Zadania gminy w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Szczucin, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych realizuje przedsiębiorca wybrany w drodze przetargu. Obecnie jest to firma:

 

FCC Tarnobrzeg Sp. z o. o.

ul. Strefowa 8, 39– 400 Tarnobrzeg

tel. (14) 641 00 38

 

Pod tym samym adresem firma FCC Tarnobrzeg Sp. z o. o. prowadzi również Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Szczucin, gdzie można samodzielnie dowieźć zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.