ZAGROŻENIE POWODZIOWE

Zagrożenie powodziowe najczęściej występuje w okresie:

 • zimowo - wiosennym na skutek spływu wód roztopowych i kry lodowej co jest spowodowane gwałtownym topnieniem śniegu i lodu,

 • letnim na skutek intensywnych bądź długotrwałych opadów deszczu.


Przed powodzią:

 • zapoznaj się z powodziowymi sygnałami ostrzegania i alarmowania. Może to być dźwięk syreny alarmowej lub inny sygnał zwyczajowo  przyjęty na terenie gminy,

 • znaj i rozróżniaj stany zagrożenia powodziowego podawane w komunikatach radiowych i telewizyjnych takie jak: pogotowie powodziowe, alarm powodziowy,

 • naucz domowników jak odłączyć zasilenie w energię elektryczną oraz dopływ gazu,

 • bądź przygotowany do ewentualnej ewakuacji, zapakuj dokumenty i najcenniejsze części dobytku, zabezpiecz swój dom przed nadejściem powodzi (workami z piaskiem lub innymi materiałami,

 • powynoś rzeczy na wyższe kondygnacje i przygotuj tam warunki do ewentualnego bytowania domowników),

 • zabezpiecz dla domowników żywność, wodę, latarki z zapasowymi bateriami, przenośne radio,apteczkę pierwszej pomocy.

W czasie powodzi:

 • włącz radio lub telewizor w celu uzyskania komunikatów o zagrożeniu,

 • stosuj się do zaleceń przekazywanych przez władze lokalne odnośnie sposobu postępowania,jeżeli nie zdążyłeś ewakuować zwierząt, uwolnij je z pozamykanych pomieszczeń,

Po sygnale do ewakuacji:

 • wyłącz instalacje domowe,

 • zabezpiecz dom,

 • zastosuj się do poleceń służb prowadzących akcję ratunkową i ewakuację,

 • nie wchodź do niesionej przez powódź wody (pamiętaj, że nawet 15 cm fala wody może się przewrócić),

 • zgromadź w jednym miejscu przygotowane zapasy wody i żywności,

 • nie używaj w gospodarstwie wód gruntowych, mogą być zatrute,

 • zgłoś się ochotniczo do pomocy w walce z powodzią

Po powodzi:

 • słuchaj komunikatów radiowych, do opuszczonego domu powróć dopiero wtedy, kiedy terenowe władze ogłoszą, że jest to w pełni bezpieczne,pozostań poza zasięgiem wód powodziowych (mogą być skażone) do czasu uzyskania zgody służb sanitarnych i technicznych,

 • wchodź ostrożnie do domu, sprawdź czy fundamenty nie mają pęknięć lub czy nie ma innych widocznych uszkodzeń budynku,
  przed włączeniem instalacji w domu dopilnuj, żeby zostały sprawdzone przez fachowców,

 • zdezynfekuj przedmioty, podłogi, ściany, które miały kontakt z wodą powodziową (niesiony muł zawiera dużo bakterii chorobotwórczych i grzybów co stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt),

 • wyrzuć żywność, która miała kontakt z wodami powodziowymi,

 • zwróć uwagę na zdrowie i bezpieczeństwo Twojej rodziny. Często myj ręce, korzystaj z wody i żywności dostarczonej przez służby komunalne, gminne, OC lub osoby z nimi współpracujące,

 • włącz się czynnie, nawet jeśli nie posiadasz żadnego sprzętu, w likwidację skutków powodzi,

 • poinformuj odpowiednie służby o zerwanych liniach energetycznych, nieszczelności rurociągu gazowego lub o innych zagrożeniach występujących na twoim terenie,

 • odpompuj zalane piwnice stopniowo - około 1/3 pierwotnego poziomu wody dziennie w celu uniknięcia zniszczenia struktury fundamentów

 • dopilnuj, aby instalacje domowe; elektryczne, gazowe i wodno-kanalizacyjne zostały sprawdzone przez fachowców i ewentualnie naprawione przed ich ponownym użytkowaniem.

 

 

ZAGROŻENIA POŻAROWE

W przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego, wszyscy mamy obowiązek podjęcia działań w celu jego likwidacji.

W pierwszej kolejności należy:

 • niezwłocznie zaalarmować, przy użyciu wszystkich dostępnych środków osoby będące w strefie zagrożenia, wezwać straż pożarną numer alarmowy 998 lub 112

Po wykonaniu powyższych czynności powinno się w zakresie własnych możliwości i przy użyciu dostępnego sprzętu, niezwłocznie przystąpić do gaszenia pożaru i udzielenia pomocy osobom zagrożonym .W sytuacji kiedy pożar jest już zbyt rozwinięty aby go samodzielnie ugasić, należy przystąpić do ewakuacji ludzi i mienia.

Czynności te trzeba wykonywać w taki sposób, aby nie wywołać paniki, o którą w takich sytuacjach nie jest trudno. Panika może być przyczyną tragicznych w skutkach wypadków. Do czasu przybycia straży pożarnej kierowanie akcją obejmuje kierownik zakładu,właściciel obiektu, bądź osoba najbardziej energiczna i opanowana. Pożarom oprócz ognia towarzyszą zazwyczaj duże ilości wydzielającego się dymu, który potrafi być o wiele bardziej niebezpieczny niż sam ogień. W większości zajść śmiertelnych bezpośrednią przyczyną prowadzącą do zgonu jest trujący dym, którego najgroźniejszym składnikiem jest tlenek węgla (czad).
W przypadku kiedy zostałeś odcięty w jakimś pomieszczeniu i nie masz możliwości ucieczki, podstawową czynnością jaką powinieneś wykonać jest uszczelnienie drzwi. Można w tym celu posłużyć się namoczonymi ręcznikami umieszczając je zwłaszcza przy dolnej szczelinie drzwi. Będzie to stanowić dobrą ochronę przed przedostawaniem się trującego dymu do środka.

GRADOBICIE

Podczas gradobicia:

Jeżeli spotka cię gradobicie z dala od domu, znajdź bezpieczne schronienie i pozostań tam do czasu jego zakończenia.
Jeśli jesteś w domu:

 • zamknij okna, usuń z parapetów i balkonów przedmioty, które mogą zagrażać przechodniom,

 • pozostań w nim z dala od oszklonych okien, sufitów i drzwi,

 • w miarę możliwości pozamykaj zwierzęta domowe i hodowlane,

 • trzymaj pod ręką przygotowane latarki oraz dodatkowe baterie,

 • miej włączone radio, w celu uzyskania ewentualnych komunikatów.


O wszystkich zdarzeniach, mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi informuj pogotowie ratunkowe, a w przypadku zerwania linii energetycznych zgłoś to pogotowiu energetycznemu.

Po gradobiciu:

Jeśli są poszkodowani to:

 • udziel pierwszej pomocy rannym lub poszkodowanym osobom,

 • nie przenoś ciężko rannych osób, chyba że są one bezpośrednio zagrożone,

 • doznaniem kolejnych obrażeń - wezwij pomoc.

 • Jeżeli byłeś ubezpieczony przed gradobiciem, wykonaj zdjęcia zniszczeń, zarówno domu, jak i jego wyposażenia w celu ubiegania się o odszkodowanie.

 

HURAGAN


Występowanie huraganów (silnych wiatrów) powodowane jest najczęściej, szybko przemieszczającymi się aktywnymi niżami. Najgroźniejszą formę przyjmują one w okresie: wiosennym i jesiennym.

Przed wystąpieniem huraganu (silnych wiatrów):

 • Upewnij się, czy wszyscy członkowie twojej rodziny wiedzą jak postępować w czasie huraganu, oraz naucz ich jak wyłączać gaz, elektryczność i wodę.

 • Opracuj plan komunikowania się w czasie zagrożenia na okoliczność, gdy członkowie rodziny są rozdzieleni (realny przypadek, gdy dorośli są w pracy, a dzieci w szkole).

 • Naucz dzieci, jak i kiedy wzywa się policję lub straż pożarną oraz które radio jest nastrojone na odbiór informacji o stanie zagrożenia.


Podczas huraganu

Miej włączone radio bateryjne na częstotliwości radia regionalnego albo program miejski, w celu uzyskania komunikatu o zagrożeniu i sposobach postępowania.

Zabezpiecz swoje mieszkanie (dom):

 • zamknij okna, zabezpiecz rynny i inne części budynku,

 • zabezpiecz lampy i inne urządzenia, które mogą ulec zniszczeniu,

 • usuń z parapetów i balkonów przedmioty, które mogą zagrażać przechodniom,

 • uprzątnij z obejścia przedmioty, które mogły by narobić szkód (porwane przezwiatr),

 • zapewnij sobie odpowiednią ilość źródeł światła, jak: latarki elektryczne (baterie dolatarek i odbiorników radiowych), świece,

 • sprawdź stan apteczki pierwszej pomocy i zaopatrz się w niezbędne materiały i leki,

 • przygotuj rzeczy, które mogą być potrzebne w czasie ewakuacji tj. dokumenty,odzież, żywność, wartościowe rzeczy,

 • nie parkuj pojazdów w pobliżu drzew, słupów i trakcji elektrycznych.

 • wyłącz główny wyłącznik prądu i gazu - ograniczy to niebezpieczeństwo powstania pożaru.

 • schowaj się w środkowych i najniższych partiach budynku z dala od oszklonych okien, sufitów i drzwi.

 • znajdując się poza domem, pozostań tam, aż huragan nie przejdzie.

 • nie zatrzymuj się pod trakcjami elektrycznymi, planszami reklamowymi, drzewami itp.


Jeżeli służby ratownicze zalecają ewakuację:

 • wyrusz tak szybko jak to tylko możliwe,

 • opuszczając mieszkanie wyłącz energię elektryczną oraz główny zawór wody i gazu. Wygaś ogień w piecach, oraz zabezpiecz dom,

 • zawiadom kogoś, poza zasięgiem wichury, dokąd się ewakuujesz,

 • zabierz przygotowany zawczasu podręczny bagaż, oraz ciepłą odzież.


Po huraganie

 • Udziel pierwszej pomocy rannym i poszkodowanym osobom.

 • Unikaj leżących lub zwisających przewodów elektrycznych.

 • Ostrożnie wkraczaj do swego domu.

 • Sprawdź instalację (gazową elektryczną wodociągową i ściekową) w zniszczonym domu.


O wszystkich zdarzeniach, mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi informuj: służby dyżurne Straży Pożarnej, Policji,pogotowie energetyczne, gazowe, inne.

 

 

ŚNIEŻYCE

 

Silny wiatr w połączeniu z temperaturą powietrza tylko nieco poniżej 0°C może mieć taki sam skutek, jak stojące powietrze o temperaturze poniżej -30° C. Może być to przyczyną odmrożenia i wychłodzenia organizmu.

Bądź przygotowany na wystąpienie śnieżyc, zawiei i zamieci!

 

W czasie opadów pozostań w domu.

 • Jeżeli musisz wyjść na zewnątrz ubierz się w ciepłą odzież wielowarstwową ipowiadom kogokolwiek o docelowym miejscu podróży oraz o przewidywanym czasie dotarcia na miejsce przeznaczenia.

 • Zachowaj ostrożność poruszając się po zaśnieżonym i oblodzonym terenie, zwróćuwagę na zwisające sople, zwały śniegu na dachach budynków, itp.

 


Jazda samochodem w zimie


Jedną z wielu przyczyn ofiar śmiertelnych w zimie jest niewłaściwe przygotowanie pojazdu do sezonu zimowego oraz brak znajomości postępowania na wypadek unieruchomienia pojazdu lub zabłądzenia podczas podróżowania. Dlatego też, aby bezpiecznie podróżować:

a) sprawdź następujące elementy twojego samochodu:

 • akumulator,

 • płyn chłodzący,

 • wycieraczki i płyn do spryskiwania szyb,

 • układ zapłonowy,

 • termostat,

 • oświetlenie pojazdu,

 • światła awaryjne,

 • układ wydechowy,

 • układ ogrzewania,

 • hamulce,

 • odmrażacz,

 • poziom oleju (jeśli jest taka potrzeba, wymień na olej zimowy).


b) Załóż zimowe opony i upewnij się, czy mają odpowiedni bieżnik. Uniwersalne opony radialne zazwyczaj nadają się do większości warunków zimowych.

 

 

Jeśli utknąłeś w drodze

 • pozostań w samochodzie.

 • nie szukaj sam pomocy, chyba że pomoc jest widoczna

 • w odległości 100 m.

 • umocuj na antenie lub dachu samochodu jaskrawą część ubrania (najlepiej koloru czerwonego) tak, aby widoczna była dla ratowników.

 • uruchamiaj silnik co godzinę na 10 minut. W czasie pracy silnika włącz ogrzewanie oraz zewnętrzne światła samochodu.

 • zachowaj ostrożność z uwagi na trujące działanie tlenku węgla w spalinach. Utrzymuj rurę wydechową wolną od śniegu oraz dla wentylacji lekko uchyl okna.

 • wykonuj lekkie ćwiczenia dla utrzymania krążenia krwi.

 • unikaj zbędnego lub nadmiernego wysiłku. Zimne otoczenie powoduje dodatkowe obciążenie dla serca. Nadmierny wysiłek, taki jak odgarnianie śniegu albo pchanie samochodu może spowodować zdrowotne dolegliwości.

 

Wzywanie pomocy