Burmistrz Szczucina ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 487/7 o pow. 0.73 ha, położonej w obrębie Szczucin, gm. Szczucin

 

 

Burmistrz Szczucina ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 183 o pow. 0.23 ha, położonej w obrębie Delastowice, gm. Szczucin

 

Burmistrz Szczucina ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 381/23 o pow. 0.15 ha, położonej w obrębie Borki, gm. Szczucin

Burmistrz Szczucina ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 322 o pow. 0.27 ha, położonej w obrębie Skrzynka, gm. Szczucin

 

 

BURMISTRZ SZCZUCINA ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej oznaczonej jako działka nr 1 563 o pow. 2.29 ha, położonej w obrębie Słupiec , gm. Szczucin

 

 

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu na dz. nr 1563 w Słupcu

2020-02-25


 

BURMISTRZ SZCZUCINA informuje, że ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących działek rolnych:

 

 

 

 Suchy Grunt – działka nr 85 o pow. 0.54 ha-pobierz ogłoszenie

Suchy Grunt – działka nr 86 o pow. 0.52 ha-pobierz ogłoszenie

 

 

Suchy Grunt – działka nr 746/1 o pow. 0.2147 ha-pobierz ogłoszenie

Skrzynka – działka Nr 47 o pow. 0.51 ha- pobierz ogłoszenie