Harmonogram wywozu odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z zabudowy jednorodzinnej w miesiącach luty - czerwiec 2019 r.