Dyżur Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej pełni Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej
ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
tel. 14 642 28 31