OGŁOSZENIE

Dnia 30.05.2017 r. (wtorek) o godzinie 19.00 w Sali Narad Urzędu Miasta gminy Szczucin ul. Wolności 3,

Orzeł Polskiej Przedsiębiorczości w naszej Gminie.

19 maja 2017 roku w warszawskim hotelu Sangate Hotel Airport odbyła się Wielka Gala Polska Przedsiębiorczość 2017. W czołówce najlepszych firm w skali krajowej znalazła się firma Complex Bud Sp. z o.o. której Właścicielami są Bogumiła i Roman Mosio z siedzibą w Szczucinie.

22 maja - Dzień Praw Zwierząt

Dzień Praw Zwierząt, obchodzony 22 maja, ustanowiony przez Klub Gaja co roku akcentuje uchwalenie przez Sejm RP


Zaproszenie na na posiedzenie Komisji Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Szczucinie

Zaporszenie na na posiedzenie Komisji Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Szczucinie, które rozpocznie się w dniu 22 maja 2017 roku o godz. 15:00 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy w Szczucinie, z siedzibą przy ul. Wolności 3.

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej w Szczucinie

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej w Szczucinie, które rozpocznie się w dniu 22 maja 2017, o godz. 1330 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy w Szczucinie, z siedzibą przy ul. Wolności 3.

Zaproszenie na XXVIII Sesję Rady Miejskiej w Szczucinie

Działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j.Dz. U. z 2016.446 z późn. zm./, uprzejmie informuję, że zwołuję XXVIII Sesję Rady Miejskiej w Szczucinie, na dzień 23 maja 2017 roku o godz. 15:00, w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Szczucin, z siedzibą przy ul. Wolności 3.


„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”

„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”Spotkanie autorskie z autorką książek Małgorzatą Strzałkowską

Spotkanie autorskie z autorką książek Małgorzatą Strzałkowską

Spotkanie autorskie z autorką książek dla młodzieży

Spotkanie autorskie z autorką książek dla młodzieży


Podsumowanie Gminnego Konkursu Plastycznego i Literackiego „Chcemy być zdrowi i radośni- Wolni od Uzależnień”

W dniu 8 maja w sali narad Urzędu Miasta i Gminy w Szczucinie odbyło się spotkanie podsumowujące Gminny Konkurs Literacki i Plastyczny pt. „Chcemy być zdrowi i radośni- Wolni od Uzależnień”.


Bezpieczny i Aktywny Senior

Jak wybrać bezpieczną placówkę całodobowej opieki?

Przedłuzenie terminu IV Naboru do Projektu Czas na Biznes - Subregion Tarnowski do dnia 19.05.2017 r.

Bezzwrotna dotacja w wysokości do 24 500 zł na otwarcie działalnosci gospodarczej, wsparcie w postaci szkolenia i doradztwa.

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Obchody 226 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji.

Obchody 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęła uroczysta Msza św. w kościele parafialnym w SzczucinieZaproszenie na Forum Promocji i Wizerunku Gminy Szczucin

Burmistrz Szczucina zaprasza na spotkanie Forum Promocji i Wizerunku Gminy Szczucin, które odbędzie się w dniu 9 maj 2017 r. o godzinie 8:00 w Sali Narad Urzędu Miasta i Gminy Szczucin.

Dzień Św. Floriana

Dzień Św. Floriana patrona strażaków


15 maja 2017 r. upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2017 rok.

15 maja 2017 upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2017 rok.

UROCZYSTE OBCHODY 226. ROCZNICY, UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

UROCZYSTE OBCHODY 226. ROCZNICY, UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA,3 maja 2017r. Godz. 15.00,Kościół Parafialny - Rynek w Szczucinie


Dom Kultury

Dom Kultury

„Młodzi proaktywni”

W kwietniu kończy się ostatni nabór na płatne czteromiesięczne staże w firmach, które są finansowane w ramach projektu „Młodzi proaktywni”.

Zaproszenie na XXVII Sesję Rady Miejskiej w Szczucinie

Zaproszenie na XXVII Sesję Rady Miejskiej w Szczucinie

Ekstremalna Droga Krzyżowa 2017 za nami.

W miniony piątek tj. 07.04.2017 o godz. 21:40 w Szczucinie rozpoczęła się EDK 2017. W drogę ruszyło ponad 60 osób. 14 stacji rozważań Męki Pańskiej i dystans do pokonania 44km.

Wymiana pieców: audytorzy rozpoczynają pracę

Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w ramach procedury przetargowej na wykonanie ocen energetycznych dla gminy Szczucin wybrał firmę NDE sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

Uwaga! Od 15 kwietnia 2017 r. wchodzi w życie nowy Statut Gminy Szczucin.

Zmiany organizacyjne w funkcjonowaniu Gminy Szczucin tj. przekształcenie i powstanie nowych jednostek organizacyjnych, konieczność aktualizacji zapisów dotyczących funkcjonowania organów gminy ...

Ruszył IV nabór do Projektu: Dobry Czas na Biznes – Subregion Tarnowski

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako realizator projektu „Dobry Czas na Biznes – Subregion Tarnowski” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 8.3.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 zaprasza do wzięcia udziału w ww. projekcie osoby zamieszkujące powiat dąbrowski chcące założyć własną działalność gospodarczą.

Ogromna radość Chóru Clave de Sol z SCKiB w Szczucinie.

SREBRNA STRUNA na XIX Ogólnopolskim Konkursie Chórów o Złotą strunę w kat. chóry młodzieżowe i akademickie.


100 tys. zł. premii dla młodych rolników, którzy przejdą na swoje

Od 27 kwietnia do 26 maja 2017 r. młodzi rolnicy będą mogli składać w Oddziale Regionalnym ARiMR wnioski o przyznanie 100 tys. zł. premii na samodzielne rozpoczęcie gospodarowania.


Rekrutacja na udzielenie wsparcia szkoleniowo – doradczego przed dotacją - Subregion Tarnowski

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego uprzejmie informuje, iż planowana jest rekrutacja na udzielenie wsparcia szkoleniowo – doradczego przed dotacją w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski”.Podsumowanie spotkania animacyjnego

W dniu 31.03.2017 r. odbyło się spotkanie animacyjne z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Miasta i Gminy Szczucin. Spotkanie zostało zorganizowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin, we współpracy z Zarządem Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego.

Informacja Starosty Dąbrowskiego o planowanym na 5 kwietnia 2017 r -Zobrazowaniu lotniczym na terenie powiatu dąbrowskiego

Zobrazowania lotnicze na terenie powiatu dąbrowskiego.Powiat dąbrowski przystąpił do realizacji projektu „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Dąbrowskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.


List Prezesa Kasy Ubezpieczenia Rolniczego w sprawie wieku emerytalnego

List Prezesa KRUS o przywróceniu stanu prawnego sprzed 01.01.2013 r. w sprawie wieku emerytalnego

EKSTREMALNA DROGA KRZYŻOWA 2017 W SZCZUCINIE

Piesza, nocna wędrówka w ciszy i samotności. Do pokonania dystans 43 km. 14 stacji rozważań o męce Chrystusa przygotowanych specjalnie na tą edycję. Podejmij wyzwanie, wyjdź ze swojej strefy komfortu. 7 kwietnia 2017r. rozpoczęcie mszą świętą o godz. 20.00 w kościele pw. Marii Magdaleny w Szczucinie.

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 KWIETNIA 2017 ROKU

Zgodnie z Uchwałą NR XXV/318/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXXV/373/2014 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty od 1 kwietnia 2017 r. stawki opłat będą wynosiły

Informacja o posiedzeniu Komisji Porządku Publicznego,Oświaty,Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej

23 marca 2017 roku godz. 18.00, Sala Narad Urzędu Miasta i Gminy Szczucin, Szczucin ul.Wolności 3


Uchwała Nr XXIV/306/2017 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 22 luty 2017 r. w sprawie :zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków realizowanych przez Zakład Usług Komunalnych w Szczucinie

Uchwała Nr XXIV/306/2017 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 22 luty 2017 r. w sprawie :zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków realizowanych przez Zakład Usług Komunalnych w Szczucinie

Bezpłatne pomiary kamerą termowizyjną w ramach projektu LIFE

W ramach realizacji przez gminę Szczucin projektu LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” będą prowadzone badania budynków kamerą termowizyjną dla zainteresowanych mieszkańców gminy.

Zaproszenie na XXV Sesję Rady Miejskiej w Szczucinie

Zaproszenie na XXV Sesję Rady Miejskiej w Szczucinie

Serdecznie zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Szczucinie: Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych

Serdecznie zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Szczucinie: Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych, które odbędzie się w dniu 20 marca 2017 roku o godz. 13:00 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Szczucin, przy ul. Wolności 3.

Rada Seniorów i Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin informują: Od 1 kwietnia 2017 r. możliwość zakupu obiadów dla wszystkich chętnych mieszkańców Gminy

Obiady w opakowaniach jednorazowych będą wydawane w wyznaczonych punktach, osoby chętne do korzystania z tej propozycji mogą zgłaszać się do sołtysów a także do dyżurujących przedstawicieli Rady Seniorów w budynku Urzędu Gminy w dniach 15-30 marca w godzinach od 10:00 do 13:00

Rozpoczynamy akcję „Szybki PIT”

Szybki PIT to kampania informacyjna Ministerstwa Finansów, która wspiera podatników przy rozliczeniu rocznego zeznania podatkowego (PIT). Akcja odbędzie się już po raz dziewiąty i obejmie swoim zasięgiem całą Polskę.

List Prezesa KRUS

Szanowni Rolnicy, przed rozpoczęciem kolejnego sezonu agrotechnicznego pragnę zwrócić Państwa uwagę na bezpieczeństwo pracy z powszechnie stosowanymi nawozami i środkami ochrony roślin, zapewniającymi wysokie i dobre jakościowo plony płodów rolnych.

ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej poszukuje kandydatów (małżeństwa lub osoby samotne) na rodziców zastępczych. Procedura i przygotowanie się do tej roli są trudne, ale, jak pokazuje doświadczenie osób już prowadzących taką działalność, daje ogromną satysfakcję.

SETNE URODZINY

W dniu 10 marca 2017 roku setne urodziny świętowała mieszkanka Skrzynki Pani Genowefa Kołton zd. Nowak, która urodziła się 09 marca 1917 roku w Skrzynce.

Pomoc dla rolników skrojona na miarę Małopolski Od 30 marca ARiMR przyjmować będzie wnioski na restrukturyzację małych gospodarstw

Od 30 marca do 28 kwietnia 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmować będzie wnioski o pomoc na restrukturyzację małych gospodarstw z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

100 tys. zł na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie 100 tys. zł premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.

PACZKI ŻYWNOŚCIOWE DLA POTRZEBUJĄCYCH

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczucinie informuje, że istnieje możliwość otrzymania nieodpłatnej pomocy żywnościowej przez rodziny i osoby samotne, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.

Już pływam w 2017 roku

W 2017 r. Gmina Szczucin po raz kolejny bierze udział w projekcie Marszałkowskim „ Już pływam” w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży


To ostatnie dni rekrutacji do projektu Młodzi Proaktywni!

Udział w projekcie pomaga w podniesieniu kwalifikacji i znalezieniu pracy

TRWAJĄ ZAPISY DZIECI DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 1 W SZCZUCINIE na rok 2017/2018

Rekrutacją objęte są dzieci w wieku od 3 -6 lat czyli urodzone w latach 2011-2014.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako realizator projektu „Dobry Czas na Biznes – Subregion tarnowski” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 8.3.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskie

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako realizator projektu „Dobry Czas na Biznes – Subregion tarnowski” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 8.3.1.


Spotkanie -Kobiety i Sztuka -8 marca 2017 r. godz.18.00

Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie zaprasza na spotkanie Kobieta i Sztuka 8 marca 2017 r. godz.18.00


PŁATNE STAŻE I PRACA DLA MŁODYCH!

Skorzystaj z płatnych staży i bezpłatnych szkoleń. Rozpocznij pracę! Fundacja PROAKTYWNI oraz Instytut InBIT Sp. z o.o. ogłaszają kolejny nabór do projektu "Młodzi proaktywni". Liczba miejsc w projekcie ograniczona.

Uwaga na nieuczciwe firmy podszywające się pod audytorów energetycznych

Jednocześnie przypominamy mieszkańcom Małopolski, że audyty energetyczne budynków - będące warunkiem koniecznym do uzyskania dotacji na wymianę nieekologicznego pieca - są całkowicie bezpłatne dla mieszkańców, ponieważ będą finansowane przez Urząd Marszałkowski ze środków Unii Europejskiej.Apel do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), prototypu H5N8-nie jest groźny dla ludzi,ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospod

Apel do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), prototypu H5N8-nie jest groźny dla ludzi,ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw. - (treść do pobrania)

Zaproszenie na XXIV Sesję Rady Miejskiej w Szczucinie

Działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016.446 z późn. zmianami/, uprzejmie informuję, że zwołuję XXIV Sesję Rady Miejskiej w Szczucinie, na dzień 22 lutego 2017 roku o godz. 14:00, w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Szczucin, z siedzibą przy ul. Wolności 3.

Zapraszenie na wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Szczucinie: Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych

Zapraszenie na wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Szczucinie: Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych, które odbędzie się w dniu 20 lutego 2017 roku o godz. 14:00 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Szczucin, przy ul. Wolności 3.

Pierwsza w Powiecie Dąbrowskim Rada Seniorów rozpoczęła swoją pracę.

W dniu 14 lutego 2017 r. odbyło się I posiedzenie powołanej Uchwałą Rady Miejskiej w Szczucinie Rady Seniorów Gminy Szczucin. W tym historycznym dla Gminy Szczucin wydarzeniu uczestniczyli Pani Jadwiga Olszowska Urban z Międzynarodowego Centrum Partnerstwa Partners Network z Krakowa – koordynator w projekcie pt. „Aktywny senior – jestem, działam, partycypuję i decyduję” realizowanym w Gminie Szczucin w ramach programu Aktywności Społecznej Osób Starszych ASOS 2014-2020,


Informacja – zwrot akcyzy

Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin przypomina wszystkim rolnikom, że w dniach od 1 do 28 luty 2017r można składać wnioski o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze
„Dobry Czas na Biznes – Subregion Tarnowski”

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako realizator projektu „Dobry Czas na Biznes – Subregion Tarnowski” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 8.3.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 zaprasza do wzięcia udziału w ww. projekcie osoby zamieszkujące powiat dąbrowski chcące założyć własną działalność gospodarczą.

Statystyczne Badania Rolnicze w 2017r.

Główny Urzad Statystyczny corocznie przeprowadza reprezentacyjne badania gospodarstw rolnych. Badania realizowane sa w wylosowanych gospodarstwach metoda wywiadu bezposredniego lub metoda wywiadu telefonicznego przez pracowników Urzedu Statystycznego. Formularze mozna takze wypełnic samodzielnie, na stronie internetowej:

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie dąbrowskim

Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej uprzejmie informuje, że od dnia 2 stycznia 2017r. obowiązują następujące godziny przyjęć w dwóch punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Dąbrowskiego:

MNS - REKRUTACJA 6-10.02.2017 - PROJEKT STAŻOWO-SZKOLENIOWY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - DO 29 R. ŻYCIA

Spółdzielnia Socjalna Serwis prowadzić będzie rekrutację w dniach 6-10.02.2017r. do projektu stażowo-szkoleniowego „Łamiemy bariery - młodzi niepełnosprawni samodzielni i aktywni na rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Zapraszamy na wystawę malarstwa Edmunda Wilk - wystawa czynna w Domu Kultury w Szczucinie w dnaich od 30.01.2017do 20.04.2017 w godz.9.00-19.00

Zapraszamy na wystawę malarstwa Edmunda Wilk - wystawa czynna w Domu Kultury w Szczucinie w dnaich od 30.01.2017do 20.04.2017 w godz.9.00-19.00

Brązowa Lipnicka Gwiazda 35. Małopolskiego Przeglądu Grup Kolędniczych dla grupy kolędniczej z Zabrnia

Grupa kolędnicza z Zabrnia, wzięła udział w 35. Małopolskim Przeglądzie Grup Kolędniczych o Lipnicką Gwiazdę w Lipnicy Murowanej w dniu 8.01.br, zdobywając Brązową Lipnicką Gwiazdę. Andrzej Mach za rolę Żyda otrzymał nagrodę indywidualną. Grupa powstała przy współpracy sołtysa wsi Józefa Firsta i SCKiB w Szczucinie. Grupę prowadzi Danuta Domarecka.

X Dziecięcy i Młodzieżowy Festiwal Kolęd -28-29 stycznia 2017 r.

Zapraszamy na X Dziecięcy i Młodzieżowy Festiwal Kolęd -28-29 stycznia 2017 roku który odbędzie się w Hali Widowiskowo-Sportowej w Szczucinie

25 Finał WOŚP za nami

15.01.2017 r. 60. wolontariuszy kwestowało w gminie Szczucin. Zebrano 22.370,43 zł, to aż o 5 tys. więcej niż w ubiegłym roku. Najwięcej zebrały: Alicja Nowak (2.114,50 zł), Sylwia Motyka (926,79 zł) i Dominika Marek (913,27 zł) z Gimnazjum w Szczucinie.

IX HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZCZUCIN Szczucin - 19.01.2017 r.

19.01.2017 r. w Hali Widowiskowo – Sportowej w Szczucinie rozegrano IX Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin. W turnieju tym wzięły udział reprezentacje 6 szkół podstawowych:

Osobowość Roku 2016

Doceniając podejmowane działania które, znacząco zasłużyły się dla lokalnych społeczności zorganizowany został przez Gazetę Krakowską Plebiscyt Osobowość Roku 2016 będący uhonorowaniem za zaangażowanie w podejmowaniu działań.

„Jeżdżę z głową” w 2017 roku

W roku 2017 Gmina Szczucin po raz drugi bierze udział w projekcie marszałkowskim p.n. „Jeżdżę z głową”. Pierwsza edycja projektu w naszej Gminie odbyła się w ubiegłym roku. Jego realizatorem jest Centrum Usług Wspólnych w Szczucinie (w ramach zadania pn. zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego)


Informacja w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Szczucin

Na postawie § 8 ust. 7 Statutu Rady Seniorów Gminy Szczucin nadanego Uchwałą nr XXI/273/16 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Szczucin oraz nadania jej statutu (Dz. U. Województwa Małopolskiego poz. 7489) Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin informuje, że w wyniku przeprowadzonego w dniach 02.01.2017 r. do 17.01.2017 r naboru kandydatów na członków Rady Seniorów Gminy Szczucin zgłoszone zostały następujące osoby:


Orkiestra Dęta przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczucinie zaprasza na Koncert Noworoczny

Orkiestra Dęta przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczucinie zaprasza na Koncert Noworoczny w dniu 22 stycznia 2017 r.

25.Finał WOŚP coraz bliżej !

25.Finał WOŚP coraz bliżej ! 15 stycznia 2017r.odbędzie się 25 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.W tym dniu,60. wolontariuszy z gminy Szczucin,zarejstrowanych w Sztabie przy SCKiB w Szczucinie, będzie zbierać pieniądze.

Płatne staże o praca dla Młodych!

Skorzystaj z płatnych staży i bezpłatnych szkoleń. Rozpocznij pracę! Fundacja PROAKTYWNI zaprasza do udziału w projekce

Gazeta Szczucińska

Gazeta Szczucńska - bezpłatny kwartalnik

Przedłużenie naboru wniosków dotyczących dotacji do wymiany kotłów.

W związku z możliwością uzyskania przez naszą gminę dofinansowania do większej ilości wymian źródeł ciepła oraz ciągłym zainteresowania programem wśród mieszkańców, Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin przedłuża termin składania wniosków do końca czasu przeprowadzania audytów energetycznych.

Orszak Trzech Króli

Orszak Trzech Króli - zapraszamy na wspólne kolędowanie Rynek w Szczucinie 06/01/2017

Nabór kandydatów na członków Rady Seniorów Gminy Szczucin pierwszej kadencji

Zgodnie z postanowieniami Statutu Rady Seniorów Gminy Szczucin nadanego Uchwałą nr XXI/273/16 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Szczucin oraz nadania jej statutu Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin ogłasza nabór kandydatów na członków Rady Seniorów Gminy Szczucin pierwszej kadencji.

Nowoczesny senior w akcji

Grupa seniorów z gminy Szczucin od lipca br., uczestniczyła w Projekcie dofinansowanym ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 pod nazwą 60 + Nowy Wiek Kultury. Realizatorem projektu było Stowarzyszenie Teatr Nowy z Krakowa.

Podsumowanie jesieni 2016/17 - SENIORZY

Półmetek rozgrywek tarnowskiej okręgówki grupy II już za nami. Wisła po 13 spotkaniach ostatecznie uplasowała się na 7 miejscu w tabeli. Liderem niepokonane rezerwy ekstraklasowca z Niecieczy. Tabele zamyka Ikar Odporyszów. Czas na podsumowanie rundy jesiennej sezonu 2016/2017.


Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Szczucin na 2017 r. pn.: Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób w podeszłym wieku i młodzieży

Ogłoszenie Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U.2016.930 z póź.zm) oraz art. 11 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz.U.2016.1817), ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Szczucin na 2017 r. pn.: Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób w podeszłym wieku i młodzieży


VIII Otwarty Turniej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Badmintonie

Gimnazjum w Zespole Szkół w Szczucinie zaprasza wszystkich chętnych na VIII Otwarty Turniej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Badmintonie, który odbędzie się 15 stycznia 2017r. w godz. 9.00 – 21.00 więcej na http://junisszczucin.c0.pl/?p=1660

Szlachetna Paczka 2016 - podsumowanie

Na poziomie ogólnopolskim przygotowania do Finału trwały przez cały rok. Pracę 11 tys. 105 wolontariuszy organizowało 645 lokalnych liderów. Między 9 a 11 grudnia w blisko 700 miejscach w całej Polsce darczyńcy dostarczyli do magazynów przygotowane przez siebie paczki. Następnie wolontariusze udali się z prezentami do rodzin w potrzebie. Oto kilka statystyk ogólnopolskich Paczka2016.

PACZKI ŻYWNOŚCIOWE DLA POTRZEBUJĄCYCH

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczucinie informuje, że istnieje możliwość otrzymania nieodpłatnej pomocy żywnościowej przez rodziny i osoby samotne, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.

13 grudnia 35 Lat temu wprowadzono stan wojenny.

13 grudnia 1981 r. Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, na czele z gen. Wojciechem Jaruzelskim, wprowadziła w Polsce stan wojenny ...(źródło: http://www.13grudnia81.pl/)

Miasto i Gmina Szczucin Liderem Powiatu Dąbrowskiego

W dniu 12 grudnia 2016 r. podczas spotkania Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski działającym przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej - Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie Andrzej Gorzkowicz Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin odebrał z rąk Jacka Krupy Marszałka Województwa Małopolskiego nagrodę dla Lidera Powiatu Dąbrowskiego w Rankingu Gmin Małopolski 2016.
Zakład Usług Komunalnych w Szczucinie

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W SZCZUCINIE teL/fax. 14 643 52 63, 14 643 67 98 Adres Zakład Usług Komunalnych Wola Szczucińska 142 , 33-230 Szczucin, woj. małopolskie godziny otwarcia: poniedziałek - piątek: 7:30-15:30

Gospodarka odpadami

Informacje dla mieszkańców, deklaracjeStruktura

Struktura


Aktualności

aktualnosciBaza Rodzin Szlachetnej Paczki otwarta.

Już dziś możesz wybrać rodzinę, która próbuje wyjść z trudnej sytuacji życiowej i materialnej.


Program grantowy Nasze Powietrze

Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin zaprasza organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne działające przy organizacjach pozarządowych do składania wniosków w ramach pierwszej edycji programu Nasze powietrze.Pierwsza w historii samorządu Gminny Szczucin umowa o międzynarodowej współpracy podpisana. Współpra

27 sierpnia 2016 roku w Restauracji Staropolska w Szczucinie miała miejsce wyjątkowa uroczystość. Doszło do podpisania dwóch umów międzynarodowych. Umowy o współpracy pomiędzy samorządami Dąbrowy Tarnowskiej i Szczucina a miastem Bałta na Ukrainie podpisali Burmistrz Krzysztof Kaczmarski, Burmistrz Andrzej Gorzkowicz oraz Mer Miasta Bałta Siergiej Mazur.

Mobilne Centrum Badań

W dniu 21.09.2016 r. w Szczucinie, na Rynku Głównym, w godzinach od 08.00 do 16.00 zaparkuje nasz specjalnie przygotowany i wyposażony pojazd – mobilne centrum badań, pozwalający na rzetelne sprawdzenie słuchu pacjentów. Badania będą wykonywali dla Państwa nasi specjaliści – dyplomowani protetycy słuchu. Badanie słuchu jest nieinwazyjne
Wakacje dla dzieci z Gminy Szczucin

Grupa 20 dzieci z terenu gminy Szczucin w lipcu wypoczywała w Pucku...


Prezes KRUS informuje o zawarciu umowy w sprawie Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Prezes KRUS informuje, że każde dziecko poniżej 16 roku życia w rodzinie osób ubezpieczonych w pełnym zakresie w KRUS ma zapewnione ubezpieczenie od Następstw NIeszczęśliwych Wypadków.

Chcesz nauczyć się pierwszej pomocy – przyjdź i ćwicz!

Pod tym tytułem w dniu 4 września br. (niedziela) w godzinach od 10.00 do 14.00 po raz drugi zostanie zorganizowane przedsięwzięcie w ramach ...