Ekodoradca w przedszkolu

Zajęcia z ekodoradcą w przedszkolu rozpoczęły się od inscenizacji wiersza pt. Sznurek Jurka.

Uchwała antysmogowa i zakaz spalania odpadów

Uchwała nr XXXII/452/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw zwana uchwałą antysmogową

Informacja dla mieszkańców gminy Szczucin, którzy uczestniczą w projekcie odnawialnych źródeł energii pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego”

Informacja dla mieszkańców gminy Szczucin, którzy uczestniczą w projekcie odnawialnych źródeł energii pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego”

Informacja dla mieszkańców objętych programem wymiany kotłów

Informacja dla mieszkańców objętych programem wymiany kotłów

Spotkanie informacyjne na temat możliwości uzyskania dofinansowania na montaż nowych źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych

Urząd Miasta i Gminy Szczucin serdecznie zachęca do udziału w spotkaniu informacyjnym na temat możliwości uzyskania dofinansowania na montaż nowych źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych w ramach programu Czyste Powietrze.

Nowe możliwości uzyskania wsparcia finansowego przez osoby fizyczne

Zyska na tym stan środowiska naturalnego, dzięki ograniczeniu emisji pyłów, gazów cieplarnianych i innych substancji szkodliwych

PODPISYWANIE UMÓW Z MIESZKAŃCAMI NA DOFINANSOWANIE DO WYMIANY PIECA

Gmina Szczucin przystępuje do podpisywania umów z mieszkańcami na dofinansowanie ekologicznego źródła ciepła w ramach projektów: „Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła zasilane gazem i biomasą w wybranych gminach powiatów brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego” – poddziałanie 4.4.2

GREEN WEEK W GMINIE SZCZUCIN

22 maja z okazji „Zielonego Tygodnia” (ang. GREEN WEEK) zostały przeprowadzone zajęcia w zakresie ochrony powietrza w Szkole Podstawowej w Szczucinie.

Dopłaty do częściowej spłaty kredytów bankowych

Informujemy, iż w dniu 10 maja 2018 r. Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie podpisał umowy określające współpracę w 2018 r. w zakresie udzielania dotacji ze środków Funduszu na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych udzielanych na inwestycje w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowane na terenie województwa małopolskiego.

Bezpłatne pomiary kamerą termowizyjną

W ramach realizacji przez gminę Szczucin projektu LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” prowadzone będą badania budynków kamerą termowizyjną dla zainteresowanych mieszkańców gminy.

14 LISTOPADA – DZIEŃ CZYSTEGO POWIETRZA W GMINIE SZCZUCIN

Tylko w Małopolsce co roku z powodu smogu umiera przedwcześnie nawet 4 tysiące osób. Na blisko 3 mld zł szacuje się z kolei koszt leczenia i nieobecności w pracy pacjentów, których choroby to bezpośredni bądź pośredni efekt oddychania zanieczyszczonym powietrzem.

Trwa nabór chętnych na montaż Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Szczucin

Wszystkich zainteresowanym udziałem w programie informujemy, że do 30 września 2017 roku roku w dalszym ciągu można składać deklarację w formie ankiety informacyjnej.


Od dnia 1 lipca br. wszystkie nowo eksploatowana kotły i kominki muszą spełniać wymagania ekoprojektu w zakresie emisji zanieczyszczeń i efektywności energetycznej.

Od dnia 1 lipca br. wszystkie nowo eksploatowana kotły i kominki muszą spełniać wymagania ekoprojektu w zakresie emisji zanieczyszczeń i efektywności energetycznej.

Odnawialne źródła energii w Gminie Szczucin

27 czerwca 2017 r. odbyło się spotkanie, dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania na montaż odnawialnych źródeł energii na gospodarstwach domowych na terenie naszej gminy

Rozpoczynają się przygotowania do pozyskania zewnętrznych środków finansowych na kolejną inwestycję proekologiczną dla mieszkańców ? instalację na obiektach prywatnych: ogniw fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych projektem mieszkańców do uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych, na których zostaną przekazane wszelkie informacje dotyczące realizowanego projektu.

Informujemy, iż od maja na terenie Gminy Szczucin trwają pracę firmy, przeprowadzającej audyty energetyczne budynków, których właściciele ubiegają się o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na wymianę kotłów.

Przypominamy, iż w ramach procedury przetargowej w Urzędzie Marszałkowskim na wykonanie ocen energetycznych Państwa budynków została wybrana firma NDE sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie. Gmina Szczucin jako przedstawiciel mieszkańców, ubiegających się o środki na wymianę kotłów, nie ma bezpośredniego wpływu na szybkość przeprowadzanych audytów.

Województwo apeluje do sprzedawców

Województwo Małopolskie apeluje do kierownictwa sklepów budowlanych z regionu, aby wycofali ze sprzedaży piece i kominki niezgodne z uchwałą.

Audytorzy rozpoczynają prace na terenie Gminy Szczucin!

Rozpoczynają się prace związane ze sporządzaniem ocen energetycznych budynków w związku z dofinansowaniem do wymiany nieekologicznych kotłów węglowych

Wymiana pieców: audytorzy rozpoczynają pracę

Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w ramach procedury przetargowej na wykonanie ocen energetycznych dla gminy Szczucin wybrał firmę NDE sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

Bezpłatne pomiary kamerą termowizyjną w ramach projektu LIFE

W ramach realizacji przez gminę Szczucin projektu LIFE ?Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego ? Małopolska w zdrowej atmosferze? będą prowadzone badania budynków kamerą termowizyjną dla zainteresowanych mieszkańców gminy.

Informacja w sprawie przyjętej Uchwały antysmogowej dla całej Małopolski

Podczas styczniowej sesji radni sejmiku województwa przegłosowali uchwałę antysmogową dla całej Małopolski. Pierwsze efekty nowego prawa poczujemy już w połowie roku ? wtedy zacznie obowiązywać całkowity zakaz spalania mułów i flotów węglowych w piecach na terenie całego województwa oraz zostanie zakazane montowanie kotłów i kominków, które nie spełniają norm ekoprojektu. Mieszkańcy, którzy ogrzewają swoje domy przestarzałymi kotłami, na dostosowanie się do nowych przepisów będą mieli czas do końca 2022 roku, a w przypadku korzystania z kotła spełniającego wymagania emisyjne na poziomie co najmniej klasy 3 ? do końca 2026 roku.

Uwaga na nieuczciwe firmy podszywające się pod audytorów energetycznych

Ostrzegamy przed nieuczciwymi firmami, które powołując się na konieczność wymiany nieekologicznych pieców i możliwość zdobycia na ten cel dofinansowania z RPO WM 2014-2020 odwiedzają mieszkańców naszego regionu oferując odpłatne wykonanie audytów energetycznych.

JAWOR ? Program pożyczkowy na termomodernizację dla osób fizycznych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór wniosków na rok 2017 w ramach Programu priorytetowego ?Jawor? na termomodernizację budynków jednorodzinnych dla osób fizycznych, z możliwością częściowego umorzenia. - informację dotyczące programu ?JAWOR? (https://www.wfos.krakow.pl/jawor)

Przedłużenie naboru wniosków dotyczących dotacji do wymiany kotłów

W związku z możliwością uzyskania przez naszą gminę dofinansowania do większej ilości wymian źródeł ciepła oraz ciągłym zainteresowania programem wśród mieszkańców, Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin przedłuża termin składania wniosków do końca czasu przeprowadzania audytów energetycznych.

Podsumowanie spotkania dotyczącego dotacji do wymiany kotłów

W związku z dużym zainteresowaniem programem wymiany pieców wśród mieszkańców, Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin przedłuża termin składania wniosków do 31.12.2016 r.

Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze

Z programu LIFE finansowane są innowacyjne projekty w zakresie ochrony środowiska w Europie a projekty zintegrowane są nowym sztandarowym instrumentem wspierania realizacji strategii poprawy jakości środowiska na dużym obszarze.

Spotkanie informacyjne w sprawie pozyskania dofinansowania na wymianę kotłów

Gmina Szczucin rozpoczęła przygotowania do pozyskania zewnętrznych środków finansowychz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 na wymianę kotłów dla mieszkańców gminy.

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

Przedmiotem uchwały jest wprowadzenie ograniczeń i zakazów w zakresie jakości paliw oraz parametrów technicznych, rozwiązań technicznych i parametrów emisji instalacji, w których następuje spalanie paliw, mające obowiązywać na obszarze województwa małopolskiego za wyjątkiem Gminy Miejskiej Kraków.