–       „Cała Polska czyta dzieciom”

W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, bibliotekarki odwiedzają dzieci w przedszkolach, poprzez lekcje literackie wprowadzają je w świat książki, czytają im bajki i rozmawiają o nich.

–       „Przedszkolak czytelnikiem” - wypożyczanie książek dzieciom w przedszkolach

–       Koło Przyjaciół Biblioteki

Utworzone zostało 15.02.1965r. z inicjatywy ówczesnej kierowniczki Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczucinie – Zofii Kupiec, przyjęło swój statut, a 20 członków wybrało spośród siebie przewodniczącą koła, którą została Zofia Szarek. Obecnie przewodniczącą jest Stella Dąbroś, i koło liczy 28 członków, którzy spotykają się w bibliotece w każdą ostatnią środę miesiąca.

Koło jest otwarte dla wszystkich chętnych do pracy na rzecz rozwoju czytelnictwa i bibliotekarstwa w gminie.

–       Akcja „Książka na telefon”

Osoby chore, niepełnosprawne, w podeszłym wieku, zamieszkałe w Szczucinie mogą złożyć telefoniczne zamówienie na dostarczenie książek do domów przez bibliotekarki.

Informacje, zgłoszenia, osobiście lub telefonicznie w Bibliotece Publicznej w Szczucinie
ul. Piłsudskiego 7, telefon 14 643 64 15 w godzinach od 8:00 do 18:00.

–       Wystawy i wernisaże

Kontynuując Plan Rozwoju Bibliotek, biblioteka organizuje cyklicznie wystawy i spotkania  z twórcami ludowymi z terenu gminy Szczucin.