REGULAMIN I ZASADY WYNAJMU HALI DLA POZASZKOLNYCH GRUP ZORGANIZOWANYCH I OSÓB INDYWIDUALNYCH


1. Hala Sportowa służy do prowadzenia zajęć, rozgrywek sportowych oraz imprez rekreacyjno-sportowych i kulturalnych.
2. Wynajem pomieszczeń Hali Sportowej obejmuje: salę główną z boiskami do gry w koszykówkę, siatkówkę, badmintona, piłkę nożną, piłkę ręczną.
3. Wynajem pomieszczeń Hali Sportowej odbywa się zgodnie z cennikiem godzinowym zatwierdzonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin.
4. Opłata za wynajem Hali obejmuje czas pobytu w pomieszczeniach Hali (min. 1 godzina) oraz dodatkowe 20 minut na przebranie się  i przygotowanie w szatni.
5. Terminy rezerwacji Hali Sportowej należy uzgodnić z Kierownikiem obiektu.
6. Opłata pobierana jest przy rezerwacji lub przed wejściem na Halę u Kierownika Hali lub upoważnionego pracownika obiektu.
7. Zorganizowane grupy sportowe powinny posiadać trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia, względnie wytypować lidera biorącego odpowiedzialność za całą grupę.
8. Młodzież szkolna – po okazaniu legitymacji  uprawniona jest do korzystania z biletów ulgowych.
9. Istnieje możliwość wynajęcia Hali Sportowej poza podstawowym czasem pracy obiektu po wcześniejszym uzgodnieniem z Kierownikiem Hali .
10. Grupy wynajmujące pomieszczenia Hali  oraz osoby indywidualne korzystające z obiektu zobowiązane są do  przestrzegania Regulaminu Hali Sportowej.
11.  W wyjątkowych sytuacjach zastrzega się możliwość anulowania wcześniejszej rezerwacji lub przesunięcia jej na inny, uzgodniony z wynajmującym termin.