Nazwa jednostki - Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczucinie

Adres : 

Miejscowość, Szczucin

ulica, Piłsudskiego

nr budynku, 15

kod pocztowy 33-230

telefon 146436195, 146436236, 146908058, 697828934, 697093321

fax - wew. 122

oficjalny adres email,adres email: gzozszczucin@gmail.com

Imię i nazwisko  Kierownika: Witold Kozioł

adres strony internetowej: www.gzozszczucin.pl