ZAWIADOMIENIE  o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi                     
 
W związku z Uchwałą Nr V/28/19 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 7 lutego w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Szczucin, oraz ustalenia jej wysokości , Burmistrz Szczucina zawiadamia, że od dnia 01.03.2019 roku, na terenie gminy Szczucin obowiązywać będą nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.