DYREKTOR GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZCZUCINIE

mgr inż. Witold Kozioł

 

P.O. ZASTĘPCY DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH

lek. Radosław Kłaczyński