Podatki i opłaty lokalneDeklaracja na podatek od nieruchomości 2016 r.Deklaracja na podatek leśny 2016 r.Deklaracja na podatek rolny 2016 r.Informacja o gruntach 2016 r. Informacja o lasach 2016 r.
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych 2016 r.

Gospodarka odpadami    
    

Gospodarka Przestrzenna,
Mienie Komunalne

 

 
Organizacje pozarządowe

Wzór oferty na realizację zadania publicznego - aktualny

Wzór sprawozdania na realizację zadania publicznego - aktualny

Formularz zgłoszeniowy kandydata do pracy w komisji.doc

Instrukcja wypełniania oferty.doc

Opis faktur.doc

Oświadczenie o wykonaniu pracy społecznej.doc - formularz

------------------------------------------------------------------------------

Zgłoszenie do rejestru - WZÓR