Przedłużenie naboru wniosków dotyczących dotacji do wymiany kotłów

 W związku z możliwością uzyskania  przez naszą gminę dofinansowania do większej ilości wymian źródeł ciepła oraz ciągłym zainteresowania programem wśród mieszkańców, Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin przedłuża termin składania wniosków do końca czasu przeprowadzania audytów energetycznych.
Wypełnioną ankietę należy dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy w Szczucinie osobiście na dziennik podawczy lub pocztą na adres Urząd Miasta i Gminy w Szczucinie, ul. Wolności 3, 33 – 230  Szczucin.