ZAWIADOMIENIE

 

o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz o zmianie metody ich naliczania

 

W związku z Uchwałą Nr XXXVI/430/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wyboru nowej metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Szczucin, oraz ustalenia wysokości tej opłaty, Burmistrz Szczucina zawiadamia, że od dnia 01.01.2018 roku, na terenie gminy Szczucin obowiązywać będą nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zgodnie z poniższą tabelą:

 

 

TEREN WIEJSKI

 

Wielkość gospodarstw domowych

Wysokość opłaty obowiązująca do 01.01.2018 r.

Opłata przy  segregacji odpadów

Opłata bez segregacji odpadów

Gospodarstwo 1 osobowe

10 zł

20 zł

Gospodarstwo 2 osobowe

16 zł

32 zł

Gospodarstwo 3 osobowe

20 zł

40 zł

Gospodarstwo 4 osobowe

26 zł

52 zł

Gospodarstwo 5 osobowe

34 zł

68 zł

Gospodarstwo 6 osobowe i więcej

40 zł

80 zł

 

TEREN MIEJSKI (w tym budynki wielolokalowe)

 

Wielkość gospodarstw domowych

Wysokość opłaty obowiązująca do 01.01.2018 r.

Opłata przy segregacji odpadów

Opłata bez segregacji odpadów

Gospodarstwo 1 osobowe

15 zł 30 zł

Gospodarstwo 2 osobowe

24 zł 48 zł

Gospodarstwo 3

32 zł 64 zł

Gospodarstwo 4 osobowe

38 zł 76 zł

Gospodarstwo 5 osobowe

46 zł 92 zł

Gospodarstwo 6 osobowe i więcej

52 zł 104 zł

 

Razem ze zmianą stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,zmianie od dnia 01.01.2018 roku ulega również metoda jej naliczania. Dotychczas na terenie gminy Szczucin opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zróżnicowana była od ilości osób tworzących wspólnie gospodarstwo domowe na danej nieruchomości, oraz od odbierania odpadów z terenów wiejskich i miejskich. Wybór wielkości gospodarstwa, ograniczony był jednak do gospodarstwa 3 i więcej osobowego. Teraz z ostatniej grupy wyodrębnione i dodane zostały gospodarstwa domowe 4-osobowe, gospodarstwa domowe 5- osobowe oraz gospodarstwa domowe 6 i więcej osobowe.

 

Zmiana ta zobowiązuje właścicieli nieruchomości zamieszkałych, do niezwłocznego złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,zgodnie ze wzorem zawartym w Uchwale Nr XXXV/412/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 18.12.2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Szczucin.

 

Należności za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych należy wpłacać  w Kasie Urzędu Miasta i Gminy w Szczucinie lub na rachunek bankowy:

 

Bank Spółdzielczy w Szczucinie nr 82 9464 0001 2001 0000 4011 0087