Uchwała Rady Miejskiej w Szczucinie nr XX/250/16 z dnia 26.10.2016 r. W sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 1 stycznia 2017 r.

Uchwała Rady Miejskiej w Szczucinie nr XX/251/16 z dnia 26.10.2016 r. W sprawie: obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na rok 2017

 

Uchwała Rady Miejskiej w Szczucinie nr XX/252/16 z dnia 26.10.2016 r. W sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Szczucin na rok 2017

 

Uchwała Rady Miejskiej w Szczucinie nr XX/253/16 z dnia 26.10.2016 r. W sprawie: wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie gminy Szczucin.

 

Uchwała Nr XXX/324/13 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Szczucin.

 

Uchwała Nr XI/122/15 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 30 października 2015 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Szczucin ma rok 2016.

 


Informacje

Obowiązujące akty, informacje dotyczące podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Szczucin.

Wykazy

Wykazy umożeń, udzielonych ulg, rozłożenia spłaty na raty