Organizacje pozarządowe w Gminie Szczucin

Wykaz zarejestrowanych organizacji pozarządowych na terenie Gminy Szczucin

Podsumowanie spotkania animacyjnego

W dniu 31.03.2017 r. odbyło się spotkanie animacyjne z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Miasta i Gminy Szczucin. Spotkanie zostało zorganizowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin, we współpracy z Zarządem Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego.

Rekrutacja na udzielenie wsparcia szkoleniowo – doradczego przed dotacją - Subregion Tarnowski

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego uprzejmie informuje, iż planowana jest rekrutacja na udzielenie wsparcia szkoleniowo – doradczego przed dotacją w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski”.

FIO Małopolska Lokalnie – zapraszamy na spotkanie informacyjne

Już w kwietniu rusza kolejna edycja konkursu FIO Małopolska Lokalnie, w którym można starać się o 5 tys. zł na realizację społecznych planów i marzeń na terenie woj. małopolskiego.

Zarządzenie Nr 0050.1.9.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin 30 stycznia 2017 r.

Zarządzenie Nr 0050.1.9.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin 30 stycznia 2017 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Szczucin w roku 2017 przy współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie zadania priorytetowego "Rozwijanie kultury i ochrona tradycji".

Zarządzenie Nr 0050.1.8.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin 30 stycznia 2017 r.

Zarządzenie Nr 0050.1.8.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin 30 stycznia 2017 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Szczucin w roku 2017 przy współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie zadania priorytetowego „Ochrona i promocja zdrowia oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym”.

Zarządzenie Nr 0050.1.7.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin 30 stycznia 2017 r.

Zarządzenie Nr 0050.1.7.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin 30 stycznia 2017 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Szczucin w roku 2017 przy współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie zadania priorytetowego
Wpis do Rejestru Organizacji Pozarządowych

Wpis do Rejestru Organizacji Pozarządowych

Zaproszenie na spotkanie animacyjne

Zaproszenie na spotkanie animacyjne