Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - Tomasz Sokołowski

 ul. Rudnickiego 12, 33-230 Szczucin

+48 14 643 64 56 

48 501 626 385

tomasz.sokolowski@umigszczucin.pl