1 .Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej sp. z o. o.

33-230 Dąbrowa Tarnowska, ul. Zazamcze 5, tel: 14 642 28 50

 

2. Zakład Usług Komunalnych „ZUK” Wola Szczucińska 142,

33-230 Szczucin, tel: 14 649 52 63, 14 643 67 98

 

3. Gminne Przedsiębiorstwo Kanalizacyjne w Niedomicach Sp. z o. o.

33-132 Niedomice, ul. Kolejowa 10, tel: 14 657 50 28