TEREN WIEJSKI

 

Wielkość gospodarstw domowych

Wysokość opłaty obowiązująca do 31.03.2017 r.

Wysokość opłaty obowiązująca od 01.04.2017 r.

Opłata przy  segregacji odpadów

Opłata bez segregacji odpadów

Opłata przy  segregacji odpadów

Opłata bez segregacji odpadów

Gospodarstwo 1 osobowe

10 zł

20 zł

10 zł

20 zł

Gospodarstwo 2 osobowe

12 zł

22 zł

16 zł

32 zł

Gospodarstwo 3 i więcej osobowe

16 zł

27 zł

20 zł

40 zł

 

TEREN MIEJSKI (w tym budynki wielolokalowe)

 

Wielkość gospodarstw domowych

Wysokość opłaty obowiązująca do 31.03.2017 r.

Wysokość opłaty obowiązująca od 01.04.2017 r.

Opłata przy segregacji odpadów

Opłata bez segregacji odpadów

Opłata przy  segregacji odpadów

Opłata bez segregacji odpadów

Gospodarstwo 1 osobowe

15 zł

30 zł

15 zł

30 zł

Gospodarstwo 2 osobowe

20 zł

35 zł

24 zł

48 zł

Gospodarstwo 3 i więcej osobowe

28 zł

40 zł

32 zł

64 zł

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać kwartalnie, z góry i bez wezwania, zgodnie ze złożoną wcześniej deklaracją o wysokości opłaty

 

  • za I kwartał – do dnia 15 stycznia
  • za II kwartał – do dnia 15 kwietnia,
  • za III kwartał – do dnia 15 lipca,
  • za IV kwartał – do dnia 15 października.

 

Należności za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych należy wpłacać  w Kasie Urzędu Miasta i Gminy w Szczucinie lub na rachunek bankowy:

 

Bank Spółdzielczy w Szczucinie nr 82 9464 0001 2001 0000 4011 0087