Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadania publicznego Gminy Szczucin "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2021 roku.

Zarządzenie nr 0050.1.8.2021 z dnia 12 lutego 2021 r. w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Szczucin w zakresie "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu" w 2021 roku


- zał.1_do_Regulaminu_Informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych
- zał.2_do_Regulaminu_OFERTA_REALIZACJI_ZADANIA_PUBLICZNEGO
- zał.3_do_Regulaminu_UMOWA
- zał.4_do_umowy__zestawienie_dokumentow_ksiegowych
- zał.4_do_Regulaminu_SPRAWOZDANIE_Z_WYKONANIA_ZADANIA_PUBLICZNEGO

 

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych 

Formularz zgłoszeniowy kandydata do pracy w komisji

 

Powołanie Komisji konkursowej

Zarządzenie nr 0050.1.16.2021 Burmistrza Szczucina z dnia 1 marca 2021 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Szczucin w zakresie "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu" w 2021 roku

 


 

Zarządzenia nr 0050.1.24.2021 Burmistrza Szczucina z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Szczucin w  zakresie  "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu" w 2021 roku

 


 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Szczucin w zakresie Rozwijanie kultury i ochrona tradycji w 2021 r.

 

  Zarządzenie nr 0050.1.13.2021 z dnia 25 lutego 2021 r. w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Szczucin w zakresie "Rozwijanie kultury i ochrona tradycji" w 2021 roku

- zał.1_do_Regulaminu_Informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych
- zał.2_do_Regulaminu_OFERTA_REALIZACJI_ZADANIA_PUBLICZNEGO
- zał.3_do_Regulaminu_UMOWA
- zał.4_do_umowy__zestawienie_dokumentow_ksiegowych
- zał.4_do_Regulaminu_SPRAWOZDANIE_Z_WYKONANIA_ZADANIA_PUBLICZNEGO


 Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych

- formularz zgłoszeniowy kandydata do pracy w komisji

 

Powołanie Komisji konkursowej

Zarządzenie nr 0050.1.22.2021 Burmistrza Szczucina z dnia 15 marca 2021 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Szczucin w zakresie "Rozwijanie kultury i ochrona tradycji" w 2021 roku.

 


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Szczucin w zakresie "Ochrona i promocja zdrowia oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym" w 2021 roku

 

 
 
 
 
 
 
Powołanie Komisji konkursowej