Turniej Dekanalny.

Dnia 25.02.2017 w Hali Widowiskowo - Sportowej w Szczucinie odbył się Turniej Piłki Nożnej Ministrantów i Lektorów Dekanatu Szczucin. W spor-towym wydarzeniu wzięło łącznie udział 13 drużyn. Zostały one podzielone na trzy kategorie wiekowe. Ministranci (4 zespoły), lektorzy młodsi (7 zespołów), oraz lektorzy starsi(2 zespoły). Rozgrywki zostały rozegrane systemami "każ-dy z każdym" oraz systemem pucharowym. Zwycięzcami ze szkoły średniej okazali się lektorzy z Radgoszczy-Krzywda pokonując Szczucin. Zacięte mecze miały miejsce w grupie lektorów z gimnazjów. Po rzutach karnych pomiędzy Borkami a Radgoszczą w finale znaleźli się chłopcy dwóch sąsiadujących ze sobą miejscowości, Borek i Szczucina. Zwycięzcami po zaciętej rywalizacji zo-stał zespół ze Szczucina, drużyna z Borek zajęła drugie miejsce, na trzecim miejscu uplasował się zespół ks. Jarosława Kokoszki z Bolesławia.
Nie mniejsze emocje towarzyszyły rozgrywką ministrantów. Tu sytuacja wyglądała zgoła inaczej. Zespół ks. Andrzeja Nowaka zajął pierwsze miejsce wygrywając dwa mecze i remisując jeden. Drugie miejsce zajęła drużyna go-spodarzy. Ministranci z Bolesławia wzięli przykład od swoich starszych kole-gów lektorów zajmując 3 miejsce. Borki zamknęły stawkę 4 miejscem. Zespoły które zajęły pierwsze miejsce udadzą się do Dąbrowy Tarnowskiej aby 12 mar-ca rozegrać turniej okręgowy.