Szanowni Państwo!
Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Miasta i Gminy Szczucin można załatwiać sprawy
obywatelskie przy pomocy języka migowego (SJM)

 

Klienci Urzędu deklarujący potrzebę skorzystania z pomocy pracownika Urzędu posługującego się językiem migowym proszeni są o zgłoszenie tego faktu w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Szczucin lub na adres poczty elektronicznej:
sekretariat@umigszczucin.pl lub za pośrednictwem faksu: 14 643 64 90. 
Po dokonaniu zgłoszenia Urząd Miasta i Gminy Szczucin zapewnieni obsługę osoby komunikującej się językiem migowym, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. Świadczona pomoc jest bezpłatna.

W sprawach nagłych obsługę osób komunikujących się nieaudytywnie prowadzi Urząd Stanu Cywilnego w Szczucinie ul. Wolności 3 pok. nr 1, parter. Bardzo proszę o osobisty kontakt tel. (014) 643 62 78 wew. 106 
Informuję również, że w celu złożenia zapytania lub załatwienia sprawy, osoby komunikujące się nieaudytywnie mogą skorzystać z poczty elektronicznej Urzędu:

  • sekretariat@umigszczucin.pl albo
  • za pośrednictwem faksu: 14 643 64 90
  • oraz skontaktować się z Urzędem poprzez e-PUAP: (www.epuap.gov.pl).

Osoba uprawniona będąca osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych  (Dz.U.2011.127.721 z późn. zm.) ma również prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy Szczucin .

 

Burmistrz Szczucina

Podstawa prawna: ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się  (Dz.U.2011.209.1243 z późn. zm.).