Uchwały podatkowe na rok 2021 rok


 

1. Uchwała Nr XXVII/234/20 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na rok 2021,

2. Uchwała Nr XXVII/235/20 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 1 stycznia 2021 r.,

3. Uchwała nr XXVII/236/20 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Szczucin,

4. Uchwała Nr XXVII/237/20 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Szczucin na 2021 rok.

 

 

Podatek należy wpłacać na rachunek Urzędu w Banku Spółdzielczym w Szczucinie Nr 49 9464 0001 2001 0000 4011 0002

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko podatnika, rodzaj należności, numer decyzji.

 Stan na dzień 2020-11-30


 

Uchwały podatkowe na 2020 rok

 


 

 
 

 


 

 

 

 

 


 

Formularze informacji i deklaracji od 01.07.2019
 
DEKLARACJE:
 
 
 
 
INFORMACJE:
 
 
 
 
Wszystkie formularze  do druku w formacie pdf dotyczące podatków i opłat lokalnych można znaleźć pod adresem:
https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

 


 

Uchwały podatkowe na rok 2019 r.

 


 

Uchwała Nr II/03/18 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będacego podstawą obliczenia podatku rolnego na rok 2019


 

 Uchwała NrII /04/18 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 1 stycznia 2019  r.


 Uchwała Nr II/05/18 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Szczucin na rok 2019.

 


Uchwały podatkowe na rok 2018 r.  

Uchwała Nr XXXIII398/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości ,rolny i lesny na terenie Gminy Szczucin

 


 

Wzory informacji i deklaracji do pobrania w formie edytowalnej

 


Uchwała Nr XXXIII/399/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będacego podstawą obliczenia podatku rolnego na rok 2018

 


Uchwała Nr XXXIII/400/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Szczucin


Uchwała Nr XXXIII/401/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości do 1 stycznia 2018 r.

 


Uchwała obowiązująca w 2018 r.

Uchwała Nr XXX/324/13 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Szczucin.


 

Uchwała Rady Miejskiej w Szczucinie nr XX/250/16 z dnia 26.10.2016 r. W sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 1 stycznia 2017 r.

 

Uchwała Rady Miejskiej w Szczucinie nr XX/251/16 z dnia 26.10.2016 r. W sprawie: obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na rok 2017

 

Uchwała Rady Miejskiej w Szczucinie nr XX/252/16 z dnia 26.10.2016 r. W sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Szczucin na rok 2017

 

Uchwała Rady Miejskiej w Szczucinie nr XX/253/16 z dnia 26.10.2016 r. W sprawie: wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie gminy Szczucin.

 

Uchwała Nr XXX/324/13 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Szczucin.

 

Uchwała Nr XI/122/15 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 30 października 2015 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Szczucin ma rok 2016.

 


Wykazy

Wykazy umożeń, udzielonych ulg, rozłożenia spłaty na raty

Informacje

Obowiązujące akty, informacje dotyczące podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Szczucin.