Dyrektor - Janusz Bukała

Z-ca  Dyrektora - Paweł Podosek