Budowa sieci kanalizacyjnej

W dniu 09 października 2020 roku Gmina Szczucin podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie  umowę pożyczki na dofinansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 622/5,622/6, 622/7,622/8, 622/9, 622/13, 622/14, 622/15 położonych w mieście Szczucin”

Inwestycja będzie dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, w formie pożyczki w kwocie 151 129,00zł. 

Planowane roboty mają na celu budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 310 m oraz przebudowę przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków wielorodzinnych o numerach 44, 44A, 46, 48, 50, 52. Planowane roboty obejmują odtworzenie istniejących powierzchni utwardzonych znajdujących się na trasie zaprojektowanej kanalizacji sanitarnej.


Zakończenie prac związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej

Z przyjemnością informujemy, że dobiegły końca prace związane z realizacją inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 622/5,622/6, 622/7,622/8, 622/9, 622/13, 622/14, 622/15 położonych w mieście Szczucin”