Lp 
Nazwa organizacji Dane kontaktowe KRS Profil
1 Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Wola Szczucińska Wola Szczucińska 51, 33-230 Szczucin
Tel. 146431179
kom. 501046272
Prezes – Anna Kołodziej
0000403653 Wspieranie działań na rzecz rozwoju wsi Wola Szczucińska. Organizowanie spotkań w celu promocji wsi Wola Szczucińska. Aktywizacja społeczna w zakresie ochrony środowiska i edukacji ekologicznej, aktywizacja zawodowa, gospodarcza i społeczna młodzieży i dorosłych.
2 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Grunt Suchy Grunt 56,
33-230 Szczucin
Kom. 691240873
Email: amla31@wp.pl
0000296315 Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej raz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
Działalność na rzecz integracji zawodowej i społecznej
3 Uczniowski Międzyszkolny „Junis” ul. Kościuszki 30
33-230 Szczucin
Kom.691367885
Email: junis@onet.pl
0000261978 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
4 Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Nadzieja” ul. Witosa 3
33-230 Szczucin
Kom. 517 497585
0000048253 Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
5 Stowarzyszenie „Szczucin Wschód” przy Radzie Dzielnicy Wschód ul. Sadowa 31
33-230 Szczucin
Kom. 608624237
Email: Stella-dabros@wp.pl
000420715 Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej. Kultura sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego