Dyrektor - mgr Alicja Sołtys

Z-ca - mgr Bogumiła Szadzińska - Wydro