Działalność bibliotekarska w Szczucinie rozpoczęła się tuż po zakończeniu II Wojny Światowej. Była nią szafa z książkami, które wypożyczała Krystyna Herhel z domu Janecka. Nie ma dokumentów stwierdzających formalny stan biblioteki, a pierwsze zapisy w księdze inwentarzowej pojawiły się w roku 1956. Pierwsi bibliotekarze to oprócz Krystyny Herhel z domu Janeckiej, Władysława Jopek, Michalina Kędzierska, Irena Eliaszewska. Pracowali też – Józefa Głód, Leszek Kupiec i Dorota Kupiec. Przez 26 lat, bo od 1964 do 1990r., kierownikiem Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczucinie była Zofia Kupiec. Od 1990 do 2001r. kierowali biblioteką: Wiesława Lupa, Marta Pater, Janusz Dubajka i Czesława Dubajka. W 2001r., Gminna Biblioteka Publiczna w Szczucinie wraz z Filiami Bibliotecznymi została połączona z Domem Kultury w Szczucinie tworząc Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie. Wynikiem połączenia była utrata osobowości prawnej bibliotek i zmiana nazewnictwa na Bibliotekę Publiczną w Szczucinie i Punkty Biblioteczne. Pełnienie obowiązków wicedyrektora powierzone zostało Marcie Lonc, a od 2007 Marcie Marchwickiej. Obecnie pracami biblioteki kieruje z-ca dyrektora Dorota Margosiak.

     Na przestrzeni lat, biblioteka zmieniała swoja lokalizację. Po wojnie był to mały pokoik w rynku, a od 1956r. 16 m² jednego z pomieszczeń Domu Parafialnego w Szczucinie. W 1965r. biblioteka otrzymała 2 pomieszczenia /62m²/ w budynku Urzędu Gromadzkiej Rady Narodowej, które opuściła w latach siedemdziesiątych. Otrzymała wówczas dwa pomieszczenia /45m²/ w budynku gminnym przy ówczesnej ul. Łachuta /dzisiaj Piłsudskiego 7/. W 1983r. biblioteka otrzymała jeszcze dwa pomieszczenia, co umożliwiło wyłączenie księgozbioru dla dzieci i młodzieży i utworzenie czytelni. Obecnie biblioteka dysponuje wypożyczalnią, działem młodzieżowym i dziecięcym, czytelnią internetową, działem popularno-naukowym. .

     Biblioteka Publiczna w Szczucinie obsługuje mieszkańców gminy Szczucin, a także czytelników z gminy Mędrzechów, Radgoszcz i woj. świętokrzyskiego-gminy Pacanów. Od 2003r. działają też tzw. „objazdowe punkty biblioteczne” w Łęce Szczucińskiej, Woli Szczucińskiej i Dąbrowicy.

W 2011r. szczucińskie biblioteki jako Biblioteka Wiodąca przystąpiły do Programu Rozwoju Bibliotek, dzięki czemu otrzymała nowy sprzęt komputerowy, urządzenia wielofunkcyjne, a także możliwość korzystania ze szkoleń specjalistycznych.

     W bibliotece działają kółka zainteresowań, podejmowane są ogólnopolskie akcje: „Cała Polska czyta dzieciom”, „Narodowe Czytanie”, „Tydzień z Internetem”, „Noc Bibliotek”. Biblioteka prowadzi także akcje „Książka na telefon”, „Czytusiowe środy”. Dla dzieci i młodzieży organizowane są lekcje biblioteczne, konkursy poetyckie i literackie, zajęcia edukacyjne i biblioterapeutyczne, a także warsztaty literackie. Mieszkańcy uczestniczą w spotkaniach okazjonalnych i wernisażach. Wśród konkursów najstarszym jest Gminny Konkurs Recytatorski poezji Marii Kozaczkowej – poetki Powiśla Dąbrowskiego, najmłodszym zaś, ale bardzo atrakcyjnym Gminny Konkurs Ortograficzny „O Pióro Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin”. Biblioteka organizuje także zajęcia feryjne i wakacyjne dla dzieci.

Od 55 lat przy bibliotece działa Koło Przyjaciół Biblioteki.