Przegląd Teatrzyków Dziecięcych

Przegląd teatrzyków klas I - III odbył się w Domu Kultury w Szczucinie 24.05.2017r. Dwa równorzędne I miejsca zdobyły Zespoły teatralne ze SP w Szczucinie i Zabrniu. Gratulujemy!