ZAWIADOMIENIE 

 

o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi                     

 

W związku z Uchwałą Nr V/28/19 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 7 lutego w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Szczucin, oraz ustalenia jej wysokości , Burmistrz Szczucina zawiadamia, że od dnia 01.03.2019 roku, na terenie gminy Szczucin obowiązywać będą nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
 

 


Wysokość opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2019 r.

Wysokość opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych