Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Szczucin w zakresie "Ochrona i promocja zdrowia oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym" w 2020 roku

 Zarządzenie nr 0050.1.5.2020 z dnia 14 lutego 2020 r. w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Szczucin w zakresie "Ochrona i promocja zdrowia oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym" w 2020 roku

zał.1_do_Regulaminu_Informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych

- zał.2_do_Regulaminu_OFERTA_REALIZACJI_ZADANIA_PUBLICZNEGO

- zał.3_do_Regulaminu_UMOWA

                  zał.3_do_umowy__zestawienie_dokumentow_ksiegowych                 

- zał.4_do_Regulaminu_SPRAWOZDANIE_Z_WYKONANIA_ZADANIA_PUBLICZNEGO

 

Zarządzenie nr 0050.1.15.2020 z dnia 18.03.20 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Szczucin w  zakresie  "Ochrona i promocja zdrowia oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym" w 2020 roku

 


 

- Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych

- formularz zgłoszeniowy kandydata do pracy w komisji


  Zarządzenie nr 0050.1.12.2020 Burmistrza Szczucina z dnia 2 marca w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Szczucin w zakresie "Ochrona i promocja zdrowia oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym" w 2020 roku


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Szczucin w zakresie "Rozwijanie kultury i ochrona tradycji" w 2020 r.

Zarządzenie nr 0050.1.6.2020 z dnia 14 lutego 2020 r. w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Szczucin w zakresie "Rozwijanie kultury i ochrona tradycji" w 2020 roku

- zał.1_do_Regulaminu_Informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych

- zał.2_do_Regulaminu_OFERTA_REALIZACJI_ZADANIA_PUBLICZNEGO

- zał.3_do_Regulaminu_UMOWA

                  zał.3_do_umowy__zestawienie_dokumentow_ksiegowych                 

- zał.4_do_Regulaminu_SPRAWOZDANIE_Z_WYKONANIA_ZADANIA_PUBLICZNEGO

 

Zarządzenie nr 0050.1.17.2020 Burmistrza Szczucina z dnia 25.03.2020 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Szczucin w  zakresie "Rozwijanie kultury i ochrona tradycji " w 2020 roku

 


 

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych

- formularz zgłoszeniowy kandydata do pracy w komisji

 
 
 
 


 
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Szczucin w zakresie "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu" w 2020 roku