Urząd Miasta i Gminy Szczucin wzywa osoby objęte programem wymiany kotłów o zgłaszanie się do pok. 27 w celu podpisania umowy o dofinansowanie lub złożenia rezygnacji z udziału w programie do dnia 31.05.2019

Do przygotowania umowy niezbędny jest dowód osobisty oraz numer księgi wieczystej dla działki, na której znajduje się nieruchomość objęta dofinansowaniem.

Obowiązujący regulamin znajduje się tutaj

W razie pytań zapraszam do kontaktu.

Ewelina Ryńska pok. 27

ewelina.rynska@umigszczucin.pl

tel: 14 644 31 27