BURMISTRZ SZCZUCINA ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej oznaczonej jako działka nr 1 563 o pow. 2.29 ha, położonej w obrębie Słupiec , gm. Szczucin

 

 


 

BURMISTRZ SZCZUCINA informuje, że ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących działek rolnych:

 

 

 

 Suchy Grunt – działka nr 85 o pow. 0.54 ha-pobierz ogłoszenie

Suchy Grunt – działka nr 86 o pow. 0.52 ha-pobierz ogłoszenie

 

 

Suchy Grunt – działka nr 746/1 o pow. 0.2147 ha-pobierz ogłoszenie

Skrzynka – działka Nr 47 o pow. 0.51 ha- pobierz ogłoszenie