Bajkowo i kolorowo - lekcja literacka w Skrzynce

29 maja br., w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skrzynce odbyła się lekcja literacka przyblżająca postać pisarki i poetki Natalii Usenko, z którą to dzieci będą mogły bezpośrednio się spotkać 7 czerwca w Domu Parafialnym KANA.