INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Wpłaty za odbiór odpadów należy dokonać w kasie Urzędu Miasta i Gminy Szczucin, ul.Wolności 3, lub na konto o numerze :

82 9464 0001 2001 0000 4011 0087

 
 
 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK) w Gminie Szczucin
 
Odpady komunalne oraz odpady wielkogabarytowe można dostarczać do:
 
KOM-ŁAR Sp. z o.o.
33-230 Szczucin
Wola Szczucińska 142
Tel. 14 641 00 38
 
w godzinach od 7:00 - 15:00 do poniedziałku do piątku.