Jeżdżę z głową w 2018 roku

W 2018 roku Gmina Szczucin po raz trzeci bierze udział w projekcie marszałkowskim pn. „Jeżdżę z głową” w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży” przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Realizatorem projektu jest Centrum Usług Wspólnych w Szczucinie.


Rozpoczyna się realizacja projektu „Szczucin jest LOVVE

Rozpoczyna się realizacja projektu „Szczucin jest LOVVE

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin: Borzęcin, Szczucin, Szczurowa oraz Wietrzychowice

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin: Borzęcin, Szczucin, Szczurowa oraz Wietrzychowice

Centrum Usług Wspólnych - projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Rozwój innowacyjnego i konkurencyjnego gospodarczo Subregionu Tarnowskiego oraz budowa gospodarki opartej na wiedzy