Komunikaty i ostrzeżenia

Komunikaty i ostrzeżenia


Ewakuacja z obszarów zagrożonych

Organizacja ewakuacji ludności i mienia z terenów zagrożonych

Postępowanie w sytuacji zagrożenia

Informacje jak należy postępować w sytuacji zagrożenia np.: powodzią, pożarem, gradobiciem, huraganem.

Informacje ogólne

Informacje ogólne na temat zarządzania kryzysowego