszamy wszystkich - dzieci, młodzież i dorosłych.


Samochodowa i Motocyklowa Pielgrzymka Strażacka 2019

W dniu 2 czerwca Drogą Papieską przejechała XV Samochodowa i IX Motocyklowa Pielgrzymka Strażacka z zakopiańskich Krzeptówek do ludźmierskiego sanktuarium Gaździny Podhala.

W naszym urzędzie można płacić kartą!!!

Od dziś przy stanowisku kasowym pojawił się terminal płatniczy z którego każdy mieszkaniec może skorzystać.

Zgłoś kandydata do Nagrody Amicus Hominum

Jesteś lokalnym liderem, prowadzisz fundację, działasz na rzecz innych i otoczenia, może znasz taką osobę? Szukamy ludzi zaangażowanych społecznie, poświęcających się dla innych i chcemy ich wyróżnić, aby o ich działalności dowiedziało się jak najwięcej mieszkańców.

Sztuka Osób Niepełnosprawnych - zaproszenie do XVII edycji konkursu

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił XVII edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej, uczestników środowiskowych domów samopomocy oraz niepełnosprawnych mieszkańców domów pomocy społecznej „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”.


ROWEROWE POWITANIE LATA

Jak najlepiej świętować najprzyjemniejszą porę roku? Oczywiście na rowerze i w towarzystwie najbliższych.

Apel Prezesa KRUS o zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom podczas wakacji!

Od wielu lat Kasa Rolniczego Upezpieczenia Społecznego propaguje zasady bezpiecznej pracy rolniczej oraz bezpiecznego przebywania w gospodarstwachy rolnych nie tylko wśród rolników, lecz także wśród dzieci zamieszkujących na obszarach wiejskich.
Szczucin na scenie Teatru Narodowego w Warszawie

W sobotę 22 czerwca 2019 o godzinie 18:00 odbędzie się Koncert finałowy projektu Akademia Chóralna. Akademia Chóralna to projekt, którego celem jest rozpowszechnienie śpiewu, jako powszechnego dobra, przez stworzenie spójnego programu rozwoju chórów – od przedszkola do zespołu zawodowego.


Ostrzeżenie o upałach

Ostrzeżenie meteorologiczne

II Runda Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych 2019

W piątek 24 maja mieszkańcy Szczucina mieli okazję podziwiać piękne zabytkowe pojazdy, które przyjechały do nas w ramach II Rundy Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych organizowanych przez Automobilklub Tarnowski. Blisko 40 załóg zabytkowych perełek z Polski i zagranicy wzięło udział w VII Tarnowskim Rajdzie Pojazdów Zabytkowych i II Rundzie Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych w Tarnowie i regionie

Budowa chodnika przy ul. Witosa

Inwestycja ta ma na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i kierowców korzystających z tej drogi. Zadanie swym zakresem obejmuje przebudowę 484m odcinka drogi wraz z budową chodnika.

Dzień Dziecka w Gminie Szczucin

Wielkimi krokami zbliża się święto, na które z utęsknieniem czekają wszystkie maluchy. 1 czerwca wszyscy pragniemy, by nasze dzieci poczuły się najważniejsze i najszczęśliwsze na świecie.


Kolejne sukcesy chórów ze Szczucina

W dniu 28 maja 2019 roku w Europejskim Centrum Muzyki im. Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach odbył się XIII Wojewódzki Konkurs Chórów Regionu Małopolskiego Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska.

Chór Clave de sol szlifuje swoje umiejętności

24-25 maja chór Clave de sol doskonalił swoje umiejętności wokalne na wyjazdowych warsztatach, które odbyły się w Ośrodku Rekolekcyjno-Misyjnym w Piwnicznej Zdroju.
Unowoczesniajmy rolnictwo i obszary wiejskie - ruszają kolejne formy wsparcia dla rolników

Na przełomie maja i czerwca rozpoczną się kolejne nabory wniosków o przyznanie pomocy dla rolników z budżetu PROW 2014-2020. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyznawać premie dla młodych rolników, wsparcie na restrukturyzację małych gospodarstw oraz na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych.

Dyżur ARiMR w Urzędzie Miasta i Gminy Szczucin od dnia 29.05.2019 r.

Od dnia 29.05.2019 r. w UMiG Szczucin dyżur będzie pełnił przedstawiciel ARiMR obsługujący wnioski obszarowe do szkód powodziowych.


Mobilne biuro PZU S.A na rynku w Szczucinie w najbliższą sobotę tj.25.05.2019

Dnia 25.05.2019 roku sobota od godz. 8.30 na płycie rynku w Szczucinie stacjonować będzie mobilne biuro PZU S.A w którym będzie możliwe zgłoszenie i wyszacowanie szkody.

INFORMACJA DLA POWODZIAN!!

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej przekazuje istotne informacje dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców dotkniętych powiodzią.

Burmistrz Szczucina zawiadamia, że rolnicy którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego tj. powodzi i deszczu nawalnego, mogą składać wnioski celem oszacowania strat.

Przedmiotowe wnioski należy składać niezwłocznie, nie później jednak niż 10 dni od dnia ustąpienia wody, na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta i Gminy Szczucin lub w pok. nr 28 II piętro w godz. pracy urzędu.

Spotkanie robocze w Gminie Szczucin

W dniu 20 maja w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Szczucin odbyło się spotkanie robocze, którego celem było omówienie bieżących problemów i przyszłych inwestycji w Gminie Szczucin.

Rusza nabór wniosków w ramach projektu

W związku z planowanym przystąpieniem Gminy Szczucin do realizacji projektu pn. „Kompleksowe unieszkodliwienie wyrobów azbestowych w gminach subregionu tarnowskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR, Typ projektu C. Przedsięwzięcie związane z usuwaniem azbestu, Burmistrz Szczucina zwraca się do mieszkańców gminy, którzy chcieliby przystąpić do projektu o zgłaszenie się do tut. urzędu w celu złożenia stosownej deklaracji.

IX Sesja Rady Miejskiej w Szczucinie

W dniu 15 maja 2019 roku podczas IX sesji Rady Miejskiej w Szczucinie miały miejsce dwa wyjątkowe wydarzenia. Pierwszym z nich było wręczenie srebrnych medali „Za zasługi dla obronności kraju”.


Nasi artyści ze Szczucina najlepsi podczas Ogólnopolskiego Konkursu „Moniuszko – twórca romantyczny”

10 maja w Europejskim Centrum Bajki w Pacanowie rozbrzmiewała muzyka naszego wspaniałego kompozytora podczas Ogólnopolskiego Konkursu „Moniuszko - twórca romantyczny”


Sukces Gimnazjalistów ze Szkoły Podstawowej w Szczucinie w wojewódzkim Konkursie Historycznym

10 maja 2019 roku w Miejskim Zespole Szkół nr 4 w Gorlicach odbył się finał XI edycji konkursu ,,Konstytucja 3 Maja - Czasy Stanisławowskie”.

Kolejna kapliczka w naszej gminie odzyska swój blask

Od 10 lat Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego organizuje specjalny konkurs grantowy pod hasłem Kapliczki Małopolski.

IX Sesja Rady Miejskiej w Szczucinie - NA ŻYWO

Relacja na żywo z IX Sesji Rady Miejskiej w Szczucinie

Informacja o przedłużonym terminie składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz obszarowych z PROW 2014 - 2020 za rok 2019 do dnia 31 maja 2019 r.

Informacja o przedłużonym terminie składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz obszarowych z PROW 2014 - 2020 za rok 2019 do dnia 31 maja 2019 r.

Powiatowe Święto Strażaków

W sobotę 11 maja strażacy z powiatu dąbrowskiego obchodzili swoje święto. Uroczystość rozpoczęła się przemarszem kolumny strażaków do kościoła parafialnego na uroczystą mszę św. w ich intencji, koncelebrowaną przez księży kapelanów.


Nawet do 5 tys. zł dla KGW - Nabór wniosków od 7 maja! Pomoc finansowa po raz kolejny trafi do Kół zarejestrowanych w ARiMR.

Nawet do 5 tys. zł dla KGW - Nabór wniosków od 7 maja! Pomoc finansowa po raz kolejny trafi do Kół zarejestrowanych w ARiMR.

INFORMACJA

Urząd Miasta i Gminy Szczucin informuje, że Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął Uchwałę Nr VII/63/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 marca 2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/494/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2009r. w sprawie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla woj. małopolskiego”.


Wnioski o dopłaty już tylko do 15 maja.

Placówki ARiMR czynne aż do godz. 18.00!


Kolejny sukces Orkiestry Dętej ze Szczucina

W niedzielę 5 maja w wysowskim parku zdrojowym odbyła się parada orkiestr dętych w ramach eliminacji powiatowych Małopolskiego Festiwalu ECHO TROMBITY.

Święta Majowe w Gminie Szczucin

Obchody Świat Majowych w naszej gminie rozpoczęły się 2 maja w Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłasza nabór do projektu MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0

Celem Projektu jest stworzenie warunków do podjęcia lub kontynuacji zatrudnienia przez Rodziców Dzieci w wieku do lat 3 oraz zwiększenie dostępności do usług opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3, w szczególności w gminach o ograniczonym dostępie do tych usług.

Rolniku, wyślij wniosek o dopłaty! Zostało już tylko dwa tygodnie!

Przypominamy, że od ubiegłego roku zmianie uległy zasady ubiegania się o dopłaty bezpośrednie. Wnioski składane są OBOWIĄZKOWO w formie elektronicznej. Służy do tego aplikacja eWniosekPlus, dostępna na stronie internetowej www.arimr.gov.pl.VIII Sesja Rady Miejskiej w Szczucinie - Na żywo

30.04.2019 r. godz. 14:00 - link do transmisji na żywo VIII Sesji Rady Miejskiej

„Kręciołek Samochodowy” o Puchar Burmistrza Szczucina - Runda I

Fani motoryzacji mieli powody do zadowolenia. Siedemnastu kierowców-amatorów wzięło udział w samochodowych zawodach „Kręciołek o Puchar Burmistrza Szczucina”. Nie zabrakło ostrej jazdy, oryginalnych pojazdów i zaciętej rywalizacji.


Rada Senioralna Gminy Szczucin rozpoczęła działalność

11 kwietnia 2019 r. w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Szczucin odbyła się inauguracja drugiej kadencji Rady Senioralnej Gminy Szczucin.eDopłaty na półmetku Już tylko miesiąc został na złożenie wniosku o dopłaty przez Internet

eDopłaty na półmetku Już tylko miesiąc został na złożenie wniosku o dopłaty przez Internet


Informacja o skróceniu czasu pracy Urzędu Miasta i Gminy Szczucin w piątek 19 kwietnia 2019 r.

Informujemy, że w dniu 19 kwietnia (piątek) 2019 roku Urząd Miasta i Gminy Szczucin będzie czynny w godzinach od 7:30 do 14:00


ZŁOTA STRUNA dla chóru Clave de sol z SCKiB w Szczucinie

6 kwietnia odbył się XXI Ogólnopolski Konkurs Chórów o „ Złotą strunę” w Zamku Królewskim w Niepołomicach.

Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej z informacją o ustalonym terminie i miejscu szkolenia teoretycznego dla rolników, w zakresie kwalifikacji, potrzebnych do uboju zwierząt na terenie gospodarstwa, celem własnej konsumpcji domowe

Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej z informacją o ustalonym terminie i miejscu szkolenia teoretycznego dla rolników, w zakresie kwalifikacji, potrzebnych do uboju zwierząt na terenie gospodarstwa, celem własnej konsumpcji domowej

Nowy numer Gazety Szczucińskiej jest już dostępny on-line.

Nowy numer Gazety Szczucińskiej jest już dostępny on-line. W tym numerze piszemy m.in. o wyborach Sołtysów i Rad Sołeckich, Złotych Godach, Radosnych Seniorach, Rekolekcjach Parafialnych, Salonach Poezji, Akademice - cyfrowej wypożyczalni a także o Dniu Babci i Dziadka.

Uroczyste wręczenie umów na realizację zadań publicznych Gminy Szczucin w 2019 r.

Trzysta tysięcy złotych otrzymają w tym roku stowarzyszenia działające w gminie Szczucin. 28 marca 2019 r. w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Szczucin Burmistrz Szczucina Jan Sipior dokonał uroczystego wręczenia umówPamiętamy o Żołnierzach Wyklętych

4 marca odbyła się uroczysta akademia związana z obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W montażu słowno- muzycznym uczniowie przypomnieli, kim byli żołnierze wyklęci i dlaczego się ich wspomina.

Agnieszka Ząbek w Kadrze Polski Karate SHINKYOKUSHIN

W dniu 16 lutego 2019 roku w Hali Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu odbył się Turniej Kwalifikacyjny do Mistrzostw Europy U-21 i Mistrzostw Świata Open oraz Turniej Karate Kyokushin U-18. Zawody zostały zorganizowane przez Wojnicki Klub Sportowy Kyokushin Karate.

PROJEKT ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

W dniu 26.02.2019 odbyło się spotkanie grupy roboczej Projektu w zakresie postępowania przetargowego. W skład Grupy Roboczej wchodzi siedmiu przedstawicieli Gmin biorących udział w projekcie. Trwają aktualnie prace nad wprowadzeniem “kosmetycznych” zmian w przygotowanej już dokumentacji przetargowej.Ponowny start w aktywność zawodową

Spółdzielnia Socjalna Serwis zaprasza do udziału w projekcie: „Ponowny start w aktywność zawodową”
Przeczytaj koniecznie zmiana w zakresie składania wniosków o dowód osobisty

W środę 27 lutego 2019 r. czasowo wyłączona zostanie możliwość wnioskowania przez Internet o dowód osobisty. Usługa włączona zostanie ponownie 4 marca.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne to jedno z wielu działań prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci

„Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje” – pod tym hasłem przebiegać będzie tegoroczny Konkurs Plastyczny dla Dzieci,


Żałoba narodowa po śmierci Jana Olszewskiego

W związku ze śmiercią Jana Olszewskiego – Premiera Polski w latach 1991-1992, Kawalera Orderu Orła Białego – Prezydent Andrzej Duda zarządził żałobę narodową 15 lutego 2019 r. oraz 16 lutego 2019 r. do godz. 19.00.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM W ROKU SZKOLNYM / AKADEMICKIM 2018/2019

Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego, os. Teatralne 4a, 31-945 Kraków informuje o naborze wniosków o przyznanie stypendium w roku szkolnym/akademickim 2018/2019 w ramach projektu pn. Regionalny Program Stypendialny finansowanym ze środków własnych Województwa Małopolskiego.


Harmonogram zebrań wiejskich w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej na kadencję 2019-2024.

Harmonogram zebrań wiejskich w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej na kadencję 2019-2024.

Wizyta Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie

Na zaproszenie Starosty Dąbrowskiego Lesława Wieczorka, w dniu 01.02.2019 roku Starostwo Powiatowe odwiedził Tomasz Pałasiński Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie. Głównym tematem spotkania było bezpieczeństwo użytkowania oraz stanu technicznego drogi krajowej nr 73.Chór Clave de sol z SCKiB w Szczucinie żegna okres bożonarodzeniowy

Cudowny czas kolędowania chór zakończył oprawą muzyczną mszy św. w naszym wyjątkowo pięknym kościele pod wezwaniem Św. Marii Magdaleny w Szczucinie.

Złote Gody

02 lutego 2019 roku w Domu Kultury w Szczucinie odbyła się uroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego dla szesnastu par małżeńskich oraz jednej pary małżeńskiej obchodzącej 60 lecie pożycia małżeńskiego.

GRAND PRIX dla chóru Clave de sol z SCKiB w Szczucinie na Małopolskich Spotkaniach Kolędowych

2 lutego w Auli „Florianka” Akademii Muzycznej w Krakowie, odbyły się Małopolskie Spotkania Kolędowe, na których chór Clave de sol pod dyrekcją Ilony Mach, uzyskał najwyższą Nagrodę.

Wyjazdy uczniów na narty w okresie ferii zimowych

W okresie tegorocznych ferii zimowych Centrum Usług Wspólnych w Szczucinie zorganizowało wyjazdy na narty dla 155 uczniów szkół podstawowych z terenu naszej gminy. Całkowity koszt zadania wyniósł 69 740,18 zł z czego: kwota 51 140,18 zł przeznaczona została z budżetu Gminy Szczucin a pozostałą kwotę, 18 600,00 zł stanowiły wpłaty rodziców (po 120 zł/dziecko).

Joanna Mazur wystąpi w Tańcu z Gwiazdami

Na Gali Mistrzów Sportu Joanna Mazur wręczała nagrodę w kategorii „Najlepszy Niepełnosprawny Sportowiec


Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminą Szczucin.

Rekrutacja do przedszkoli na rok 2019/2020 odbywa się na zasadach, które zostały określone w ustawie z dnia 16.12.2016 r. - Prawo Oświatowe (t.j. Dz.U.2018.996 z późn. zm.) oraz w uchwale Nr VI/46/15 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkola na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.


Odejście na emeryturę Dyrektor Przedszkola

W dniu 28 stycznia pracownicy Publicznego Przedszkola nr. 1 w Szczucinie uroczyście pożegnali się z Panią Dyrektor Janiną Merchut, która po 28 latach pracy odeszła na zasłużoną emeryturę.


IX Koncert Noworoczny Za Nami

W niedzielę 27 stycznia, już po raz dziewiąty w hali widowiskowo-sportowej w Szczucinie, odbył się „Koncert Noworoczny

Technikum w PCEiKZ w rankingu Perspektyw

Miło nam poinformować, iż w tegorocznym rankingu portalu „Perspektywy technikum przy PCEiKZ w Szczucinie, ponownie, po roku przerwy, znalazło się w gronie 500


Ferie u siebie - park rozrywki

Hala Widowiskowo - Sportowa zaprasza na

X Jubileuszowy Ogólnopolski Turniej w Badmintonie

13 stycznia 2019 r. po raz X w Szczucinie odbył się Ogólnopolski Turniej w Badmintonie, rozegrany w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ta sportowa impreza co roku przyciąga mnóstwo gości.


List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji

Prosimy o zapoznanie się z listem Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji. Dotyczy on przeciwdziałania zażywaniu substancji potocznie nazywanych „dopalaczami”.

Ogólnopolski konkurs „Ekologiczny MISTRZ RECYKLINGU” dla Szkół Podstawowych

Zapraszamy nauczycieli i uczniów szkół podstawowych do udziału w V edycji ogólnopolskiego konkursu ekologicznego „Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady” pod patronatem Pana Marszałka Województwa!

Żałoba Narodowa w związku z tragiczną śmiercią prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda ogłosił dzień 19 stycznia 2019 roku dniem Żałoby Narodowej. W tym dniu odbędzie się pogrzeb Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

Wystartowała III Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Floriany 2019

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz redakcja miesięcznika „Strażak” informują, że ruszyła długo oczekiwana III Edycja Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY 2019.

Koncert Noworoczny w Szkole Podstawowej w Szczucinie

Imprezę otworzyła dyrektor szkoły Pani Beata Dzięgiel witając przybyłych gości: władze samorządowe, rodziny uczniów, pracowników szkoły i oczywiście wszystkich małych artystów, którzy brali udział w uroczystości.


INFORMACJA

Urząd Miasta i Gminy Szczucin uprzejmie informuje, że Zarząd Województwa Małopolskiego przygotował aktualizację Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego,


Przekazanie Sztandaru Szkole Podstawowej im. Stanisława Klimczaka w Słupcu.

8 stycznia 2019 roku w Słupcu odbyła się uroczystość przekazania sztandaru Szkole Podstawowej im. Stanisława Klimczaka. Był to bardzo ważny dzień nie tylko dla szkoły ale dla całej lokalnej społeczności.

Ważne dla posiadaczy bydła - liczba DJP

1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie ustawa z 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. 2018, poz. 2247).

Uwaga dodatkowy termin polowań "Koła Łowieckiego"

Dodatkowych termin polowań Koła Łowieckiego

Słupiec: Szkole Podstawowej nadano sztandar

Materiał pochodzi : https://www.tarnowska.tv/wiadomosci/2227,slupiec-szkole-podstawowej-nadano-sztandar

XII Festiwal „Kolęda Hej!”

W dniach 5-6 stycznia 2019 r. odbył się w naszej gminie festiwal „Kolęda Hej”. Była to już XII edycja tego dziecięcego i młodzieżowego przeglądu kolęd.

Orszak Trzech Króli 2019 przeszedł ulicami Szczucina

Obchodzone 6 stycznia święto Objawienia Pańskiego, popularnie zwane świętem Trzech Króli, jest jednym, z najważniejszych świąt w Kościele katolickim.

Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorcze nr 4 -Intensywne opady śniegu/1

Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorcze nr 4 -Intensywne opady śniegu/1

Pożegnanie Długoletniego Pracownika Urzędu Gminy

27 grudnia 2018 r. odbyło się uroczyste pożegnanie odchodzącego na emeryturę Pana Jana Płachty. Wieloletniego pracownika

10 lat temu Szczucin odzyskał prawa miejskie

Pierwsze wzmianki o Szczucinie jako osadzie pochodzą z 1326 roku. Osada istniała już na początku XIV w. Szczucin był własnością rycerską, jego mieszkańcy trudnili się flisactwem, połowem ryb, rolnictwem, drobnym rzemiosłem. Szczucin rozwijał się głównie dzięki żegludze na Wiśle.Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Krakowie

Komunikat prasowy Inspekcji Handlowej w Krakowie w sprawie skierowanej do Konsumentów akcji informacyjno-edukacyjnej, dotyczącej prawa do zwrotu pełnowartościowego towaru.

Pomiary jakości powietrza w Gminie Szczucin

W ramach realizacji przez gminę Szczucin projektu LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”

Koncert kolęd dla emerytowanych nauczycieli

18 grudnia w Restauracji Sovrana w Szczucinie odbył się koncert kolęd dla emerytowanych nauczycieli.


KAMPANIA „CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA”

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.


Finał XVIII edycji Szlachetnej Paczki w Powiecie Dąbrowskim.

W dniach 08-09.12.2018 w Szczucinie odbył się finał XVIII edycji Szlachetnej Paczki.

Szczuciński Rynek w świątecznym blasku

Dużymi krokami zbliżamy się do świąt i wszystkim zaczyna udzielać się wyjątkowa świąteczna atmosfera.

Bezpłatne konsultacje dla mieszkańców Miasta i Gminy Szczucin na temat...środków unijnych!

Urząd Miasta i Gminy w Szczucinie, wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego

OBCHODY 100- lecia ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM W BORKACH

Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych.  

ARiMR rozpoczyna rejestrację kół gospodyń wiejskich Już w sobotę 1 grudnia biura powiatowe czekają na przedstawicieli Kół

Z dniem 29 listopada weszła w życie Ustawa o kołach gospodyń wiejskich. Zgodnie z nią Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzić będzie Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich.

Chór Clave de sol w Filharmonii Podkarpackiej

26 listopada chór Clave de sol z Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie wystąpił na Koncercie Szkolnym z okazji 100 lecia Odzyskania Niepodległości w Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie.Pierwsza sesja nowej Rady Miejskie w Szczucinie

20 listopada 2018 r. odbyła się pierwsza sesja Rady Miejskiej w Szczucinie kadencji 2018-2023.

Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej na Cmentarzu Wojennym nr 247. w Szczucinie

Cmentarz wojennym nr 247 w Szczucinie jest austriackim cmentarzem wojennym z okresu I Wojny Światowej, na którym pochowano 56 żołnierzy austro-węgierskich, 3 niemieckich, 39 rosyjskich i 2 żołnierzy serbskich w 53 grobach pojedynczych i 12 zbiorowych.


Uroczyste obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę

Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych.

Narodowe śpiewanie w Krakowie

4 listopada chór Clave de sol z SCKiB w Szczucinie, uczestniczył w Koncercie Patriotycznym dla Niepodległej z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości.


Tarnów – pierwsze niepodległe

Mimo, że główne uroczystości związane z obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości dopiero przed nami,

Twój los w Twoich Rękach 2

Twój los w Twoich Rękach 2

Fundusze unijne na rozwój mieszkańców Gminy Szczucin

Jak wspierać przedsiębiorczość i rozwój zawodowy mieszkańców dzięki funduszom unijnym zastanawiali się w piątek 12 października Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Jacek Pająk i Burmistrz Szczucina Andrzej Gorzkowicz.

Podsumowanie współzawodnictwa kulturalnego Przedszkoli i Szkół z Gminy Szczucin

18 października dyrektorzy szkół i przedszkoli spotkali się w Domu Kultury w Szczucinie, na Podsumowaniu Współzawodnictwa Kulturalnego Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Oddziałów Gimnazjalnych za rok szkolny 2017/18.

Konkurs Ortograficzny

Już po raz IX Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek zorganizowało Gminny Konkurs Ortograficzny

Przyznano Stypendia Burmistrza Szczucina.

18 października w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Szczucin zostały wręczone stypendia Burmistrza Szczucina. Kwota przeznaczona na stypendia to 10 000,00 zł.

Na przełomie sierpnia i września bieżącego roku do 7 przedszkoli w gminie Szczucin trafiły oczyszczacze powietrza.

Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.

Zakończono prace termomodernizacyjne budynków szkół w Szczucinie i Słupcu

W dniu 16 sierpnia 2016 roku   w Urzędzie Gminy Szczurowa, gminy: Borzęcin, Szczucin, Szczurowa i Wietrzychowice podpisały umowę partnerską o przystąpieniu do realizacji wspólnego projektu dotyczącego zwiększenia efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej.

Ostatnia sesja Rady Miejskiej w kadencji 2014-2018.

W miniony piątek 19 października w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Szczucin odbyła się 44 sesja Rady Miejskiej w Szczucinie. Była to ostatnia planowana sesja rady w trwającej VII kadencji, która kończy się 16 listopada.

W hołdzie Świętemu Janowi Pawłowi II

14 października br., w Domu Parafialnym KANA, odbył się Koncert w hołdzie Świętemu Janowi Pawłowi II. Wiersze Karola Wojtyły zaśpiewał Wojtek Klich wraz z tarnowskimi artystami.

Zamknięcie mostu w miejscowości Zabrnie w ciągu drogi powiatowej nr 1319K Szczucin - Radgoszcz od dnia 15.10.2018 do 14.12.2018.

W związku z odbudową mostu Zabrniu na rzece Breń, obiekt zostanie całkowicie zamknięty od dnia 15.10.2018 r. do 14.12.2018 r.
Archipelag Skarbów

W dniach 2 - 3 października 2018 w Kanie odbył się Program Profilaktyki Zintegrowanej „Archipelag Skarbów”.

Roczny Program Współpracy Gminy Szczucin z organizacjami pozarządowymi na 2019 r

Roczny Program Współpracy Gminy Szczucin z organizacjami pozarządowymi na 2019 r

Obchody 79. Rocznicy Wydarzeń Wrześniowych

W niedzielę 30 września przy pięknej i słonecznej pogodzie w Szczucinie odbyły się uroczyste obchody rocznic wrześniowych.Pomoc po suszy dla rolników i rybaków!

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje pomoc rolnikom, których gospodarstwa ucierpiały w skutek tegorocznej suszy lub powodzi, a także rybakom prowadzącym hodowlę ryb w gminach dotkniętych tymi klęskami żywiołowymi.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Szczucina z dnia 21 września 2018 roku

Burmistrz Szczucina podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:

Kreciołek o Puchar Burmistrza runda III

Burmistrz Szczucina zaprasza na III rundęKoncerty Wolności

W minioną niedzielę 9 września w Brzesku, Dobczycach, Muszynie, Rabce-Zdroju oraz Wolbromiu wspólnie świętowano 100-lecie odzyskania niepodległości

Zaproszenie na Salony Poezji

Salony Poezji w Szczucinie, odbywają się w ramach projektu „Partnerstwo dla książki 2018”, realizowanego przy współfinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Oddaj głos na projekt

Jeśli masz co najmniej 16 lat i jesteś mieszkańcem powiatu dąbrowskiego, brzeskiego, bocheńskiego, tarnowskiego lub miasta Tarnów zagłosuj na projekt

Stypendia dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych

Powiat Dąbrowski informuje, że można ubiegać się o przyznanie stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych uczęszczających do szkół zawodowych w ramach projektu nr RPMP.10.02.02-12-0230/16 „Powiatowe Centrum Kompetencji Zawodowych

Nowe możliwości uzyskania wsparcia finansowego przez osoby fizyczne, właścicieli domów jednorodzinnych na ocieplenie domu, wymianę okien czy na wymianę starego, wysoko-emisyjnego kotła grzewczego.

W związku z zakończeniem prac nad rządowym programem Czyste Powietrze pojawiły się nowe możliwości uzyskania wsparcia finansowego przez osoby fizyczne, właścicieli domów jednorodzinnych na ocieplenie domu, wymianę okien czy na wymianę starego, wysoko-emisyjnego kotła grzewczego.


Kolejna edycja Narodowego Czytania za nami.

Rok 2018 to rok, w którym obchodzimy 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

Szlachetna Paczka Powiśle Dąbrowskie poszukuje Lokalnych Herosów !

Ruszyła rekrutacja wolontariuszy do SZLACHETNEJ PACZKI i AKADEMII PRZYSZŁOŚCI. W rejonie poszukiwanych jest 24 SuperW.


Regionalny Konkurs POCZTÓWKA DO NIEPODLEGŁOŚCI

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież z Gmin Powiśla Dąbrowskiego do udziału w Regionalnym Konkursie Plastycznym pod nazwą “Pocztówka do niepodległości”. Konkurs organizowany jest w związku z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Szczegóły w regulaminie konkursu.

Muzyczny tydzień chóru Clave de sol w Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego we Wroclawiu.

Dwa dni przerwy i chór Clave de sol ze swoim dyrygentem, na nowo pakuje walizki, tym razem kierunek – Wrocław.


Zapraszamy na Narodowe Czytanie 2018

Zainaugurowana przez Parę Prezydencką 28 lutego tegoroczna odsłona Narodowego Czytania odbywa się w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, stąd wyjątkowa formuła akcji, podczas której czytane będą aż dwie lektury.


38. rocznica podpisania porozumień sierpniowych.

Podpisanie Porozumień Sierpniowych i powstanie NSZZ

Koncerty Wolności

Jacek Krupa, Marszałek Województwa Małopolskiego, Burmistrzowie Miast koncertowych oraz Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu wraz z lokalnymi partnerami, w ramach projektu

Nagroda "Kryształy Soli"

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęło się przyjmowanie zgłoszeń do tegorocznej edycji nagrody.Zgłoszenia przyjmowane są do 28 września 2018 r.

Inauguracja Salonów Poezji

W poniedziałkowe popołudnie 27.08.2018 r. w Restauracji Staropolska w Szczucinie, odbyła się Inauguracja Salonów Poezji, w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Srebro, brąz i w końcu złoto..

Złoty medal był jedynym, którego brakowało Joannie Mazur i Michałowi Stawickiemu na mistrzostwach Europy w Berlinie. Wcześniej zdobyli srebro na 200 metrów i brąz na 100 metrów.

Dożynki sołeckie w Woli Szczucińskiej

Dożynki to jeden z najpiękniejszych dni w roku każdego rolnika. To radość i odpoczynek po ciężkiej pracy. W dniu 15 sierpnia 2018 roku takie właśnie święto odbyło się w Woli Szczucińskiej organizowane przez Radę Sołecką oraz Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Wola Szczucińska.

Dożynki Powiatowe 2018

W niedzielę 26 sierpnia w Ujściu Jezuickim, Gmina Gręboszów odbyło się tegoroczne Święto Powiśla Dąbrowskiego. Święto Powiśla Dąbrowskiego jest połączeniem Dożynek Powiatowych z Targami Gospodarczymi.

Kolejne wsparcie dla osób niepełnosprawnych

W dniu 20 sierpnia 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej miało miejsce podpisanie umowy w zakresie likwidacji barier architektonicznych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Dąbrowicy.

BĘDZIE NOWA STRAŻNICA!

22 sierpnia w Tarnowie Burmistrz Szczucina Andrzej Gorzkowicz odebrał z rąk wicemarszałka Stanisława Sorysa umowę na dofinansowanie zadania pod nazwą „Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Borki o pomieszczenie garażowe w tym siedzibę dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borkach, gmina Szczucin”.

Srebro dla Joanny Mazur!

Po raz kolejny Joanna Mazur i Michał Stawicki zapewnili nam fantastyczne widowisko, tym razem na berlińskim stadionie. W Berlinie trwają Paralekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. Są one kontynuacją zakończonych kilkanaście dni temu, tak bardzo udanych dla polskiej kadry lekkoatletycznej mistrzostw Europy z których Polacy przywieźli 12 medali, w tym 7 złotych.

Poznajcie Joannę Mazur

Joanna Mazur mieszkanka Szczucina, olimpijka, Mistrzyni Świata na 1500 metrów i Mistrzyni Europy w biegu na 200 metrów. Mistrzowskie tytułu są tym cenniejsze, że Joasia jest osoba niewidomą! Sport pomaga jej nie tylko w walce z chorobą, ale też pozwala normalnie żyć i wierzyć, że są ludzie którzy zawsze jej pomogą!Informacja o zmianie terminu dyżuru Przewodniczącej Rady Miejskiej w Szczucinie

Dyżur Przewodniczącej Rady Miejskiej w Szczucinie został przeniesiony z dnia 13 sierpnia 2018r. tj. poniedziałek na dzień 14 sierpnia 2018r. tj. wtorek na godzinę 15:30 do 17:00.


Inauguracja Salonów Poezji - 27.08.2018 r., godz. 18:00 Restauracja Staropolska w Szczucinie -WSTĘP WOLNY

Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie zaprasza na spotkanie z Cezarym Żakiem w ramach Inauguracji Salonów Poezji.

FIO MAŁOPOLSKA LOKALNIE - PÓŁNOC znany konkurs w nowej formule

Serdecznie Zapraszamy przedstawicieli organizacji i grup nieformalnych z powiatu dąbrowskiego na spotkanie informacyjne,które odbędzie się już 9 sierpnia 2018

Wakacje dla dzieci z Gminy Szczucin

Grupa 20 dzieci z terenu gminy Szczucin w lipcu wypoczywała w Białym Dunajcu.

Szczucin na rolkach z Krystianem Gielarowskim

Szczucin na rolkach z Krystianem Gielarowskim - 12.08.2018 r. g. 15.00 Plac Targowy

Godzina

W 74 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego przedstawiciele Samorządu Gminnego oraz Drużyny Harcerskiej oddali hołd i uczcili pamięć poległych w Powstaniu Warszawskim.

Dni Pacanowa - 11-12 sierpnia 2018 r.

Wójt i Rada Gminy Pacanów oraz

74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. W godzinę "W" zawyją syreny

1 sierpnia 1944 r., gdy wybiła „Godzina W”, żołnierze Armii Krajowej stanęli do nierównego boju o oswobodzenie Warszawy, walcząc o niepodległość całego kraju i wolność wszystkich Polaków.


Wielkie święto rowerzystów w Tarnowie – Małopolska Tour 2018

Tarnów, Nowy Targ, Stary Sącz i Oświęcim – to miasta, do których w tym roku zawita wielkie święto miłośników

Zawiadomienie Burmistrza Szczucina z dnia 25.07.2018 r. o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

W dniu 25.07.2018 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Szczucin został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Kręciołek o puchar Burmistrza Szczucina - II edycja

W minioną niedzielę 22 lipca na Placu Targowym w Szczucinie po raz kolejny wystartowała impreza pod nazwą „Kręciołek Samochodowy o Puchar Burmistrza Szczucina”. Impreza organizowana jest przez Automobilklub Tarnowski oraz AutoMotoKlub Tarnowski pod Patronatem Honorowy Burmistrza Szczucina Andrzeja Gorzkowicza.

Z TERYTORIALSAMI BEZPIECZNIEJ

Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) to piąty rodzaj Sił Zbrojnych RP (obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych). W naszym regionie formuje się 11 Małopolska Brygady Obrony Terytorialnej. W styczniu 2018r. na jej dowódcę wyznaczony został płk Krzysztof Goncerz, wywodzący się z Wojsk Specjalnych i Powietrznodesantowych.

X Święto Powiśla Dąbrowskiego

W niedzielę, 26 sierpnia 2018 roku na placu przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ujściu Jezuickim (Gmina Gręboszów) odbędzie się już po raz dziesiąty „Święto Powiśla Dąbrowskiego – Dożynki Powiatowe i Targi Gospodarcze

Święto Policji

Z okazji przypadającego na 24 lipca Święta Policji składamy wszystkim Funkcjonariuszom i Pracownikom Policji serdeczne życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, satysfakcji z wykonywanych obowiązków, a przede wszystkim bzpiecznej i spokojnej służby.

Projekt „Kierunek Kariera” – doradztwo zawodowe i szkolenia dla osób pracujących!

Chcesz nauczyć się języka? Skończyć kurs prawa jazdy? Zdobyć nowe umiejętności? Jeśli tak, to mamy dla Ciebie propozycję. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekt „Kierunek Kariera”. Dzięki niemu uczestnik wybranego przez siebie szkolenia lub kursu ma opłacone do 87% jego kosztów. Sam płaci więc tylko niewielką część ceny.

Nabór uczestników do projektu mającego na celu zwiększenie zdolności do uzyskania i utrzymania zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej

FUNDACJA AKME PROWADZI NABÓR UCZESTNIKÓW/CZEK DO REALIZOWANEGO W OKRESIE OD 01 CZERWCA 2018 ROKU DO 31 GRUDNIA 2019 ROKU PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

„Dobry Start” dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, iż w związku z przyjęciem do realizacji rządowego programu „Dobry Start” dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, w terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r.

Akcja Komisji Nadzoru Finansowego ,,A ty kim będziesz kiedy bańka pęknie?

Komisja Nadzoru Finansowego prowadzi kampanię ,,A ty kim będziesz kiedy bańka pęknie?

Kręciołek o puchar Burmistrza Szczucina - II edycja

Automobilklub Tarnowski zaprasza na II edycję Kręciołka o Puchar Burmistrza Szczucina

Koncert z okazji 100 - lecia Odzyskania Niepodległości

Koncertowo Niepodlegli - koncert z okazji 100 - lecia Odzyskania Niepodległości

Zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Szczucina.

W niedziele, 8 lipca 2018 r. na zbiorniku w Łęce Szczucińskiej odbyły się zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Szczucina. W imprezie zorganizowanej Koło PZW Szczucin wzięło udział 19 wędkarzy.

Międzynarodowy Festiwal Folklor Nuance w Bułgarii z udziałem chóru Clave de sol oraz zespołu Dance Art

12 czerwca chór Clave de sol Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie pod kierunkiem Ilony Mach, oraz grupa taneczna Dance Art pod kierunkiem Mariny Hryhorjevej, wyruszają po nową przygodę artystyczną, tym razem do Bułgarii. Wszyscy pełni emocji, wrażeń i niepewności, ale bardzo szczęśliwi, że będą mogli reprezentować nasze miasto i kraj na Międzynarodowym Festiwalu Folklore Nuance - w Bułgarii.

OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY SZCZUCIN

Burmistrz Szczucina zawiadamia, że w dniach od 11.07.2018 r. do 31.07.2018 r. dokonuje się wyłożenia do publicznego wglądu projektu „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Szczucin na lata 2018 – 2022 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2023-2026”

Tegoroczne Dni Szczucinia za nami!

Było wspaniale! Zabawy, koncerty, konkursy... Trzydniowe święto Szczucina rozpoczęły w czwartek 5 lipca warsztaty teatralne i barwna parada ulicami naszego miasta.

Twoja szansa na przedsiębiorczość - projekt oferujący bezzwrotne dotacje na założenie działalnosci gospodarczej w wyskości do 28 000 zł.

Projekt dedykowany osobom pozostającym bez pracy, zamieszkującym lub uczącym się na terenie miasta Tarnowa, powiatu tarnowskiego, brzeskiego i dąbrowskiego zainteresowanym założeniem działalnosci gospodarczej w wieku 30 lat i więcej.

Kredyty klęskowe dla rolników, którzy ponieśli straty spowodowane przez suszę.

Kredyty klęskowe - ARiMR spłaca za rolników część odsetek od kredytu.

Informujemy o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w uprawach rolnych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (suszy)

W związku z powyższym, informujemy iż rolnicy posiadający w/w uprawy rosnące na I lub II kategorii gleb mają możliwość składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w uprawach rolnych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (suszy) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 lipca 2018 roku na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta i Gminy Szczucin (parter) w godzinach pracy Urzędu.„POWIŚLE DĄBROWSKIE – OD ZABORÓW DO NIEPODLEGŁOŚCI OCZAMI I WSPOMNIENIAMI MIESZKAŃCÓW”

Stowarzyszenie „Powiśle Dąbrowskie” oraz Centrum Polonii – Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu serdecznie zapraszają na cykl prelekcji pn. „Powiśle Dąbrowskie – od zaborów do Niepodległości oczami i wspomnieniami mieszkańców”.

Spotkanie poświęcone przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu 21 czerwca 2018 roku zorganizowało spotkanie dla Przewodniczących Zespołów do spraw Przeciwdziałania Przemocy z terenu Powiatu Dąbrowskiego.

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

22 czerwca 2018 r. to dzień długo wyczekiwany przez uczniów, bo właśnie wtedy zakończył się rok szkolny i rozpoczęły się wakacje. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Szczucinie najpierw wzięli udział we mszy świętej w kościele parafialnym, a później w uroczystej akademii. Wyróżniono uczniów, którzy uzyskali najwyższe wyniki w nauce.

Laury Echa Trombity rozdane

To była prawdziwa muzyczna uczta - w dniach 22-24 czerwca br. w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu odbył się finał 41. edycji Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych ECHO TROMBITY.

23 czerwca Dzień Ojca

23 czerwca Dzień Ojca

Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!

Profil zaufany i kilka minut - to wszystko czego potrzeba, by zarejestrować narodziny dziecka online. Nowa usługa ruszyła 1 czerwca 2018 r. Rodzicu, już nie musisz spieszyć się do urzędu. Wszystko czego potrzebujesz to Profil Zaufany i kilka minut.

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z/s w Karniowicach zaprasza do udziału w projekcie doradczym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Informacje na temat możliwości udziału w projekcie uzyskać można kontaktując się z Powiatowymi Zespołami Doradztwa Rolniczego MODR z/s w Karniowicach

Rodzinny Rajd Rowerowy

W minioną niedzielę, 17 czerwca 2018 r. w Szczucinie odbył się po raz drugi Rodzinny Rajd Rowerowy połączony z Nadwiślańskimi Dniami Młodych.

II Integracyjny Piknik Rodzinny

Już po raz drugi Środowiskowy Dom Samopomocy wspólnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Wsi Dąbrowica zorganizował Integracyjny Piknik Rodzinny.

Informacja w sprawie rejestracji podmiotów działającychna rynku spożywczym w zakresie prowazenia produkcji pierwotnej i działalności w zakresie dostaw bezpośrednich

Informacja w sprawie rejestracji podmiotów działającychna rynku spożywczym w zakresie prowazenia produkcji pierwotnej i działalności w zakresie dostaw bezpośrednich

Zaproszenie na VIII Międzynarodową Konferencję Naukową „Gospodarstwa rodzinne wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju”

Serdecznie zapraszamy na VIII Międzynarodową Konferencję Naukową organizowaną przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie wspólnie z Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Europejskie Centrum Badawcze Drobnych Gospodarstw Rolnych pt.: „Gospodarstwa rodzinne wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju”.

Oferta bezpłatnych zajęć prowadzonych przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Zajęcia rozpoczynają się o 9.00 w siedzibie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie, al. Solidarności 5-9, sala 126, I piętro


Rodzinny Rajd Rowerowy

W najbliższą niedzielę (17 czerwca 2018) odbędzie się w Szczucinie Rodzinny Rajd Rowerowy. Do udziału w rajdzie zapraszamy całe rodziny. Rajd ma charakter otwarty, udział jest bezpłatny.

Kolejny sukces matematyczny!

Miło nam poinformować, że uczennica klasy IVd Marysia Tabor wzięła udział w drugim etapie konkursu matematycznego „Matematyczne Preteksty”.

Jak oni śpiewają!

W dniu 05 czerwca 2018 roku w Bolesławiu odbyła się V edycja Powiatowego Konkursu Piosenki Żołnierskiej i Partyzanckiej im. st. sierż. Ignacego Łazarza ps. ,,Lot”.

XI Gminny Przegląd Teatrów Profilaktycznych.

W dniu 29 maja Pełnomocnik ds. Uzależnień oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczucinie po raz kolejny zorganizowali Gminny Przegląd Teatrów Profilaktycznych.

Dzień samorządowca!

27 maja obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego. Ta historyczna data wiąże się z wejściem w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym i jednocześnie pierwszymi wyborami do samorządu terytorialnego.

26 maj Dzień Matki!

Dzień Matki jest szczególnym świętem obchodzonym corocznie i jest wyrazem szacunku dla wszystkich matek.

PODPISYWANIE UMÓW Z MIESZKAŃCAMI NA DOFINANSOWANIE DO WYMIANY PIECA

W dniu 25 maja 2018 r. w Sali Narad Urzędu Miasta i Gminy w Szczucinie odbyło się spotkanie z mieszkańcami, którzy podpisali umowy na dofinansowanie do wymiany starych kotłów węglowych na nowoczesne źródła ciepła

GREEN WEEK W GMINIE SZCZUCIN

22 maja z okazji „Zielonego Tygodnia” (ang. GREEN WEEK) zostały przeprowadzone zajęcia w zakresie ochrony powietrza w Szkole Podstawowej w Szczucinie.


Nocne zwiedzanie w Szczucinie i Dąbrowie Tarnowskiej

Zamierzasz spędzić wakacje w domu? Nie masz pomysłu na to co zrobić z wolnym czasem? Skorzystaj z oferty, którą przygotował Ośrodek Spotkania Kultur w Dąbrowie Tarnowskiej i Muzeum Drogownictwa w Szczucinie

Złote Pasmo i Wyróżnienie Specjalne

22 maja Chór Clave de sol pod dyrekcją Ilony Mach, działający przy Samorządowym Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie zdobywa kolejny raz Złote Pasmo oraz Nagrodę Specjalną na Konkursie Chórów Akademii Chóralnej - regionu Małopolski, który odbył się w Europejskim Centrum Muzyki w Lusławicach.


W dniach 14 - 15 maja 2018 w gimnazjum w Szkole Podstawowej w Szczucinie odbył się Program Profilaktyki Zintegrowanej „Archipelag Skarbów”.

Wzięli w nim udział uczniowie klas drugich i trzecich gimnazjalnych. Dwa czterogodzinne bloki warsztatów w dwa kolejne dni zamieniły grupę młodzieży w poszukiwaczy skarbu, jakim jest głębokie szczęście, trwała miłość i realizacja w życiu własnych pasji i marzeń.

Trwają prace termomodernizacyjne budynków szkół w Szczucinie i Słupcu

Na terenie naszej gminy obecnie trwają prace związane z termomodernizacją budynków Szkoły Podstawowej w Szczucinie oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słupcu. Aktualnie zakończyły się prace związane z termomodernizacją stropów nad Szkołą Podstawową i Gimnazjum w Szczucinie.

Finał Konkursu Powiatowego

”Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”

Powiatowe obchody Dnia Strażaka

Sobota 12 maja była wielkim świętem dla wszystkich strażaków w powiecie dąbrowskim - zarówno tych zawodowych, jak i druhów i druhen działających w Ochotniczych Strażach Pożarnych.

Dopłaty do częściowej spłaty kredytów bankowych

Informujemy, iż w dniu 10 maja 2018 r. Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie podpisał umowy określające współpracę w 2018 r. w zakresie udzielania dotacji ze środków Funduszu na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych udzielanych na inwestycje w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowane na terenie województwa małopolskiego

UWAGA STOWARZYSZENIA! DO 20 MAJA 2018 R. NALEŻY DOSTOSOWAĆ SWOJE STATUTY DO ZNOWELIZOWANEJ USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH!!!!!!

UWAGA STOWARZYSZENIA! DO 20 MAJA 2018 R. NALEŻY DOSTOSOWAĆ SWOJE STATUTY DO ZNOWELIZOWANEJ USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH!!!!!!


XV Rajd Pojazdów Zabytkowych Szlakiem Republiki Partyzanckiej

Automobilklub Kielecki Koło w Kazimierzy Wielkiej i Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej zapraszają na XV Rajd Pojazdów Zabytkowych Szlakiem Republiki Partyzanckiej


Zaproszenie na V Festiwal im.Marianny Gawlik

Zaproszenie na V Festiwal im. Marianny Gawlik

Jak pozyskać pomoc finansową dla małych i średnich przedsiębiorstw? Zapraszamy na spotkanie

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na spotkanie organizowane przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. we współpracy z Powiatem Dąbrowskim, które odbędzie się we wtorek 8 maja 2018 roku o godzinie 14:00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej.

Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych

Tadeusz Kwiatkowski starosta dąbrowski oraz Agnieszka Anioł-Głuszek dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Szczucin z NGO za 2017 r.

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Szczucin z NGO za 2017 r.

Spotkanie robocze z Posłem Cieślakiem

4 maja gościem Burmistrza Szczucina był Poseł na Sejm RP Michał Cieślak, który na bieżąco stara się śledzić wszystkie wydarzenia w gminie Szczucin. Mimo, że nie jest jej mieszkańcem to czuje się z nią bardzo mocno związany.

Dzień Strażaka

W dniu 4 maja obchodzimy Dzień Strażaka. Jest to święto tych, którzy pełnią niebezpieczną, pełną zagrożeń, ale też ofiarną służbę.

Obchody 3 Maja w Gminie Szczucin

Modlitwa za ojczyznę i akompaniament Orkiestry Dętej przy OSP w Szczucinie towarzyszyły gminnym obchodom Narodowego Święta 3 maja.

Akcja chemicznego zabiegu zwalczania osnui gwiaździstej na terenie Leśnictwa Szczucin

Nadleśnictwo dąbrowa Tarnowska informuje o akcji chemicznego zabiegu zwalczania osnui gwiaździstej na terenie Lęśnictwa Szczucin. Oprysk prowadzony będzie przy użyciu sprzętu lotniczego w okresie od 04.05.2018 r. do 15.05.2018 r. w godzinach rannych od 5:30 do 8:30 lub wieczornych od 17:00 do 20:00.

Dzień Flagi Państwowej

Dzień flagi biało-czerwonej jest świętem symboli, z którymi się identyfikujemy. To jest nasza wartość i nasza duma, nigdy nie powinniśmy o tym zapominać

Burmistrz Szczucina zaprasza na obchody majowe

Maj jest miesiącem szczególnym w historii Polski. W pierwszych trzech dniach maja obchodzone są w Polsce trzy ważne święta.

Podsumowanie Gminnego Konkursu Plastycznego i Literackiego

W dniu 27 maja w sali narad Urzędu Miasta i Gminy w Szczucinie odbyło się spotkanie podsumowujące Gminny Konkurs Literacki i Plastyczny pt. „Chcemy być zdrowi i radośni- Wolni od Uzależnień”.

Pies na służbie

29 kwietnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Psa Ratowniczego. Dzień ten został ustanowiony przez IRO (The International Rescue Dog Organisation) w 2008 roku i od tamtej pory, każdego roku w ostatnią niedzielę kwietnia jest świętowany przez ratowników z psami poszukiwawczo-ratowniczymi. W Polsce w służbach mundurowych i ratowniczych pracuje 1995 psów, z czego aż połowa w Policji, a 184 w Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostkach ochotniczych - wynika z raportu „Pies na służbie” przeprowadzonego na zlecenie Royal Canin Polska.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Terapeuty ... w Środowiskowym Domu Samopomocy w Dąbrowicy

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Terapeuty Instruktora Terapii Zajęciowej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Dąbrowicy
Gminny Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie o Ruchu Drogowym w Szczucinie.

Dnia 25 kwietnia 2018 roku w Szkole Podstawowej w Szczucinie rozegrany został Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym (BRD) - Etap Gminny. W turnieju wzięły udział 4 szkoły z terenu gminy Szczucin – SP Zabrnie, SP Słupiec, SP Borki, SP Szczucin. Patronat nad turniejem objął Burmistrz Szczucina.

„Kręciołek Samochodowy” o Puchar Burmistrza Szczucina - Runda I

W niedziele 22 kwietnia na Placu Targowym w Szczucinie Automobilklub Tarnowski oraz AutoMotoKlub Tarnowski zorganizowali „Kręciołek Samochodowy” o Puchar Burmistrza


Małopolska dla Maturzystów!

Gwiazdy polskiej sceny muzycznej, niesamowita atmosfera i udana zabawa - to czeka na tegorocznych maturzystów już 23 czerwca 2018 w TAURON Arena Kraków! Zapraszamy już dziś na wyjątkowe wydarzenie – koncert „Małopolska dla Maturzystów” – podczas którego zagrają Margaret, Kamil Bednarek, Afromental.

Ławka Niepodległości

Ławka Niepodległości to nowy program Ministerstwa Obrony Narodowej, którego głównym celem jest uczczenie setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Dzięki programowi na terenie całej Polski zostaną wybudowane pomniki upamiętniające tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego w formie multimedialnych ławek pomnikowych.

Burmistrz Szczucina w TVP Kraków

20-04-2018 telewizja Kraków wyemitowała w Kronice reportaż odnośnie problemu związanego z usuwaniem azbestu. W reportażu wzięli udział Andrzej Gorzkowicz Burmistrz Szczucina oraz koordynator projektu „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszarów województwa małopolskiego”
Zaproszenie na XXXIX Sesję Rady Miejskiej w Szczucinie

Działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j.Dz. U. z 2017.1875 z późn. zm./, uprzejmie informuję, że zwołuję XXXIX Sesję Rady Miejskiej w Szczucinie na dzień 27 kwietnia 2018 roku o godz. 1400, w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Szczucin z siedzibą przy ul. Wolności 3.

Małopolskie Dni Książki

Przyjdź !!! Zobacz !!! Skorzystaj !!!


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że od tego roku ulegają zmianie zasady ubiegania się o dopłaty bezpośrednie.

We wszystkich biurach powiatowych ARiMR dostępne będą stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu przy których rolnicy będą mogli wypełnić i przesłać wniosek oraz uzyskać pomoc techniczną.


Kolejny wielki sukces chóru Clave de sol pod dyrekcją Ilony Mach, działającego przy SCKiB w Szczucinie podczas XX Jubileuszowego Ogólnopolskiego Konkursu Chórów

14-15 kwietnia 2018 w Zamku Królewskim w Niepołomicach chór Clave de sol wyśpiewał Złotą strunę oraz Nagrodę specjalną Dyrektora Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie w postaci występu chóru na koncercie z okazji 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Kręciołek o Puchar Burmistrza Szczucina

22 kwietnia (niedziela) godz. od 7:30 Palac Targowy

Jak trafić pod skrzydła Tele-Anioła?

Masz w rodzinie kogoś, kto jest niesamodzielny? Z powodu niepełnosprawności, złego stanu zdrowia, podeszłego wieku – i potrzebuje całodobowego wsparcia? Zgłoś tę osobę do Małopolskiego Tele-Anioła. Dostanie za darmo specjalną opaskę, dzięki której będzie mogła się szybko skontaktować z centrum teleopieki i otrzymać fachową pomoc. Właśnie ruszyła rekrutacja do projektu. Sprawdź, jakie wymagania trzeba spełnić.

LATO W TEATRZE

To już szósty sezon, gdy Instytut Teatralni im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie oraz Teatr Pinokio w Łodzi wspólnie realizuje projekt wokół namiotu cyrkowego. Odbywa się on w ramach programu Lato w teatrze, finansowanego z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem działania jest docieranie do miejsc pozbawionych łatwego dostępu do wydarzeń kulturalnych – szczególnie adresowanych do dzieci i ich rodziców.

„Rozmawiajmy o Problemach – Rozumiem, Czuję, Pomagam”.

12 kwietnia 2018 roku o godz. 16:00 w budynku Kany, odbyła się konferencja pn. „Rozmawiajmy o Problemach – Rozumiem, Czuję, Pomagam”. Tematem konferencji były: „Zachowania destrukcyjne”.

Podziel się książkami

Masz książki w dobrym stanie, których już nie potrzebujesz? Ciągle trzymasz filmy na DVD, które znasz już na pamięć? Albo magnetofon kasetowy, który jest sprawny, ale od lat nie słuchasz już na nim muzyki? Oddaj je tym, którym się przydadzą – pacjentom szpitala specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie lub czytelnikom Wypożyczalni Książki Mówionej i Brajlowskiej, działającej przy Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. Książki i filmy są zbierane do końca kwietnia, „kaseciak” – przez cały rok.


III Edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Nie wiesz jak wypełnić wniosek? Przyjdź na warsztaty

Po raz kolejny Województwo Małopolskie oddaje w ręce Małopolan 8 mln zł, bo właśnie taką pulę środków przeznaczono na 3. edycję Budżetu Obywatelskiego.

II OTWARTY TURNIEJ SZACHOWY POWIŚLA DĄBROWSKIEGO O PUCHAR FUNDACJI CORDARE

14 kwietnia 2018 r. godz. 10:00 Hala Sportowa im. Agaty Mróz - Olszewskiej w Dąbrowie Tarnowskiej

Rajd Rowerowy

Rok 2018 jest rokiem wielu ważnych dla Naszego Kraju rocznic. Najważniejszą z nich jest Jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Szczepienie lisów przeciwko wściekliźnie

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Krakowie informuje, że w dniach od 8 do 15 kwietnia 2018 roku na terenie województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Szczucina zawiadamia, że w dniu 4 kwietnia 2018 roku na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczucinie przy ul. Wolności 3 zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy i sprzedaży.

V Festiwal Muzyczny im. Marianny Gawlik

Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie zaprasza na V Festiwal im. Marianny Gawlik. Festiwal odbędzie się w dniu 19 maja 2018 roku, godz. 10.00 w Muzeum Drogownictwa w Szczucinie.

Rajd Memoriał Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza

W pierwszy weekend po Świętach Wielkiej Nocy zostanie rozegrany w Wieliczce PLATINUM 2. Rajd Memoriał Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza, wyznaczony na 6-8 kwietnia 2018 roku. Zaplanowanych jest 9 odcinków specjalnych.

Region ma głos. Zaproszenie na debatę!

Urząd Marszałkowski i "Gazeta Wyborcza" zapraszają na cykl debat z udziałem władz województwa i ekspertów na temat transportu, komunikacji i rozwoju regionu.

W dniu 30 marca 2018 r. Urząd będzie nieczynny dla interesantów

W dniu 30 marca 2018 r. Urząd będzie nieczynny dla interesantów


24 marca -Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów

Senat przyjął ustawę ws. ustanowienia 24 marca Narodowym Dniem Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką.

Małopolska wspiera pszczoły

Ochrona naturalnych siedlisk dzikich pszczół oraz „pszczelich pastwisk”, czyli terenów, na których zbierają nektar, a także promowanie pszczelarstwa i ekologicznych postaw wśród dzieci, młodzieży i dorosłych – to główne działania, jakie mogą liczyć na wsparcie w ramach nowego konkursu Województwa Małopolskiego – „Małopolska Pszczoła”. Zainteresowani udziałem w konkursie na złożenie odpowiednich dokumentów mają czas do 13 kwietnia br.

Konferencja „Sytuacja na lokalnym rynku pracy w powiecie dąbrowskim”

W dniu 20 marca 2018r. w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się coroczna Konferencja pt. Sytuacja na lokalnym rynku pracy w powiecie dąbrowskim


Poradnik bezpiecznego mienia

Komenda Powiatowa Policji w Dąbrowie Tarnowskiej po raz kolejny ostrzegamy przed złodziejami. Niemalże każdego dnia policjanci przyjmują zgłoszenia dotyczące przestępczej działalności amatorów cudzego mienia. Wielu kradzieży można by uniknąć, gdyby nie nieostrożność i brak rozwagi samych okradzionych...

Jak otrzymać dotację na wymianę pieca? Weź udział w szkoleniu.

Masz dosyć smogu i chcesz w końcu odetchnąć świeżym powietrzem? Wiedz, że masz na to realny wpływ. Już w najbliższy czwartek, 22 marca, podczas kolejnego internetowego szkolenia dowiesz się, jak otrzymać dotację na wymianę przestarzałego pieca.

EKSTREMALNA DROGA KRZYŻOWA 23.03.2018 W SZCZUCINIE

Nie warto żyć normalnie, warto żyć ekstremalnie. Już w piątek 23.03.2018r o godz. 20:00 rusza tegoroczna edycja Ekstremalnej Drogi Krzyżowej.

15 marca – Światowy Dzień Konsumenta

Po raz pierwszy obchody Światowego Dnia Konsumenta odbyły się w 1983 roku w rocznicę przemówienia prezydenta Johna Kennedy’ego, wygłoszonego w roku 1962 w Kongresie Stanów Zjednoczonych. Dotyczyło ono projektu ustawy o ochronie praw konsumenta.


Rolniku, sięgnij po dopłaty bez wniosku przez internet Tylko do 14 marca możesz złożyć oświadczenie

W tym roku zamiast wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich rolnik może złożyć oświadczenie, w którym potwierdzi brak zmian w porównaniu z wnioskiem z 2017 r. Termin składania oświadczeń kończy się 14 marca 2018 r.

11 marca - Dzień Sołtysa

W niedzielę 11 marca w Polsce obchodziliśmy Dzień Sołtysa. Z każdym rokiem święto staje się coraz bardziej popularne w większości polskich gmin.

Rozpoczęcie prac termomodernizacyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Słupcu

09 marca 2018 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Szczucin została podpisana umowa z wykonawcą prac termomodernizacyjnych. Ze strony Gminy Szczucin umowę podpisali Burmistrz Szczucina Andrzej Gorzkowicz wraz ze Skarbnikiem Gminy Agnieszką Makuch, a ze strony wykonawcy Prezes Zarządu firmy Samson Adam Lichorobiec.8 marca – Dzień Kobiet

Początków Dnia Kobiet należy dopatrywać się już w starożytnym Rzymie. Wówczas obchodzono Matronalia. Było to święto przypadające na pierwszy tydzień marca.

Mieszkańcy gminy będą bezpieczniejsi

Modernizacja oświetlenia obejmie całą gminę.

JEŚLI CHCESZ OTRZYMAĆ DOPŁATĘ DO SZKOLEŃ KOMPUTEROWYCH, JĘZYKOWYCH LUB PRAWA JAZDY (A, B, C, C+E), TA INFORMACJA JEST DLA CIEBIE!

Z projektu Kierunek Kariera mogą skorzystać osoby pracujące, w jakiś sposób związane z Małopolską (przez miejsce zamieszkania, pracy lub nauki), jeśli:

Szkolenia za bony w Małopolsce

Nawet do 87% dofinansowania do szkoleń można uzyskać uczestnicząc w małopolskim projekcie „Kierunek Kariera”, który realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Szansę na otrzymanie dofinansowania w formie bonów otrzymają wszyscy uczestnicy projektu, którzy spotkają się z doradcą zawodowym i wraz z nim określą jakich szkoleń potrzebują.

Konsultacje w sprawie rozwiązywania problemów społecznych.

W czwartek 1 marca w Sali Narad Urzędu Miasta i Gminy Szczucin odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne na temat problemów społecznych występujących na terenie Gminy Szczucin.

Rolniku, od tego roku wniosek o dopłaty tylko przez Internet

Nie czekaj do maja, wniosek możesz wysłać już od 15 marca!

Uroczyste wręczenie umów na realizację zadań publicznych Gminy Szczucin w 2018 r.

Dnia 28 lutego 2018 r. w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Szczucin Burmistrz Szczucina Andrzej Gorzkowicz uroczyście wręczył umowy na realizację zadań publicznych w 2018 r.

1 marca - Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych

W 2011 r. dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym – Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Jest to święto, honorujące i upamiętniające tych, którzy po 1944 roku nie zgodzili się, by Polską rządziła komunistyczna władza z nadania Moskwy.


Zapraszamy na Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym” – 4 marca 2018

W ramach tegorocznych obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” wraz z Fundacją „Wolność i Demokracja” 4 marca 2018 r. (tj. w niedzielę) Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z Jednostką Strzelecką JS-2083 im. Mariana Kukiela w Dąbrowie Tarnowskiej organizuje Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”.

Bezpłatne pomiary kamerą termowizyjną

W ramach realizacji przez gminę Szczucin projektu LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” prowadzone będą badania budynków kamerą termowizyjną dla zainteresowanych mieszkańców gminy.

Nie Bądźmy Obojętni - pomoc osobom bezdomnym, samotnym, starszym w czasie zimy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej zwraca się z apelem o pomoc i wsparcie dla osób zagrożonych zamarznięciem w okresie zimowym, tj. osób bezdomnych, samotnych, starszych, niepełnosprawnych.

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że w dniu 13 lutego 2018r. w Dzienniku Ustaw ukazała się zmiana Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 6 maja 2015r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W związku z przypadającym w dniach 19 do 25 lutego 2018 roku „Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, podobnie zatem jak w ubiegłym roku dyżurni prokuratorzy w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Wyszyńskiego 2, w godzinach od 9:00 do 15:00 będą udzielać bezpłatnie porad prawnych osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

21 lutego przypada Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. To bardzo ważne święto - podkreśla prof. Jerzy Bralczyk. Językoznawca dodaje, że najlepiej by było, by była to kwestia codzienności, że język jest dla nas bardzo ważny i dbamy o niego

Z sesji Rady Miejskiej

Podczas ostatniej XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Szczucinie odbyły się dwa ważne wydarzenia.

Projekt „Lider CSR - zarządzanie wiekiem - subregion tarnowski”

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA od stycznia 2018 roku rozpoczęła realizację projektu „Lider CSR - zarządzanie wiekiem - subregion tarnowski”, obejmującego Miasto Tarnów oraz powiaty: tarnowski, dąbrowski oraz brzeski.

Naczelnik Urzędu Skarbowego zaprasza na szkolenie

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że 24 lutego br., tj. w najbliższą sobotę lutego, od godz. 9:00 do 13:00...

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który w tym roku potrwa od 19 do 25 lutego 2018r., to kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Włączają się w nią sądy, prokuratury, policja, prawnicze samorządy zawodowe oraz liczne organizacje pozarządowe.

Zaparz kawę, usiądź wygodnie i... weź udział w szkoleniu

Jesteś przedsiębiorcą i zastanawiasz się, co zrobić, aby pracownicy Twojej firmy zdobyli nowe umiejętności? A może sam jesteś pracownikiem, który szuka nowych ścieżek rozwoju zawodowego? Zgłoś się już dziś na kolejne webinarium, podczas którego dowiesz się, jak otrzymać dotację na inspirujące szkolenia czy studia podyplomowe

Bezpłatne konsultacje dla mieszkańców Gminy Szczucin na temat możliwości pozyskiwania środków unijnych

Urząd Miasta i Gminy Szczucin, wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego zapraszają mieszkańców Gminy Szczucin zainteresowanych pozyskiwaniem dotacji unijnych na konsultacje z pracownikiem Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Dyżur konsultanta odbędzie się w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Szczucin, w środę 28 lutego 2018r. w godzinach od 9:00 do 11:30.

Zaproszenie na Forum Promocji i Wizerunku Gminy Szczucin

Burmistrz Szczucin zaprasza na spotkanie Forum Promocji i Wizerunku Gminy Szczucin

Dzień Otwarty Przedszkola Publicznego w Maniowie

20 lutego 2018 r w godzinach od 9.00-16.00 zapraszamy rodziców ze swoimi pociechami do naszego przedszkola.

Światłowód w naszej Gminie

Pragniemy poinformować, że firma Avanet po roku intensywnych prac projektowych wybudowała na terenie naszej Gminy stabilną i szybką sieć światłowodową. Szkielet sieci obejmuje miejscowości: Szczucin, Wola Szczucińska, Świdrówka, Dąbrowica, Łęka Szczucińska.


Bezpieczne ferie w 3 krokach.

Już 12.02.2018, dzieci z województwa małopolskiego rozpoczną ferie zimowe. Jazda na nartach, sankach czy łyżwach należą do najbardziej popularnych zajęć podczas ferii. Jednak zabawa w zimowych warunkach może skończyć się urazem, kolizją, a nawet niebezpieczną kąpielą w mroźnym stawie.

Bezpieczne ferie!

W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi, pragniemy przypomnieć, że dbanie o bezpieczny wypoczynek to obowiązek nas wszystkich. Musimy pamiętać, że czas ten wiąże się z planowaniem dalekich podróży, wzmożonym ruchem autobusów i samochodów, które będą przewozić dzieci na zimowiska. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej przez ten okres czuwać będą nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży, prowadząc działania pod nazwą „BEZPIECZNE FERIE 2018”.

Ferie 2018

Uczniowie z niektórych regionów Polski już teraz cieszą się feriami, najmłodsi z Małopolski muszą na nie jeszcze trochę zaczekać – wystartują one 12 lutego.

Zaproszenie na XXXVII Sesję Rady Miejskiej w Szczucinie

Działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j.Dz. U. z 2017.1875 z późn. zm./, uprzejmie informuję, że zwołuję XXXVII Sesję Rady Miejskiej w Szczucinie na dzień 7 lutego 2018 roku o godz. 1400, w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Szczucin z siedzibą przy ul. Wolności 3.


Serdecznie zapraszam na posiedzenie Komisji Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Szczucinie, które rozpocznie się w dniu 5 lutego 2018 roku o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Szczucin

Serdecznie zapraszam na posiedzenie Komisji Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Szczucinie, które rozpocznie się w dniu 5 lutego 2018 roku o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Szczucin, z siedzibą przy ul. Wolności 3.


Są już z nami 2 lata...

1 lutego, chór Clave de Sol obchodził swoje drugie urodziny!

Szkolenia za bony w Małopolsce

Nawet do 87% dofinansowania do szkoleń można uzyskać uczestnicząc w małopolskim projekcie „Kierunek Kariera”, który realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Szansę na otrzymanie dofinansowania w formie bonów otrzymają wszyscy uczestnicy projektu, którzy spotkają się z doradcą zawodowym i wraz z nim określą jakich szkoleń potrzebują.


Jak palić czyściej węglem i drewnem

Dym i smród to pierwsze z czym kojarzy się węgiel i drewno. Tutaj podważamy tę oczywistą oczywistość. Dym powinien się spalać, bo to bardzo kaloryczna część paliwa. Wyrzucamy go kominami, bo znamy tylko jedną, kiepską technikę palenia, która powoduje wściekłe kopcenie.


„Jeżdżę z głową” w 2018 roku

W 2018 roku Gmina Szczucin po raz trzeci bierze udział w projekcie marszałkowskim pn. „Jeżdżę z głową” w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży” przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Realizatorem projektu jest Centrum Usług Wspólnych w Szczucinie.

Najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT).

Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze) - najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT).

Nagraj film, pokaż jak dbasz o środowisko i wygraj nagrody

Sortowanie śmieci to dla Ciebie codzienność? Dbasz o czyste powietrze oraz oszczędnie zużywasz wodę? A może robisz zakupy w taki sposób, aby nie marnować jedzenia? Nakręć krótki film pokazujący, że o naszą planetę można świetnie dbać także podczas codziennych obowiązków i zdobądź atrakcyjne nagrody w konkursie Europejskiej Agencji Środowiska I LIVE GREEN.

Zapewnij właściwy dopływ powietrza do mieszkania,niezbędny do prawidłowego ciągu przewodów kominowych

Zapewnij właściwy dopływ powietrza do mieszkania,niezbędny do prawidłowego ciągu przewodów kominowych

Festiwal „Kolęda Hej” 2018.

„Składamy Księdzu Proboszczowi głębokie wyrazy uznania za wieloletnią, profesjonalną pracę, przyczyniającą się do upowszechniania kultury muzycznej i pielęgnacji tradycji kolędowania w Naszej Gminie. W imieniu samorządu Gminy Szczucin dziękujemy i życzymy księdzu, by miłość do muzyki i wspólnego muzykowania nigdy nie wygasła.”

Konsultacje w sprawie rozwiązywania problemów społecznych.

W czwartek 25 stycznia w Sali Narad Urzędu Miasta i Gminy Szczucin odbyło się spotkanie konsultacyjne na temat problemów społecznych występujących na terenie Gminy SzczucinPowstanie Styczniowe – 155 rocznica.

155 rocznica – wybuchu powstania styczniowego to doskonały moment na przypomnienie tego czym jest Niepodległość, Patriotyzm, Wolność dla naszego narodu. To chwila zadumy i zastanowienia się nad tym jaka jest cena Suwerenności Narodowej.

Kolędowe sukcesy chóru Clave de Sol

Chór pod dyrekcją Ilony Mach wyśpiewał I miejsce na XVII Miechowskim Przeglądzie Pieśni Chóralnej Kolęd i Pastorałek w Miechowie.


Noworoczny Koncert Orkiestry Dętej.

Przeboje muzyki poważnej, rozrywkowej jak również kolędy w wykonaniu Orkiestry Dętej Przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczucinie z udziałem solistów można było usłyszeć w niedzielę 21 stycznia podczas ósmego już, noworocznego koncertu.

Dzień Babci i Dziadka

21 i 22 stycznia to święto wszystkich Babć i Dziadków jest to okazja by wyrazić im swoją wdzięczność, podziękowania, życzenia.

X JUBILEUSZOWY HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR BURMISTRZA SZCZUCINA

W dniu 18 stycznia 2018r. w Hali Widowiskowo – Sportowej w Szczucinie rozegrano X Jubileuszowy Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Szczucina.

GRAMY już po raz IX - Otwarty Turniej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Badmintonie.

14 stycznia 2018 r. odbył się IX Otwarty Turniej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Badmintonie. Ta sportowa impreza co roku przyciąga mnóstwo gości. W zawodach wystartowało 178 uczestników z całej Polski.

Informacji o prowadzonych badaniach dla pracowników Zakładu Wyrobów Azbestowych

Informacji o prowadzonych badaniach dla pracowników Zakładu Wyrobów Azbestowych.

Ruszamy z konsultacjami zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUIKZP) dla Gminy Szczucin

Z radością informujemy, że Gmina Szczucin przystąpiła do projektu Szkoła Świadomego Planowania Przestrzennego, w ramach którego będziemy przeprowadzić pogłębione konsultacje społeczne z mieszkańcami i przedsiębiorcami dotyczące sporządzanych zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUIKZP) dla Gminy Szczucin.


Koncert Noworoczny

Orkiestra Dęta przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczucinie zaprasza na Koncert Noworoczny, który odbędzie się w dniu 21 stycznia 2018 r. o godz. 16:00 w Hali Widowisko - Sportowej w Szczucinie.

Wspólne kolędowanie

Najważniejsze jest, by gdzieś istniało to, czym się żyło: i zwyczaje i święta rodzinne. I dom pełen wspomnień” - Antoine de Saint–Exupery.

26. FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY – PORADY

Jak co roku policjanci będą czuwać nad bezpieczeństwem Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W dniu 14 stycznia na drogach powiatu dąbrowskiego pojawi się większa liczba patroli. Jeśli będziemy świadkami sytuacji wymagającej interwencji policjantów alarmujmy dzwoniąc pod bezpłatne numery telefonów 997 lub 112. Oto kilka porad, które pozwolą uniknąć nieprzyjemnych sytuacji.


Nowy samochód dla OSP w Słupcu

5 stycznia br. w miejscowości Słupiec, Burmistrz Szczucina Andrzej Gorzkowicz przekazał jednostce OSP z Słupca samochód terenowy z napędem 4x4 Nissan Navara oraz dla 6 jednostek OSP z terenu gminy torby medyczne typu OSP R1.

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz o zmianie metody ich naliczania w 2018 r.

W związku z Uchwałą Nr XXXVI/430/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wyboru nowej metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Szczucin


Sprawdź ważność swojego dowodu osobistego

W 2017 r. ważność dowodu osobistego skończyła się aż 4 mln 729 tys. Polaków. Prawie 870 tys. tych osób, którym w 2017 r. upłynął 10-letni okres ważności dowodu osobistego, nadal nie odebrało nowego dowodu. Na samym Mazowszu to 120 tys. osób.

Gmina Szczucin – to było udane 12 miesięcy. Spotkanie podsumowujące rok 2017

2017 rok już za nami – w Gminie Szczucin był to czas wyjątkowych inicjatyw i projektów.

Dyżury Aptek 2018

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym rozkładem godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu dąbrowskiego na rok 2018.

Dyżury Aptek 2018

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym rozkładem godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu dąbrowskiego na rok 2018.

Orszak Trzech Króli

6 stycznia 2018 roku ulicami 644 miejscowości w Polsce przeszedł 10. Orszak Trzech Króli.

Nie mogło być inaczej! Joanna Mazur i Michał Stawicki wywalczyli tytuł Niepełnosprawnego Sportowca Roku 2017.

Kolejny sukces mieszkanki naszej gminy, która nie przestaje przynosić nam powodów do dumy.

Pakiet dla 18-latków!

W 2018 roku, w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, każdy 18-latek wnioskujący po raz pierwszy o paszport otrzyma wraz z nim pakiet jubileuszowy.

Bezpieczne Serce!

„Bezpieczny powiat dąbrowski z AED – każdy może uratować bezcenny dar – ludzkie życie”, to projekt dzięki któremu na zewnątrz wszystkich urzędów miejskich i gminnych w powiecie dąbrowskim, zostały zamontowane urządzenia ratujące ludzkie życie, dostępne 24 godziny na dobę dla każdego.

Orszak Trzech Króli w Szczucinie - 6 stycznia 2018 r. godz. 11.00

Orszak Trzech Króli w Szczucinie - 6 stycznia 2018 r. godz. 11.00

Uroczysta Gala V edycji - Pamięć nieustająca

Zwiedzanie Sali Tradycji Garnizonu Warszawa, zwiedzanie Belwederu i złożenie wieńców przed Grobem Nieznanego Żołnierza podczas uroczystej zmiany warty, to dodatkowe punkty Uroczystej Gali V edycji konkursu „Pamięć nieustająca”, podczas której nagrodę odbierała Joanna Dziedzic z Radwana- uczennica 2 klasy gimnazjalnej Szkoły Podstawowej w Skrzynce.

Apel do mieszkańców którzy posiadają psy lub koty o zabezpieczenie swoich podopiecznych w noc sylwestrową.

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce zwraca się z apelem o uczulenie mieszkańców Państwa terenu, którzy posiadają psy lub koty o zabezpieczenie swoich podopiecznych w noc sylwestrową.Gmina Szczucin samorządem aktywnie zaangażowanym w Ogólnopolską Kampanię

Gmina Szczucin uczestniczy w ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” już od 2015 roku współdziałając z Krakowską Akademią Profilaktyki.

Bezpieczne zakupy świąteczne - porady dąbrowskich policjantów

Szybkimi krokami zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. W sklepach i na targowiskach więcej niż zazwyczaj osób robi zakupy. W tej wielkiej gorączce zadbajmy o swoje bezpieczeństwo. Robiąc zakupy bądźmy ostrożni i zwracajmy uwagę na to, co dzieje się wokół nas. Niestety tłok, ścisk i kolejki, to doskonałe warunki do działania dla kieszonkowców.

Nieodpłatna Pomoc Prawna w powiecie dąbrowskim

Od stycznia 2017 r., dzięki działaniom władz Powiatu Dąbrowskiego już po raz drugi mieszkańcy mogą korzystać z darmowych porad prawnych w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej Dąbrowie Tarnowskiej oraz w Szczucinie.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie informuje o obowiązujacej wersji Deklaracji Wpłaty na Fundusze Promocji Produktów Rolno - Spożywczych FPZ_f1

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie informuje, iż od dnia 01.09.2017 r. obowiązuje wersja 1.0

Rejs Niepodległości

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zaprasza do wzięcia udziału w konkursie Rejs Niepodległości.

13 grudnia 36. rocznica wprowadzenia stanu wojennego.

36 lat temu 13 grudnia wypadał w niedzielę. Tego dnia o godzinie 6 rano Polskie Radio nadało wystąpienie gen. Wojciecha Jaruzelskiego, w którym informował o wprowadzeniu na terenie całego kraju stanu wojennego.

Energetyczne Powiśle

W końcu listopada w Dąbrowie Tarnowskiej zostało zawarte porozumienie pomiędzy gminami powiatu dąbrowskiego oraz firmą DOEKO GROUP Sp. z o.o.

Gmina Szczucin wyróżniona - I miejsce w Rankingu Gmin Małopolski 2017

Gmina Szczucin już po raz drugi z rzędu zajęła I miejsce w powiecie dąbrowskim w Rankingu Gmin Małopolski przygotowanym przez Małopolski Instytut Samorządu i Administracji w Krakowie we współpracy z Urzędem Statystycznym w Krakowie. Znalazła się tym samym - po raz kolejny - w czołówce najlepszych samorządów, wyróżnionych pod względem rozwoju gospodarczo-społecznego

Nabór do projektu Młodzi Proaktywni, objętego Patronatem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Głównym celem projektu jest pomoc osobom biernym zawodowo w podjęciu pracy i zdobyciu doświadczenia zawodowego.

Komenda Powiatowa Policji w Dąbrowie Tarnowskiej ostrzega.

Nie daj się oszukać osobom działającym „Pod Legendą”.

Strażackie OSCARY po raz drugi.

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz redakcja miesięcznika „Strażak” informują, że ruszyła II Edycja Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów Floriany 2018.

Wspaniały gość w Szczucinie.

Wzruszające, pełne ciepłych emocji spotkanie z Anną Dymną, które odbyło 4 grudnia 2017 roku, o godz. 18.00 w Restauracji Staropolskiej w Szczucinie, z pewnością zostanie na długo w pamięci tych, którzy w nim uczestniczyli.


W trosce o współczesną rodzinę

Poradnia Psychologiczna - Pedagogiczna i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej zorganizowało w dniu 5 grudnia 2017r. Interdyscyplinarną konferencje pt.

Zaproszenie na XXXV Sesję Rady Miejskiej w Szczucinie

Działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j.Dz. U. z 2016.446 z późn. zm./, uprzejmie informuję, że zwołuję XXXV Sesję Rady Miejskiej w Szczucinie na dzień 18 grudnia 2017 roku o godz. 14:00, w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Szczucin z siedzibą przy ul. Wolności 3.

Bezpłatne zajęcia prowadzonych przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie Wojewódzkiego Urzędu Pracy, w I kwartale 2018 r.

Warsztaty organizowane przez Centrum pomagają uczestnikom nazwać i wzmocnić ich zasoby, potencjał i motywację. Inspirują do samodzielnego i aktywnego działania, uczą poruszania się po rynku pracy i podpowiadają jak szukać pracy.

Szkolenia za bony w Małopolsce

Nawet do 87% dofinansowania do szkoleń można uzyskać uczestnicząc w małopolskim projekcie „Kierunek Kariera”, który realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.


Porozumienie o współpracy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu 30 listopada 2017 r. podpisało Porozumienie współpracy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie ze wszystkimi ośrodkami pomocy społecznej z terenu powiatu dąbrowskiego.

Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego zaprasza na jubileuszowe XX Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych!

Tematem tegorocznego forum będzie ochrona danych osobowych w organizacjach pozarządowych oraz działalność odpłatna pożytku publicznego


Małopolska na sportowo

Organizujesz zawody sportowe o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym? Promujesz kulturę fizyczną w Małopolsce i osiągnięcia sportowe regionu? Do 21 grudnia br. złóż wniosek do otwartego konkursu ofert!

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie dąbrowskim

Według stanu na 31 października 2017 roku w rejestrach Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej było zarejestrowanych 2673 osób bezrobotnych. Jest to najniższy stan od początku rejestracji bezrobotnych czyli od 1990 r. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego liczba bezrobotnych spadła o 502 osoby.


Realna pomoc dla ofiar wypadków – nowoczesny sprzęt ratowniczy z Funduszu Sprawiedliwości

23 listopada Burmistrz Szczucina Andrzej Gorzkowicz podpisał umowę z Ministrem Sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro na wsparcie z Funduszu Sprawiedliwości.

Chór “CLAVE DE SOL” ze Szczucina wziął udział w Koncercie Chórów Regionu Małopolski.

18 listopada Chór “CLAVE DE SOL” z SCKiB w Szczucinie, wziął udział w Koncercie Chórów Regionu Małopolski, który odbył się w Akademii Muzycznej w Krakowie.

Wyróżniony za walkę o niepodległość Ojczyzny

W dniu 23 listopada 2017 roku w Urzędzie Miasta Szczucin Wicewojewoda Małopolski Pan Józef Gawron w imieniu Prezydenta RP wręczył Panu Franciszkowi Kuładze z Brzezówki Złoty Krzyż Zasługi zawnioskowany przez Urząd d/s. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Informacja o służbie przygotowawczej

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tarnowie poszukuje ochotników/ochotniczek do odbycia 4 – miesięcznej służby przygotowawczej w I turnusie 2018 roku na potrzeby korpusu szeregowego.

Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI prowadzi nabór do projektu Młodzi Proaktywni,

Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI po raz siódmy i ostatni zaprasza do wzięcia udziału w projekcie stażowym realizowanym na terenie Tarnowa, powiatów: tarnowskiego, dąbrowskiego i brzeskiego.Niewidzialny zabójca.

Apel Pogotowia Ratunkowego w Dąbrowie Tarnowskiej

Niewidzialny zabójca.

Apel Pogotowia Ratunkowego w Dąbrowie Tarnowskiej

Stanowcze NIE dla kłusownictwa

W ubiegły piątek 17 listopada br. w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się konferencja pod hasłem ”Stanowcze NIE dla kłusownictwa” zorganizowana przez Komendę Powiatową Policji w Dąbrowie Tarnowskiej wspólnie z Starostwem Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej.

NASZ TELEFON MOŻE KOMUŚ URATOWAĆ ŻYCIE!

Niskie temperatury, jakie czekają nas w najbliższych dniach, mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i dla życia osób bezdomnych, w podeszłym wieku czy też samotnych. To właśnie ci mieszkańcy naszego regionu mogą być najbardziej narażeni na wyziębienie organizmu, a co za tym idzie na śmierć.

Wygraj Tablet lub Czytnik E-book.

Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień jest organizatorem konkursu adresowanego do uczniów klas IV – VI wszystkich szkół podstawowych województwa małopolskiego

MĄDRZE POMAGAJ I TWÓRZ HISTORIE RAZEM ZE SZLACHETNĄ PACZKĄ

Od 18 listopada otwarta jest baza rodzin włączonych do programu SZLACHETNA PACZKA w tegorocznej edycji. Także w rejonie Powiśle Dąbrowskie mądra pomoc dotrze do potrzebujących rodzin, które znalazły się w niezawinionej biedzie!

Sport, kultura, rekreacja osób niepełnosprawnych w roku 2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej przypomina iż w terminie do 30 listopada 2017 roku można składać wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadania pn. organizacja sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Ruszył konkurs Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa

Konkurs skierowany jest do sołectw z terenu województwa małopolskiego. Ideą konkursu jest aktywizacja społeczności wiejskich na rzecz podejmowania inicjatyw, które służą wzmocnieniu wspólnoty mieszkańców oraz korzystnie wpływają na warunki życia na wsi.


NAJWAŻNIEJSZE I BIEŻĄCE KOMUNIKATY W ZAKRESIE OBSZARU ROLNICTWA

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z.s w Karniowicach Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Powiatowe Biuro ARiMR w Dąbrowie Tarnowskiej .Zapraszają do udziału w Konferencji:

Szczuciński „Płomień” zdobył Nagrodę GRAND PRIX

Zespół -Płomień- ze Szkoły Podstawowej w Szczucinie wraz z dyrygentem Panią Iloną Mach otrzymał Nagrodę GRAND PRIX podczas IV Świętokrzyskiego Konkursu Pieśni Patriotycznej.

Takiego wyniku jeszcze nie było!!!

9 listopada już po raz VIII w Samorządowym Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny -O pióro Burmistrza Szczucina.


Obchody 99. Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

W piątek 10 listopada w Gminie Szczucin świętowano najbardziej radosną ze wszystkich polskich patriotycznych rocznic, 99 Rocznicę Odzyskania Niepodległości.

Uroczyste przekazanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrowicy wzbogaciła się o nowy pojazd do przewozu osób niepełnosprawnych. Jest to 18 miejscowy autobus – FORD TRANSIT, w pełni przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.


Chór Clave de sol w odsłonie Baśniowej. Serdecznie zapraszamy do Krakowa.

Sala Koncertowa Akademii Muzycznej w Krakowie 18.11.2017 g. 11:00

Pomóżmy Oliwce Kudła

Mamy czas do 12 listopada - drugiej szansy nie będzie

Ruszyła rekrutacja na zajęcia w ramach projektu Szczucin jest LOVVE

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szczucinie informuje, że na terenie szkoły zostaje uruchomiony Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji dla osób dorosłych.- „Szczucin jest LOVVE”

Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Piłce Halowej

Dnia 23 października na Hali Widowiskowo Sportowej odbyły się Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Piłce Halowej dziewcząt i chłopców. Dziękujemy za udział, gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy ponownie.

Turniej Żaków w piłce nożnej

Dnia 19 października na naszym obiekcie odbył się turniej piłki nożnej zorganizowany w ramach Ligi Żaków.


Do 12 listopada 2017 zgłaszać można kandydatury wolontariuszy do konkursu -Barwy Wolontariatu.

Celem konkursu jest wyróżnienie osób zaangażowanych w różne formy działalności wolontarystycznej.

Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny.

Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny.

491 urodziny miasta Bałta

Tradycyjnie jak co roku delegacja samorządowców z Powiśla Dąbrowskiego uczestniczyła w obchodach Dnia Miasta Bałta na Ukrainie, w ramach prowadzonej współpracy międzynarodowej.


Prof. Ireneusz Kotela odznaczony Medalem Gloria Medicinae

Z przyjemnością informujemy, że mieszkaniec naszej Gminy Pan prof. Ireneusz Kotela, Kierownik Kliniki Ortopedii i Traumatologii Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, na posiedzeniu kapituły Medalu Gloria Medicinae został wybrany do uhonorowania tym najwyższym odznaczeniem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.

Ogłoszenie V przetarg pisemny na sprzedaż mienia ruchomego – drewna opałowego liściastego.

Gmina Szczucin ogłasza V przetarg pisemny na sprzedaż drewna opałowego liściastego, będącego własnością Gminy Szczucin, pozyskanego z wycinki drzew z działek gminnych z podziałem na 10 zadań:

Podsumowanie współzawodnictwa kulturalnego Przedszkoli i Szkół z Gminy Szczucin

26 października dyrektorzy szkół i przedszkoli spotkali się w Domu Kultury w Szczucinie, na Podsumowaniu Współzawodnictwa Kulturalnego Przedszkoli i Szkół z Gminy Szczucin za rok szkolny 2016/17

Pożegnanie pracowników z okazji przejścia na emeryturę

26 października na sali narad w Urzędzie Miasta i Gminy Szczucin uroczyście pożegnano odchodzące na emeryturę Panie:


Trening sztabowy pk. RUDAWA-17

W ramach realizacji przedsięwzięć związanych z przygotowaniem Wojskowych Zgrupowań Zadaniowych Wojsk Lądowych wydzielonych do wsparcia administracji publicznej

Zaproszenie na koncert "Muzyczne Zaduszki"

4 listopada 2017 (sobota) godz. 18:00 - Muzeum Drogownictwa

Uroczyste ślubowanie pierwszaków

Dnia 25 października odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych. W obecnym roku szkolnym uczy się 75 pierwszoklasistów.


Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

W sobotę 21 października na Hali Widowiskowo - Sportowej w Szczucinie odbył się Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Zaproszenie na XXXIII Sesję Rady Miejskiej w Szczucinie

Działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j.Dz. U. z 2016.446 z późn. zm./, uprzejmie informuję, że zwołuję XXXIII Sesję Rady Miejskiej w Szczucinie na dzień 30 października 2017 roku o godz. 14:00, w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Szczucin z siedzibą przy ul. Wolności 3.
Instrukcja ws 500+. MRPiPS: warto złożyć wniosek do końca października

Jeżeli złożymy wniosek o 500 plus do końca października, to mamy gwarancję otrzymania wsparcia na cały okres świadczeniowy – przypomina Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wojewódzki Turniej w Badmintona o Puchar Starosty Dąbrowskiego

W sobotę, 14 października 2017 roku, na hali Widowiskowo – Sportowej w Szczucinie odbył się Wojewódzki Turniej w Badmintona o Puchar Starosty Dąbrowskiego,

Zmiana nazw ulic - informacja dla mieszkańców

Uprzejmie informuję, że w dniu 23 września 2017 r. weszła w życie uchwała Nr XXXI/358/17 oraz uchwała Nr XXXI/359/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 31 sierpnia 2017 w sprawie zmiany nazw ulic w mieście Szczucin (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2017 r. poz. 744).

Jesienne szczepienie lisów. Uwaga na szczepionki!

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Krakowie informuje, że w dniach od 2 do 12 listopada 2017r. na terenie województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Jesienne szczepienie lisów. Uwaga na szczepionki!

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Krakowie informuje, że w dniach od 2 do 12 listopada 2017r. na terenie województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.


E-Składka – jeden przelew na własny rachunek w ZUS

Od 1 stycznia 2018 r. firmy, przedsiębiorcy oraz osoby samozatrudnione będą opłacać wszystkie składki jednym zwykłym przelewem na indywidualny numer rachunku składkowego.

SZCZUCIŃSKA MISTRZYNI POLSKI SZKOLI NOWYCH MISTRZÓW

Na Badmintonowych Mistrzostwach Polski w Zagnańsku Pani Ania Dulak w swojej kategorii wiekowej po ciężkich bojach wywalczyła złoty medal w grze mieszanej i złoty medal w grze podwójnej!

Sprawdź dach przed zimą!

Kontrola i przegląd techniczny budynku przed sezonem zimowym to obowiązek administratorów budynków – przypomina Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Niezbędne prace warto zlecić możliwie szybko, by zdążyć przed zimą.

Święto Pracowników Służby Zdrowia

18 października obchodzony jest dzień Pracowników Służby Zdrowia. Obchodząc święto św. Łukasza Ewangelisty, wspominając jego życie, obchodzimy święto Pracowników Służby Zdrowia.Rusza wypłata zaliczek z tytułu tegorocznych dopłat bezpośrednich

16 października br. ARiMR rozpoczyna wypłatę zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2017 r.

Małopolska walczy z cyberzagrożeniami.

W dzisiejszym świecie internet jest wszechobecny i dostępny dla każdego. Z jednej strony stanowi niezaprzeczalne źródło wiedzy i informacji, z drugiej stwarza ogromne zagrożenie, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży.

14 października - Dzień Edukacji Narodowej

14 października - Dzień Edukacji Narodowej

Zaproszenie na spotkanie z o.Leonem Knabitem -19.10.2017

Zaproszenie na spotkanie z o.Leonem Knabitem


Aerobic&fitness

W każdy wtorek i czwartek o godzinie 19.00

Barwy Wolontariatu

Do 12 listopada 2017 zgłaszać można kandydatury wolontariuszy do konkursu

Barwy Wolontariatu

Do 12 listopada 2017 zgłaszać można kandydatury wolontariuszy do konkursuOstrzeżenie meteorologiczne Nr 112

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 112 Silny wiatr/2

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW o silnym wietrze nr 111

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW o silnym wietrze nr 111

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 112 Silny wiatr/2

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 112 - Silny wiatr/2

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW o silnym wietrze nr 111

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW o silnym wietrze Nr 111Za!szczep swoje dziecko – rusza kampania promocyjna

Za!szczep swoje dziecko – rusza kampania promocyjna

List otwarty Powiatowego Inspektora Sanitarnego dot. „dopalaczy”

List otwarty Powiatowego Inspektora Sanitarnego dot. „dopalaczy”


Rejestr Organizacji Pozarządowych mających siedzibę na terenie Gminy Szczucin.

Rejestr Organizacji Pozarządowych mających siedzibę na terenie Gminy Szczucin.

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin nr 0050.1.25.2016 z dnia 14.04.2016 w sprawie sposobu prowadzenia i udostępnienia rejestru organizacji pozarządowych mających siedzibę na terenie Gminy Szczucin.

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin nr 0050.1.25.2016 z dnia 14.04.2016 w sprawie sposobu prowadzenia i udostępnienia rejestru organizacji pozarządowych mających siedzibę na terenie Gminy Szczucin.


Turniej Wakacje z Piłką Nożną

Turniej „Wakacje z Piłką Nożną”.

Finał Wakacyjnej Ligi Orlikowej w Szczucinie

Finał Wakacyjnej Ligi Orlikowej w Szczucinie

DANCE FIT MIX Zapraszamy!

DANCE FIT MIX Zapraszamy!

Małopolska Noc Naukowców już w piątek

W Tarnowie już po raz 11. odbędzie się Małopolska Noc Naukowców.

Nowe placówki w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej od 1 października

Nowe placówki w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej od 1 października

Podsumowanie spotkania z Organizacjami Pozarządowymi

Podsumowanie spotkania z Organizacjami Pozarządowymi

Burmistrz Szczucina oraz Zarząd Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego serdecznie zapraszają

Burmistrz Szczucina oraz Zarząd Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego serdecznie zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie animacyjne poruszające ważne zagadnienia z punktu widzenia wszystkich podmiotów ekonomii społecznej,

FIO Małopolska Lokalnie – zapraszamy na spotkanie informacyjne

FIO Małopolska Lokalnie – zapraszamy na spotkanie informacyjne

Rekrutacja na udzielenie wsparcia szkoleniowo ? doradczego przed dotacją - Subregion Tarnowski

Rekrutacja na udzielenie wsparcia szkoleniowo ? doradczego przed dotacją - Subregion Tarnowski

Podsumowanie spotkania animacyjnego

Podsumowanie spotkania animacyjnego

Zaproszenie na spotkanie

Zaproszenie na spotkanie

Odwołanie Pogotowia Przeciwpowodziowego

Odwołanie Pogotowia Przeciwpowodziowego

Zagłosuj na projekt

Jeśli masz co najmniej 16 lat i jesteś mieszkańcem powiatu dąbrowskiego, brzeskiego, bocheńskiego, tarnowskiego lub miasta Tarnów zagłosuj na projekt

Zgłoś utratę dowodu osobistego -start poprawionej e-usługi

Zgłoś utratę dowodu osobistego -start poprawionej e-usługi


Zakończenie Piłkarskiej Ligi Orlikowej.

Zakończenie Wakacyjnej Ligi Orlika 2017 – Piłka Nożna

Dzieci mogą być w posiadaniu substancji niebezpiecznych dla zdrowia.

Komenda Powiatowa Policji w Dąbrowie Tarnowskiej jest w posiadaniu informacji dotyczących pojawienia się na terenie Powiśla Dąbrowskiego silnie toksycznych „tabletek” zawierających pochodne ekstazy , które kształtem i kolorem przypominają słodycze - w formie „misiów”.

JAK POSTĘPOWAĆ W SYTUACJACH OTRZYMANIA ZGŁOSZENIA O PODŁOŻENIU „BOMBY"?

JAK POSTĘPOWAĆ W SYTUACJACH OTRZYMANIA ZGŁOSZENIA O PODŁOŻENIU „BOMBY"?

Aktywne Powiśle – Promocja trzeciego sektora i wolontariatu wśród osób starszych

Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego serdecznie zaprasza do udziału w projekcie, pn. „Aktywne Powiśle – Promocja trzeciego sektora i wolontariatu wśród osób starszych", realizowanym przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Ankieta diagnozy potrzeb szkoleniowych w ramach projektu LOWE

Gmina Szczucin planuje utworzyć Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Szkole Podstawowej, w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 109

Intensywne opady deszczu/2


Zarządzenie Nr 27/2017 Starosty Dąbrowskiego z dnia 22 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego

W związku z opadami deszczu i przekroczeniem stanu ostrzegawczego na wodowskazie rz. Wisła w m. Karsy gm. Gręboszów i m. Szczucin, a także prognozami pogodowymi na najbliższy okres, wprowadza się stan pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gmin: Szczucin, Bolesław i Mędrzechów od godz. 13:00 dnia 22 września 2017 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO KIEROWCY AUTOBUSU

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowicy ogłasza nabór na stanowisko kierowcy autobusu min. 18-osobowego, do przewozu osób niepełnosprawnych będących Uczestnikami Domu.

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:80

W związku z przemieszczaniem się fali wezbraniowej, na odcinku Wisły na terenie województwa, prognozowany jest dalszy wzrost poziomu wody w strefie stanów wysokich, z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.

Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr I: 80

W związku z przemieszczaniem się fali wezbraniowej, na odcinku Wisły na terenie województwa, prognozowany jest dalszy wzrost poziomu wody w strefie stanów wysokich, z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.Zmiana ostrzeżenia meteorologiczne Nr 108 - Intensywne opady deszczu - 3

Obaszar: województwo małopolskie. Ważność: od godz. 13:30 dnia 21.09.2017 do godz. 08:00 dnia 22.09.2017


Obchody Rocznic Wrześniowych w Szczucinie

W niedzielę 17 września br. uczciliśmy pamięć wydarzeń wrześniowych.Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 106 / Silny wiatr/1

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 106 / Silny wiatr/1

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 106

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 106 /Silny wiatr/1


Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 104

Intensywne opady deszczu/1

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 104

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 104 Intensywne opady deszczu/1

Turniej Brydża Sportowego o Puchar Prezesa Fundacji

Turniej Brydża Sportowego o Puchar Prezesa Fundacji

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2017/2018 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zabrniu

4 września z udziałem Burmistrza Szczucina Pana Andrzeja Gorzkowicza i Kierownika CUW Pana Janusza Rysia, ks. proboszcza Marka Łopatki, nauczycieli, uczniów i rodziców, rozpoczęliśmy nowy rok szkolny.

Zmiana nazwy ulicy Świerczewskiego położonej w mieście Szczucin na ulicę Spokojną

Zmiana nazwy ulicy Świerczewskiego położonej w mieście Szczucin na ulicę Spokojną


Wolontariusze poszukiwani

W całej Polsce trwa rekrutacja SuperW, czyli wolontariuszy SZLACHETNEJ PACZKI i AKADEMII PRZYSZŁOŚCI! W tym roku w całej Polsce poszukujemy aż 13 500 wolontariuszy, którzy zorganizują mądrą pomoc dla najbardziej potrzebujących rodzin i dzieci. W rejonie Powiśle Dąbrowskie również szukamy chętnych do zaangażowania!

My się deszczu nie boimy.

W niedziele 3 września odbył się po raz pierwszy w naszej gminie Rodzinny Rajd Rowerowy.

Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 103 wydanego dnia 03.09.2017 o godz. 08:05

Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 103 wydanego dnia 03.09.2017 o godz. 08:05

Wesele na Rynku w Szczucinie

W sobotę, 2 września, o godz. 14 na rynku w Szczucinie odbyło się VI. Narodowe Czytanie.

Terminarz zebrań wiejskich w/s Funduszu Sołeckiego na 2018 rok.

Terminarz zebrań wiejskich w/s Funduszu Sołeckiego na 2018 rok.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 103

Intensywne opady deszczu/1

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:66

Gwałtowne wzrosty stanów wody/1

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 101,Burze z gradem/1

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 101,Burze z gradem/1

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 101

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 101 ,Burze z gradem/1,od godz. 15:00 dnia 1.09.2017 do godz. 05:00 dnia 2.09.2017

Trwa nabór chętnych na montaż Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Szczucin

Wszystkich zainteresowanym udziałem w programie informujemy, że do 30 września 2017 roku w dalszym ciągu można składać deklarację w formie ankiety informacyjnej.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Szczucinie, ul. Witosa 2

undacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Consilium” z siedzibą w Krakowie ma przyjemność poinformować Państwa, że dnia 1 stycznia 2016 roku weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, zgodnie z którą Powiat Dąbrowski świadczy nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców regionu. Darmowe poradnictwo prawne utworzono w dwóch lokalizacjach na terenie powiatu:

Zawnioskuj o 500+ na nowy okres świadczeniowy

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczucinie uprzejmie informuje, od 1 sierpnia 2017 można składać wnioski o 500+ na nowy okres świadczeniowy.

Wrzesień miesiącem pamięci narodowej

Wrzesień w kalendarzu historycznym kojarzony jest z wydarzeniami, które odcisnęły piętno na życiu milionów ludzi, wpłynęły na podział polityczny Europy i świata. Skutki wrześniowych wydarzeń 1939 r. są obecne do dnia dzisiejszego.Sukces sołectw Suchy Grunt i Brzezówka!!!

W dniu 27 sierpnia br. na obiekcie sportowym w Bolesławiu odbyło się już po raz dziewiąty „Święto Powiśla Dąbrowskiego – Dożynki Powiatowe i Targi Gospodarcze

Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi.

W 2017 roku wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego PROW 2014-2020 można będzie składać od 25 września 2017r. do 24 października 2017 r.

Nadwiślańskie Dożynki Religijne w Borkach

Tradycyjnie co roku w Borkach, odbywają się Nadwiślańskie Dożynki Religijne w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej – Różańcowej.

Zaproszenie na Rodzinny Rajd Rowerowy 03-09-2017

Zapraszamy do udziału w Rodzinnym Rajdzie Rowerowym, którego współorganizatorem jest Gmina Szczucin wraz z Urzędem Marszałkowskim.


Oferta Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie

Wojewódzki Urząd Pracy zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych zajęciach prowadzonych przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie Wojewódzkiego Urzędu Pracy,

Zaproszenie na XXXI Sesję Rady Miejskiej w Szczucinie

Zaproszenie na XXXI Sesję Rady Miejskiej w Szczucinie

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej w Szczucinie, które rozpocznie się w dniu 28 sierpnia 2017, o godz. 14.00

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej w Szczucinie, które rozpocznie się w dniu 28 sierpnia 2017, o godz. 14.00

Zapraszenie na posiedzenie Komisji Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Szczucinie, które rozpocznie się w dniu 28 sierpnia 2017 roku o godz. 12:00 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Szczucin

Zapraszenie na posiedzenie Komisji Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Szczucinie, które rozpocznie się w dniu 28 sierpnia 2017 roku o godz. 12:00 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Szczucin, z siedzibą przy ul. Wolności 3.

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szczucinie, które rozpocznie się w dniu 28 sierpnia 2017 roku o godz. 11:30 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Szczucin, z siedzibą przy ul. Wolności 3.

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szczucinie, które rozpocznie się w dniu 28 sierpnia 2017 roku o godz. 11:30 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Szczucin, z siedzibą przy ul. Wolności 3.Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 95 z 10.08.2017

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 95 Burze z gradem/2

Informacja o wynikach konsultacji społecznych w sprawie zmiany nazwy ulicy ZBOWIDU w Szczucinie

Informacja o wynikach konsultacji społecznych w sprawie zmiany nazwy ulicy ZBOWIDU w Szczucinie

Apel do hodowców trzody chlewnej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii

Apel do hodowców trzody chlewnej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii -pobierz

Apel do hodowców trzody chlewnej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii

Apel do hodowców trzody chlewnej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 94 -Upał/3

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 94

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 94

Prognozuje się temperaturę maksymalną w środę w dzień od 29°C do 32°C, w czwartek i w piątek od 33°C do 36°C.


Komunikat w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół

Komunikat w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako realizator projektu „Dobry Czas na Biznes – Subregion tarnowski” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 8.3.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskie

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako realizator projektu „Dobry Czas na Biznes – Subregion tarnowski” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 8.3.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 93 - Burze z gradem/1-od godz. 14:00 dnia 02.08.2017 do godz. 03:00 dnia 03.08.2017

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 93 -Burze z gradem/1-od godz. 14:00 dnia 02.08.2017 do godz. 03:00 dnia 03.08.2017


Jak przygotować się na upał. Poradnik www.rcb.gov.pl

Jak przygotować się na upał. Poradnik www.rcb.gov.pl

Jak przygotować się na upał. Poradnik www.rcb.gov.pl

Upał to stan pogody, gdy temperatura powietrza przy powierzchni ziemi przekracza 30 st. C

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 92 Upał/3

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 92


Powiatowe obchody Święta Policji

Powiatowe Obchody Święta Policji w Dąbrowie Tarnowskiej zorganizowane przez Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej nadkom. Mirosława Strach odbyły się w dniu 27 lipca br. w budynku Ośrodka Spotkania Kultur w Dąbrowie Tarnowskiej

Pamiętamy… 73. rocznica Powstania Warszawskiego

Jak co roku syreny alarmowe przypomną 1 sierpnia o godzinie wybuchu powstania warszawskiego. Jednominutowy, ciągły sygnał o 17.00 - godzinie

„Zaprojektuj z nami POLSKI PASZPORT 2018”

W 2018 roku minie 100 lat od odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji powstanie nowy polski paszport. Na jego stronach wizowych znajdą się wizerunki graficzne najważniejszych dla odzyskania niepodległości motywów: postaci, wydarzeń, miejsc i symboli.


Mieszkańcy Gminy Szczucin bezpieczniejsi. Strażacy mają lepsze pojazdy ratownicze.

W dniu 23 lipca br. na płycie rynku w Szczucinie dokonano oficjalnego przekazania samochodów strażackich dla jednostek OSP Szczucin, OSP Słupiec i OSP Brzezówka. Jednostka OSP Szczucin otrzymała nowo zakupiony średni samochód ratowniczo gaśniczy VOLVO

Kolejne inwestycje w subregionie tarnowskim dzięki funduszom unijnym

Modernizacja sali widowiskowej w Centrum Sztuki Mościce, przebudowa sali wielofunkcyjnej w zakliczyńskim ratuszu oraz termomodernizacja budynków publicznych, administracji samorządowej, ośrodków zdrowia i placówek dydaktycznych w wielu miejscowościach subregionu tarnowskiego – to tylko niektóre z inwestycji, które już wkrótce zostaną zrealizowane dzięki wsparciu finansowemu z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Joanna Mazur wróciła z Londynu - Witamy w domu!

26 lipca 2017 r., o godzinie 10:00 w Powiatowym Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie odbyło się spotkanie, podczas którego samorządowcy, mieszkańcy, przedsiębiorcy i nauczyciele przywitali Joannę Mazur.

Wakacje dla dzieci z Gminy Szczucin

Grupa 20 dzieci z terenu gminy Szczucin w lipcu wypoczywała w Pucku.

CHÓR CLAVE DE SOL NA KONCERCIE FINAŁOWYM AKADEMII CHÓRALNEJ – ŚPIEWAJĄCA POLSKA W NFM WE WROCŁAWIU

Chór Clave De Sol pod batutą Ilony Mach działający przy SCKiB w Szczucinie wyruszył na kolejną muzyczną przygodę

Życzenia z okazji Święta Policji

Praca policjanta to codzienna trudna służba na rzecz obywateli. To zobowiązanie wobec społeczeństwa i gotowość do poświęcenia w obronie zdrowia i życia ludzi.

24 lipiec Święto Policji

Święto Policji ustanowione zostało przez Sejm Rzeczypospolitej Polski w 1995 roku, przy przyjmowaniu nowelizacji ustawy o policji. Upamiętnia ono powołanie 24 lipca 1919 Policji Państwowej.

Zawiadomienie z dnia 17.07.2017 .... Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadamia strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Zawiadomienie z dnia 17.07.2017 .... Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadamia strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 89 - z dnia 21 lipca 2017 r.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 89 - z dnia 21 lipca 2017 r.- Burze z gradem/1

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 89 - z dnia 21 lipca 2017 r.

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 40 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad.

Ogromny sukces Joanny Mazur. Gratulujemy !!!

Takiego finiszu nie powstydziliby się najlepsi biegacze świata. Joanna Mazur, mieszkanka Szczucina wraz z przewodnikiem Michałem Stawickim wygrała bieg na 1500 m podczas odbywających się w Londynie Mistrzostw Świata.

Uwaga! Uwaga! Konkurs fotograficzny pn. „Beskid Wyspowy dla każdego, … i małego i dużego”!.

Stowarzyszenie „Razem dla Regionu” organizuje konkurs pn. „Beskid Wyspowy dla każdego, … i małego i dużego!”. Konkurs realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach konkursu ofert z turystyki pn. ,,Małopolska Gościnna

„Ale to już było…”, wróci znów za rok.

Zakończyły się bezpłatne zajęcia wakacyjne dla dzieci w Bibliotece Publicznej w Szczucinie.

Zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Szczucina.

W dniu 9-07-2017 na zbiorniku w Łęce Szczucińskiej odbyły się zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Szczucina.

Zaproszenie na Kongres Ekologiczny

W sobotę 15-07-2017 o godz. 14:00 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Szczucin odbędzie się spotkanie dotyczące zdrowej żywności, sposobów jej wytwarzania, możliwościach dystrybucji oraz wpływu na stan zdrowia.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „Tarnowskie Centrum Kadr Białej Gospodarki”

Centrum Edukacji SIGMA Sp. z o.o. wraz z Partnerem, zaprasza do udziału w projekcie Tarnowskie Centrum Kadr Białej Gospodarki realizowanego w ramach Działania 10.02, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2017 - 31.12.2018.

Burmistrz Szczucina informuje, że w miesiącach lipcu i sierpniu na terenie Gminy zostanie przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest przez pracowników Firmy EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ SP. Z O.O. (www.ekoscan.pl).

Burmistrz Szczucina informuje, że w miesiącach lipcu i sierpniu na terenie Gminy zostanie przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest przez pracowników Firmy EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ SP. Z O.O. (www.ekoscan.pl).


BADANIE WZROKU I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO

BADANIE WZROKU I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO

Bezpłatna Mammografia

Bezpłatna Mammografia

Bezpłatne Warsztaty zdrowia dla kobiet

Bezpłatne Warsztaty zdrowia dla kobietRusza nabór na członków Komitetu Rewitalizacji Gminy Szczucin

Rusza nabór na członków Komitetu Rewitalizacji Gminy Szczucin - Ogłoszenie z dnia 03.07.2017 r.

Odnawialne źródła energii w Gminie Szczucin

27 czerwca 2017 r. odbyło się spotkanie, dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania na montaż odnawialnych źródeł energii na gospodarstwach domowych na terenie naszej gminy. Ścieżkę pozwalającą na skorzystanie ze środków finansowych z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego przedstawił przedstawiciel firmy DO.EKO sp. z o. o.

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Szczucinie dotyczącej określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji wraz z załącznikiem


Podziękowania Marszałka Województwa Małopolskiego

Podziękowania Marszałka Województwa Małopolskiego

Kolejne Dni Szczucina za nami

24 czerwca odbyły się kolejne „Dni Szczucina” zorganizowane przez Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie.20-lecie Orkiestry Dętej przy OSP w Szczucinie

18 czerwca odbyły się obchody Jubileusz 20-lecia Orkiestry Dętej przy OSP w Szczucinie.Heca planet - mobilne planetarium

Poniedziałek 12 czerwca 2017r. był dla przedszkolaków i uczniów klas I ? VI Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego w Skrzynce niezwykłym dniem. Dzieci wraz z nauczycielami wybrały się w daleką podróż w czasie i przestrzeni ? zwiedzały Kosmos, poznawały planety Układu Słonecznego oraz różne Galaktyki.

Sukcesy uczniów ze Szkoły Podstawowej w Szczucinie

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Szczucinie znaleźli się w ścisłej czołówce finału.


Zaproszenie na XXIX Sesję Rady Miejskiej w Szczucinie

Zaproszenie na XXIX Sesję Rady Miejskiej w Szczucinie

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej w Szczucinie, które rozpocznie się w dniu 22 czerwca 2017, o godz. 1400 w Sali Narad Urzędu Miasta i Gminy Szczucin, z siedzibą przy ul. Wolności 3.

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej w Szczucinie, które rozpocznie się w dniu 22 czerwca 2017, o godz. 1400 w Sali Narad Urzędu Miasta i Gminy Szczucin, z siedzibą przy ul. Wolności 3.

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Szczucinie, które rozpocznie się w dniu 22 czerwca 2017 roku o godz. 15:30 w Sali Narad Urzędu Miasta i Gminy Szczucin, z siedzibą przy ul. Wolno

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Szczucinie, które rozpocznie się w dniu 22 czerwca 2017 roku o godz. 15:30 w Sali Narad Urzędu Miasta i Gminy Szczucin, z siedzibą przy ul. Wolności 3.

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szczucinie, które rozpocznie się w dniu 22 czerwca 2017 roku o godz. 13:00 w Sali Narad Urzędu Miasta i Gminy Szczucin, z siedzibą przy ul. Wolności 3.

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szczucinie, które rozpocznie się w dniu 22 czerwca 2017 roku o godz. 13:00 w Sali Narad Urzędu Miasta i Gminy Szczucin, z siedzibą przy ul. Wolności 3.

Sukces uczennicy Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego w Skrzynce

W ramach działań popularyzujących wiedzę na temat zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zorganizowała VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci. Hasło tegorocznej edycji brzmiało ?Bezpiecznie na wsi to podstawa ? środki chemiczne to nie zabawa?.

Festyn rodzinny w szczucińskim parku

"Parkowa Familiada" ? pod takim tytułem odbył się 4.06.2017r., w szczucińskim parku festyn rodzinny. Organizatorami byli: Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie, Gminna Komisja Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych w Szczucinie, Sołectwa: Szczucin Wschód i Zachód.

Zapraszamy na Dni Szczucina 24 czerwca 2017 r.

Zapraszamy na Dni Szczucina 24 czerwca 2017 r.

Muzeum Drogownictwa w Szczucinie zaprasza na ?Nocne Zwiedzanie

Muzeum Drogownictwa w Szczucinie zaprasza na ?Nocne Zwiedzanie

Ogłoszenie o spotkaniu informacyjnym na temat chorób zawodowych i roszczeń przysługującym osobom, które na nie zachorowały oraz ich bliskim

Dnia 13.06.2017r. (wtorek) o godzinie 19.00 w Sali Narad Urzędu Miasta gminy Szczucin ul. Wolności 3, odbędzie się spotkanie informacyjne na temat chorób zawodowych i roszczeń przysługującym osobom, które na nie zachorowały oraz ich bliskim.

Jubileusz 20 lecia Orkiestry Dętej przy OSP Szczucinie

Jubileusz 20 lecia Orkiestry Dętej przy OSP Szczucinie

Zaproszenie na Forum Promocji i Wizerunku Gminy Szczucin

Burmistrz Szczucina zaprasza na kolejne spotkanie Forum Promocji i Wizerunku Gminy Szczucin


Informujemy, iż od maja na terenie Gminy Szczucin trwają pracę firmy, przeprowadzającej audyty energetyczne budynków, których właściciele ubiegają się o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na wymianę kotłów.

Przypominamy, iż w ramach procedury przetargowej w Urzędzie Marszałkowskim na wykonanie ocen energetycznych Państwa budynków została wybrana firma NDE sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie. Gmina Szczucin jako przedstawiciel mieszkańców, ubiegających się o środki na wymianę kotłów, nie ma bezpośredniego wpływu na szybkość przeprowadzanych audytów.

Informacja o dniu wolnym od pracy w PT KRUS Dąbrowa Tarnowska

16 czerwca 2017 r. będzie dniem wolnym od pracy w OR i PT KRUS


Podziękowania i Gratulacje dla Pani Ilony Mach

Podziękowania i Gratulacje dla Pani Ilony Mach

Patronaty Burmistrza. Nagrody i wyróżnienia

Patronaty Burmistrza. Nagrody i wyróżnienia

?Święto Rodziny? w Szkole Podstawowej w Szczucinie

Dnia 25.05.2017 roku w naszej szkole odbyła się impreza integracyjna dla uczniów i ich rodzin pod nazwą ?Święto Rodziny?.


Podsumowanie spotkania z Organizacjami Pozarządowymi

W dniu 31.05.2017 r. o godzinie 900 odbyło się spotkanie z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Miasta i Gminy Szczucin. Spotkanie zostało zorganizowane przez Burmistrza Szczucina we współpracy z Zarządem Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego.

OMNIBUS 2017 - XVII Powiatowy Konkurs Wiedzy Ogólnej

le trwa noc polarna? Z jakiej dynastii pochodził król Władysław Warneńczyk ? Co przedstawia herb powiatu dąbrowskiego? To tylko niektóre pytania, z jakimi musieli zmierzyć się finaliści XVII Powiatowego Konkursu Wiedzy Ogólnej OMNIBUS, który odbył się 30 maja 2017r. w Zespole Szkół w Szczucinie. Konkurs ten to już tradycja szczucińskiego Gimnazjum.

31 maja, obchodzony jest Światowy Dzień bez Tytoniu. Święto to obchodzone jest z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia.

Hasłem tegorocznej Kampanii jest: ?Tytoń ? zagrożenie dla rozwoju?, a jej głównym celem jest wykazanie zagrożenia, jakie przemysł tytoniowy stwarza dla trwałego rozwoju wszystkich krajów, w tym zdrowia i dobrego samopoczucia obywateli.

Chór Clave De Sol ? X Małopolskie Warsztaty chóralne

28-29.05 chór Clave De Sol z Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie uczestniczył w ?X Małopolskich Warsztatach Chóralnych ? Nasi Sąsiedzi z Kazimierza?, które odbyły się w Krakowie. Autorem i koordynatorem projektu był prof. Stanisław Krawczyński.

IX TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXIII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 26 maja ? 1 czerwca 2017 r. KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH

IX TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXIII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 26 maja ? 1 czerwca 2017 r. KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWY

Integracyjny Piknik Rodzinny w Dąbrowicy

?Ludzie to anioły z jednym skrzydłem, dlatego aby się wznieść, musimy trzymać się razem?

Inicjatywa Obywatelska

Inicjatywa Obywatelska

Młodzieżowa Rada Miejska

Młodzieżowa Rada Miejska

Szczucińskie Fora Rozwoju Lokalnego

Szczucińskie Fora Rozwoju Lokalnego

Rada Seniorów Gminy Szczucin

Rada Seniorów Gminy Szczucin


Szczuciński Portal Aktywnych

Szczuciński Portal Aktywnych

Nowy samochód dla OSP Szczucin

W dniu 26 maja 2017 r. o godzinie 10:30 w Amfiteatrze w Gromniku został przekazany dla jednostki OSP Szczucin długo wyczekiwany nowy średni samochód strażacki marki Volvo.


Bliżej literatury - inuguracja spotkań autorskich

W dniu 15 maja br., w Domu Parafialnym KANA, odbyło się spotkanie autorskie z Ewą Nowak ? publicystką i jedną z najpopularniejszych polskich pisarek.


17 maja odbyło się kolejne spotkanie autorskie w ramach projektu

624-Spotkanie-autorskie-z-Malgorzata-Strzalkowska.html

Małopolskie seminarium sołtysów aktywnych dla rozwoju

Bezpłatne seminarium dla sołtysów: 08.06.2017 r. Sala Obrad Sejmiku Województwa Małopolskiego

Oferta warsztatów - Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie

Oferta warsztatów - Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie

Pomoc na modernizację gospodarstw rolnych ruszy od 29 czerwca

Od 29 czerwca do 28 lipca 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmować będzie wnioski o przyznanie pomocy na

Jubileuszowy X Gminny Przegląd Teatrów Profilaktycznych.

W dniu 23 maja Pełnomocnik ds. Uzależnień oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczucinie po raz kolejny zorganizowali Gminny Przegląd Teatrów Profilaktycznych. Przegląd odbywał się w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe oraz gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.

Dzień Samorządowca

27 maja ? Dzień Samorządowca to święto szczególne. Przypomina nam zarówno o pierwszych w pełni demokratycznych wyborach samorządowych w Naszym kraju, jak i tych, którzy Polskę Samorządną tworzyli i tworzą.
OGŁOSZENIE

Dnia 30.05.2017 r. (wtorek) o godzinie 19.00 w Sali Narad Urzędu Miasta gminy Szczucin ul. Wolności 3,

Orzeł Polskiej Przedsiębiorczości w naszej Gminie.

19 maja 2017 roku w warszawskim hotelu Sangate Hotel Airport odbyła się Wielka Gala Polska Przedsiębiorczość 2017. W czołówce najlepszych firm w skali krajowej znalazła się firma Complex Bud Sp. z o.o. której Właścicielami są Bogumiła i Roman Mosio z siedzibą w Szczucinie.

22 maja - Dzień Praw Zwierząt

Dzień Praw Zwierząt, obchodzony 22 maja, ustanowiony przez Klub Gaja co roku akcentuje uchwalenie przez Sejm RP


Zaproszenie na na posiedzenie Komisji Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Szczucinie

Zaporszenie na na posiedzenie Komisji Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Szczucinie, które rozpocznie się w dniu 22 maja 2017 roku o godz. 15:00 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy w Szczucinie, z siedzibą przy ul. Wolności 3.

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej w Szczucinie

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej w Szczucinie, które rozpocznie się w dniu 22 maja 2017, o godz. 1330 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy w Szczucinie, z siedzibą przy ul. Wolności 3.

Zaproszenie na XXVIII Sesję Rady Miejskiej w Szczucinie

Działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j.Dz. U. z 2016.446 z późn. zm./, uprzejmie informuję, że zwołuję XXVIII Sesję Rady Miejskiej w Szczucinie, na dzień 23 maja 2017 roku o godz. 15:00, w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Szczucin, z siedzibą przy ul. Wolności 3.


?Porozmawiajmy o bezpieczeństwie ? możesz mieć na nie wpływ?

?Porozmawiajmy o bezpieczeństwie ? możesz mieć na nie wpływ?Spotkanie autorskie z autorką książek Małgorzatą Strzałkowską

Spotkanie autorskie z autorką książek Małgorzatą Strzałkowską

Spotkanie autorskie z autorką książek dla młodzieży

Spotkanie autorskie z autorką książek dla młodzieży


Podsumowanie Gminnego Konkursu Plastycznego i Literackiego ?Chcemy być zdrowi i radośni- Wolni od Uzależnień?

W dniu 8 maja w sali narad Urzędu Miasta i Gminy w Szczucinie odbyło się spotkanie podsumowujące Gminny Konkurs Literacki i Plastyczny pt. ?Chcemy być zdrowi i radośni- Wolni od Uzależnień?.


Bezpieczny i Aktywny Senior

Jak wybrać bezpieczną placówkę całodobowej opieki?

Przedłuzenie terminu IV Naboru do Projektu Czas na Biznes - Subregion Tarnowski do dnia 19.05.2017 r.

Bezzwrotna dotacja w wysokości do 24 500 zł na otwarcie działalnosci gospodarczej, wsparcie w postaci szkolenia i doradztwa.

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Obchody 226 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji.

Obchody 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęła uroczysta Msza św. w kościele parafialnym w SzczucinieZaproszenie na Forum Promocji i Wizerunku Gminy Szczucin

Burmistrz Szczucina zaprasza na spotkanie Forum Promocji i Wizerunku Gminy Szczucin, które odbędzie się w dniu 9 maj 2017 r. o godzinie 8:00 w Sali Narad Urzędu Miasta i Gminy Szczucin.

Dzień Św. Floriana

Dzień Św. Floriana patrona strażaków


15 maja 2017 r. upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2017 rok.

15 maja 2017 upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2017 rok.

UROCZYSTE OBCHODY 226. ROCZNICY, UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

UROCZYSTE OBCHODY 226. ROCZNICY, UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA,3 maja 2017r. Godz. 15.00,Kościół Parafialny - Rynek w Szczucinie


Dom Kultury

Dom Kultury

?Młodzi proaktywni?

W kwietniu kończy się ostatni nabór na płatne czteromiesięczne staże w firmach, które są finansowane w ramach projektu ?Młodzi proaktywni?.

Zaproszenie na XXVII Sesję Rady Miejskiej w Szczucinie

Zaproszenie na XXVII Sesję Rady Miejskiej w Szczucinie

Ekstremalna Droga Krzyżowa 2017 za nami.

W miniony piątek tj. 07.04.2017 o godz. 21:40 w Szczucinie rozpoczęła się EDK 2017. W drogę ruszyło ponad 60 osób. 14 stacji rozważań Męki Pańskiej i dystans do pokonania 44km.

Wymiana pieców: audytorzy rozpoczynają pracę

Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w ramach procedury przetargowej na wykonanie ocen energetycznych dla gminy Szczucin wybrał firmę NDE sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

Uwaga! Od 15 kwietnia 2017 r. wchodzi w życie nowy Statut Gminy Szczucin.

Zmiany organizacyjne w funkcjonowaniu Gminy Szczucin tj. przekształcenie i powstanie nowych jednostek organizacyjnych, konieczność aktualizacji zapisów dotyczących funkcjonowania organów gminy ...

Ruszył IV nabór do Projektu: Dobry Czas na Biznes ? Subregion Tarnowski

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako realizator projektu ?Dobry Czas na Biznes ? Subregion Tarnowski? współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 8.3.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 zaprasza do wzięcia udziału w ww. projekcie osoby zamieszkujące powiat dąbrowski chcące założyć własną działalność gospodarczą.

Ogromna radość Chóru Clave de Sol z SCKiB w Szczucinie.

SREBRNA STRUNA na XIX Ogólnopolskim Konkursie Chórów o Złotą strunę w kat. chóry młodzieżowe i akademickie.


100 tys. zł. premii dla młodych rolników, którzy przejdą na swoje

Od 27 kwietnia do 26 maja 2017 r. młodzi rolnicy będą mogli składać w Oddziale Regionalnym ARiMR wnioski o przyznanie 100 tys. zł. premii na samodzielne rozpoczęcie gospodarowania.


Rekrutacja na udzielenie wsparcia szkoleniowo ? doradczego przed dotacją - Subregion Tarnowski

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego uprzejmie informuje, iż planowana jest rekrutacja na udzielenie wsparcia szkoleniowo ? doradczego przed dotacją w ramach projektu ?Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ? Subregion Tarnowski?.Podsumowanie spotkania animacyjnego

W dniu 31.03.2017 r. odbyło się spotkanie animacyjne z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Miasta i Gminy Szczucin. Spotkanie zostało zorganizowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin, we współpracy z Zarządem Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego.

Informacja Starosty Dąbrowskiego o planowanym na 5 kwietnia 2017 r -Zobrazowaniu lotniczym na terenie powiatu dąbrowskiego

Zobrazowania lotnicze na terenie powiatu dąbrowskiego.Powiat dąbrowski przystąpił do realizacji projektu ?E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Dąbrowskiego? w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.


List Prezesa Kasy Ubezpieczenia Rolniczego w sprawie wieku emerytalnego

List Prezesa KRUS o przywróceniu stanu prawnego sprzed 01.01.2013 r. w sprawie wieku emerytalnego

EKSTREMALNA DROGA KRZYŻOWA 2017 W SZCZUCINIE

Piesza, nocna wędrówka w ciszy i samotności. Do pokonania dystans 43 km. 14 stacji rozważań o męce Chrystusa przygotowanych specjalnie na tą edycję. Podejmij wyzwanie, wyjdź ze swojej strefy komfortu. 7 kwietnia 2017r. rozpoczęcie mszą świętą o godz. 20.00 w kościele pw. Marii Magdaleny w Szczucinie.

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 KWIETNIA 2017 ROKU

Zgodnie z Uchwałą NR XXV/318/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXXV/373/2014 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty od 1 kwietnia 2017 r. stawki opłat będą wynosiły

Informacja o posiedzeniu Komisji Porządku Publicznego,Oświaty,Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej

23 marca 2017 roku godz. 18.00, Sala Narad Urzędu Miasta i Gminy Szczucin, Szczucin ul.Wolności 3


Uchwała Nr XXIV/306/2017 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 22 luty 2017 r. w sprawie :zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków realizowanych przez Zakład Usług Komunalnych w Szczucinie

Uchwała Nr XXIV/306/2017 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 22 luty 2017 r. w sprawie :zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków realizowanych przez Zakład Usług Komunalnych w Szczucinie

Bezpłatne pomiary kamerą termowizyjną w ramach projektu LIFE

W ramach realizacji przez gminę Szczucin projektu LIFE ?Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego ? Małopolska w zdrowej atmosferze? będą prowadzone badania budynków kamerą termowizyjną dla zainteresowanych mieszkańców gminy.

Zaproszenie na XXV Sesję Rady Miejskiej w Szczucinie

Zaproszenie na XXV Sesję Rady Miejskiej w Szczucinie

Serdecznie zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Szczucinie: Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych

Serdecznie zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Szczucinie: Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych, które odbędzie się w dniu 20 marca 2017 roku o godz. 13:00 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Szczucin, przy ul. Wolności 3.

Rada Seniorów i Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin informują: Od 1 kwietnia 2017 r. możliwość zakupu obiadów dla wszystkich chętnych mieszkańców Gminy

Obiady w opakowaniach jednorazowych będą wydawane w wyznaczonych punktach, osoby chętne do korzystania z tej propozycji mogą zgłaszać się do sołtysów a także do dyżurujących przedstawicieli Rady Seniorów w budynku Urzędu Gminy w dniach 15-30 marca w godzinach od 10:00 do 13:00

Rozpoczynamy akcję ?Szybki PIT?

Szybki PIT to kampania informacyjna Ministerstwa Finansów, która wspiera podatników przy rozliczeniu rocznego zeznania podatkowego (PIT). Akcja odbędzie się już po raz dziewiąty i obejmie swoim zasięgiem całą Polskę.

List Prezesa KRUS

Szanowni Rolnicy, przed rozpoczęciem kolejnego sezonu agrotechnicznego pragnę zwrócić Państwa uwagę na bezpieczeństwo pracy z powszechnie stosowanymi nawozami i środkami ochrony roślin, zapewniającymi wysokie i dobre jakościowo plony płodów rolnych.

ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej poszukuje kandydatów (małżeństwa lub osoby samotne) na rodziców zastępczych. Procedura i przygotowanie się do tej roli są trudne, ale, jak pokazuje doświadczenie osób już prowadzących taką działalność, daje ogromną satysfakcję.

SETNE URODZINY

W dniu 10 marca 2017 roku setne urodziny świętowała mieszkanka Skrzynki Pani Genowefa Kołton zd. Nowak, która urodziła się 09 marca 1917 roku w Skrzynce.

Pomoc dla rolników skrojona na miarę Małopolski Od 30 marca ARiMR przyjmować będzie wnioski na restrukturyzację małych gospodarstw

Od 30 marca do 28 kwietnia 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmować będzie wnioski o pomoc na restrukturyzację małych gospodarstw z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

100 tys. zł na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie 100 tys. zł premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.

PACZKI ŻYWNOŚCIOWE DLA POTRZEBUJĄCYCH

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczucinie informuje, że istnieje możliwość otrzymania nieodpłatnej pomocy żywnościowej przez rodziny i osoby samotne, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.

Już pływam w 2017 roku

W 2017 r. Gmina Szczucin po raz kolejny bierze udział w projekcie Marszałkowskim ? Już pływam? w ramach zadania pn. ?Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży


To ostatnie dni rekrutacji do projektu Młodzi Proaktywni!

Udział w projekcie pomaga w podniesieniu kwalifikacji i znalezieniu pracy

TRWAJĄ ZAPISY DZIECI DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 1 W SZCZUCINIE na rok 2017/2018

Rekrutacją objęte są dzieci w wieku od 3 -6 lat czyli urodzone w latach 2011-2014.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako realizator projektu ?Dobry Czas na Biznes ? Subregion tarnowski? współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 8.3.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskie

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako realizator projektu ?Dobry Czas na Biznes ? Subregion tarnowski? współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 8.3.1.


Spotkanie -Kobiety i Sztuka -8 marca 2017 r. godz.18.00

Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie zaprasza na spotkanie Kobieta i Sztuka 8 marca 2017 r. godz.18.00


PŁATNE STAŻE I PRACA DLA MŁODYCH!

Skorzystaj z płatnych staży i bezpłatnych szkoleń. Rozpocznij pracę! Fundacja PROAKTYWNI oraz Instytut InBIT Sp. z o.o. ogłaszają kolejny nabór do projektu "Młodzi proaktywni". Liczba miejsc w projekcie ograniczona.

Uwaga na nieuczciwe firmy podszywające się pod audytorów energetycznych

Jednocześnie przypominamy mieszkańcom Małopolski, że audyty energetyczne budynków - będące warunkiem koniecznym do uzyskania dotacji na wymianę nieekologicznego pieca - są całkowicie bezpłatne dla mieszkańców, ponieważ będą finansowane przez Urząd Marszałkowski ze środków Unii Europejskiej.Apel do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), prototypu H5N8-nie jest groźny dla ludzi,ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospod

Apel do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), prototypu H5N8-nie jest groźny dla ludzi,ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw. - (treść do pobrania)

Zaproszenie na XXIV Sesję Rady Miejskiej w Szczucinie

Działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016.446 z późn. zmianami/, uprzejmie informuję, że zwołuję XXIV Sesję Rady Miejskiej w Szczucinie, na dzień 22 lutego 2017 roku o godz. 14:00, w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Szczucin, z siedzibą przy ul. Wolności 3.

Zapraszenie na wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Szczucinie: Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych

Zapraszenie na wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Szczucinie: Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych, które odbędzie się w dniu 20 lutego 2017 roku o godz. 14:00 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Szczucin, przy ul. Wolności 3.

Pierwsza w Powiecie Dąbrowskim Rada Seniorów rozpoczęła swoją pracę.

W dniu 14 lutego 2017 r. odbyło się I posiedzenie powołanej Uchwałą Rady Miejskiej w Szczucinie Rady Seniorów Gminy Szczucin. W tym historycznym dla Gminy Szczucin wydarzeniu uczestniczyli Pani Jadwiga Olszowska Urban z Międzynarodowego Centrum Partnerstwa Partners Network z Krakowa ? koordynator w projekcie pt. ?Aktywny senior ? jestem, działam, partycypuję i decyduję? realizowanym w Gminie Szczucin w ramach programu Aktywności Społecznej Osób Starszych ASOS 2014-2020,


Informacja ? zwrot akcyzy

Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin przypomina wszystkim rolnikom, że w dniach od 1 do 28 luty 2017r można składać wnioski o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze
?Dobry Czas na Biznes ? Subregion Tarnowski?

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako realizator projektu ?Dobry Czas na Biznes ? Subregion Tarnowski? współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 8.3.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 zaprasza do wzięcia udziału w ww. projekcie osoby zamieszkujące powiat dąbrowski chcące założyć własną działalność gospodarczą.

Statystyczne Badania Rolnicze w 2017r.

Główny Urzad Statystyczny corocznie przeprowadza reprezentacyjne badania gospodarstw rolnych. Badania realizowane sa w wylosowanych gospodarstwach metoda wywiadu bezposredniego lub metoda wywiadu telefonicznego przez pracowników Urzedu Statystycznego. Formularze mozna takze wypełnic samodzielnie, na stronie internetowej:

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie dąbrowskim

Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej uprzejmie informuje, że od dnia 2 stycznia 2017r. obowiązują następujące godziny przyjęć w dwóch punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Dąbrowskiego:

MNS - REKRUTACJA 6-10.02.2017 - PROJEKT STAŻOWO-SZKOLENIOWY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - DO 29 R. ŻYCIA

Spółdzielnia Socjalna Serwis prowadzić będzie rekrutację w dniach 6-10.02.2017r. do projektu stażowo-szkoleniowego ?Łamiemy bariery - młodzi niepełnosprawni samodzielni i aktywni na rynku pracy? w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Zapraszamy na wystawę malarstwa Edmunda Wilk - wystawa czynna w Domu Kultury w Szczucinie w dnaich od 30.01.2017do 20.04.2017 w godz.9.00-19.00

Zapraszamy na wystawę malarstwa Edmunda Wilk - wystawa czynna w Domu Kultury w Szczucinie w dnaich od 30.01.2017do 20.04.2017 w godz.9.00-19.00

Brązowa Lipnicka Gwiazda 35. Małopolskiego Przeglądu Grup Kolędniczych dla grupy kolędniczej z Zabrnia

Grupa kolędnicza z Zabrnia, wzięła udział w 35. Małopolskim Przeglądzie Grup Kolędniczych o Lipnicką Gwiazdę w Lipnicy Murowanej w dniu 8.01.br, zdobywając Brązową Lipnicką Gwiazdę. Andrzej Mach za rolę Żyda otrzymał nagrodę indywidualną. Grupa powstała przy współpracy sołtysa wsi Józefa Firsta i SCKiB w Szczucinie. Grupę prowadzi Danuta Domarecka.

X Dziecięcy i Młodzieżowy Festiwal Kolęd -28-29 stycznia 2017 r.

Zapraszamy na X Dziecięcy i Młodzieżowy Festiwal Kolęd -28-29 stycznia 2017 roku który odbędzie się w Hali Widowiskowo-Sportowej w Szczucinie

25 Finał WOŚP za nami

15.01.2017 r. 60. wolontariuszy kwestowało w gminie Szczucin. Zebrano 22.370,43 zł, to aż o 5 tys. więcej niż w ubiegłym roku. Najwięcej zebrały: Alicja Nowak (2.114,50 zł), Sylwia Motyka (926,79 zł) i Dominika Marek (913,27 zł) z Gimnazjum w Szczucinie.

IX HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZCZUCIN Szczucin - 19.01.2017 r.

19.01.2017 r. w Hali Widowiskowo ? Sportowej w Szczucinie rozegrano IX Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin. W turnieju tym wzięły udział reprezentacje 6 szkół podstawowych:

Osobowość Roku 2016

Doceniając podejmowane działania które, znacząco zasłużyły się dla lokalnych społeczności zorganizowany został przez Gazetę Krakowską Plebiscyt Osobowość Roku 2016 będący uhonorowaniem za zaangażowanie w podejmowaniu działań.

?Jeżdżę z głową? w 2017 roku

W roku 2017 Gmina Szczucin po raz drugi bierze udział w projekcie marszałkowskim p.n. ?Jeżdżę z głową?. Pierwsza edycja projektu w naszej Gminie odbyła się w ubiegłym roku. Jego realizatorem jest Centrum Usług Wspólnych w Szczucinie (w ramach zadania pn. zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego)


Informacja w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Szczucin

Na postawie § 8 ust. 7 Statutu Rady Seniorów Gminy Szczucin nadanego Uchwałą nr XXI/273/16 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Szczucin oraz nadania jej statutu (Dz. U. Województwa Małopolskiego poz. 7489) Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin informuje, że w wyniku przeprowadzonego w dniach 02.01.2017 r. do 17.01.2017 r naboru kandydatów na członków Rady Seniorów Gminy Szczucin zgłoszone zostały następujące osoby:


Orkiestra Dęta przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczucinie zaprasza na Koncert Noworoczny

Orkiestra Dęta przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczucinie zaprasza na Koncert Noworoczny w dniu 22 stycznia 2017 r.

25.Finał WOŚP coraz bliżej !

25.Finał WOŚP coraz bliżej ! 15 stycznia 2017r.odbędzie się 25 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.W tym dniu,60. wolontariuszy z gminy Szczucin,zarejstrowanych w Sztabie przy SCKiB w Szczucinie, będzie zbierać pieniądze.

Płatne staże o praca dla Młodych!

Skorzystaj z płatnych staży i bezpłatnych szkoleń. Rozpocznij pracę! Fundacja PROAKTYWNI zaprasza do udziału w projekce

Gazeta Szczucińska

Gazeta Szczucńska - bezpłatny kwartalnik

Przedłużenie naboru wniosków dotyczących dotacji do wymiany kotłów.

W związku z możliwością uzyskania przez naszą gminę dofinansowania do większej ilości wymian źródeł ciepła oraz ciągłym zainteresowania programem wśród mieszkańców, Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin przedłuża termin składania wniosków do końca czasu przeprowadzania audytów energetycznych.

Orszak Trzech Króli

Orszak Trzech Króli - zapraszamy na wspólne kolędowanie Rynek w Szczucinie 06/01/2017

Nabór kandydatów na członków Rady Seniorów Gminy Szczucin pierwszej kadencji

Zgodnie z postanowieniami Statutu Rady Seniorów Gminy Szczucin nadanego Uchwałą nr XXI/273/16 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Szczucin oraz nadania jej statutu Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin ogłasza nabór kandydatów na członków Rady Seniorów Gminy Szczucin pierwszej kadencji.

Nowoczesny senior w akcji

Grupa seniorów z gminy Szczucin od lipca br., uczestniczyła w Projekcie dofinansowanym ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 pod nazwą 60 + Nowy Wiek Kultury. Realizatorem projektu było Stowarzyszenie Teatr Nowy z Krakowa.

Podsumowanie jesieni 2016/17 - SENIORZY

Półmetek rozgrywek tarnowskiej okręgówki grupy II już za nami. Wisła po 13 spotkaniach ostatecznie uplasowała się na 7 miejscu w tabeli. Liderem niepokonane rezerwy ekstraklasowca z Niecieczy. Tabele zamyka Ikar Odporyszów. Czas na podsumowanie rundy jesiennej sezonu 2016/2017.


Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Szczucin na 2017 r. pn.: Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób w podeszłym wieku i młodzieży

Ogłoszenie Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U.2016.930 z póź.zm) oraz art. 11 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz.U.2016.1817), ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Szczucin na 2017 r. pn.: Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób w podeszłym wieku i młodzieży


VIII Otwarty Turniej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Badmintonie

Gimnazjum w Zespole Szkół w Szczucinie zaprasza wszystkich chętnych na VIII Otwarty Turniej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Badmintonie, który odbędzie się 15 stycznia 2017r. w godz. 9.00 ? 21.00 więcej na http://junisszczucin.c0.pl/?p=1660

Szlachetna Paczka 2016 - podsumowanie

Na poziomie ogólnopolskim przygotowania do Finału trwały przez cały rok. Pracę 11 tys. 105 wolontariuszy organizowało 645 lokalnych liderów. Między 9 a 11 grudnia w blisko 700 miejscach w całej Polsce darczyńcy dostarczyli do magazynów przygotowane przez siebie paczki. Następnie wolontariusze udali się z prezentami do rodzin w potrzebie. Oto kilka statystyk ogólnopolskich Paczka2016.

PACZKI ŻYWNOŚCIOWE DLA POTRZEBUJĄCYCH

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczucinie informuje, że istnieje możliwość otrzymania nieodpłatnej pomocy żywnościowej przez rodziny i osoby samotne, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.

13 grudnia 35 Lat temu wprowadzono stan wojenny.

13 grudnia 1981 r. Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, na czele z gen. Wojciechem Jaruzelskim, wprowadziła w Polsce stan wojenny ...(źródło: http://www.13grudnia81.pl/)

Miasto i Gmina Szczucin Liderem Powiatu Dąbrowskiego

W dniu 12 grudnia 2016 r. podczas spotkania Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski działającym przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej - Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie Andrzej Gorzkowicz Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin odebrał z rąk Jacka Krupy Marszałka Województwa Małopolskiego nagrodę dla Lidera Powiatu Dąbrowskiego w Rankingu Gmin Małopolski 2016.

Zakład Usług Komunalnych w Szczucinie

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W SZCZUCINIE teL/fax. 14 643 52 63, 14 643 67 98 Adres Zakład Usług Komunalnych Wola Szczucińska 142 , 33-230 Szczucin, woj. małopolskie godziny otwarcia: poniedziałek - piątek: 7:30-15:30
Gospodarka odpadami

Informacje dla mieszkańców, deklaracjeStruktura

Struktura


Aktualności

aktualnosciBaza Rodzin Szlachetnej Paczki otwarta.

Już dziś możesz wybrać rodzinę, która próbuje wyjść z trudnej sytuacji życiowej i materialnej.


Program grantowy Nasze Powietrze

Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin zaprasza organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne działające przy organizacjach pozarządowych do składania wniosków w ramach pierwszej edycji programu Nasze powietrze.Pierwsza w historii samorządu Gminny Szczucin umowa o międzynarodowej współpracy podpisana. Współpra

27 sierpnia 2016 roku w Restauracji Staropolska w Szczucinie miała miejsce wyjątkowa uroczystość. Doszło do podpisania dwóch umów międzynarodowych. Umowy o współpracy pomiędzy samorządami Dąbrowy Tarnowskiej i Szczucina a miastem Bałta na Ukrainie podpisali Burmistrz Krzysztof Kaczmarski, Burmistrz Andrzej Gorzkowicz oraz Mer Miasta Bałta Siergiej Mazur.

Mobilne Centrum Badań

W dniu 21.09.2016 r. w Szczucinie, na Rynku Głównym, w godzinach od 08.00 do 16.00 zaparkuje nasz specjalnie przygotowany i wyposażony pojazd ? mobilne centrum badań, pozwalający na rzetelne sprawdzenie słuchu pacjentów. Badania będą wykonywali dla Państwa nasi specjaliści ? dyplomowani protetycy słuchu. Badanie słuchu jest nieinwazyjne
Wakacje dla dzieci z Gminy Szczucin

Grupa 20 dzieci z terenu gminy Szczucin w lipcu wypoczywała w Pucku...


Prezes KRUS informuje o zawarciu umowy w sprawie Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Prezes KRUS informuje, że każde dziecko poniżej 16 roku życia w rodzinie osób ubezpieczonych w pełnym zakresie w KRUS ma zapewnione ubezpieczenie od Następstw NIeszczęśliwych Wypadków.

Chcesz nauczyć się pierwszej pomocy ? przyjdź i ćwicz!

Pod tym tytułem w dniu 4 września br. (niedziela) w godzinach od 10.00 do 14.00 po raz drugi zostanie zorganizowane przedsięwzięcie w ramach ...