Dnia 1 czerwca na Kompleksie Boisk Sportowych Orlik odbył się Dzień Dziecka na Sportowo. Uczniowie Szkoły Podstawowej rywalizowali między klasami w Turnieju Piłki Nożnej. Sportowym zmaganiom w duchu fair play towarzyszyła wspaniała zabawa. Zapraszamy serdecznie za rok.