Parada Bocianów

Grupa 5-latków realizowała projekt edukacji ekologicznej pt. „BOCIAN SYMBOLEM WIOSNY, ŻYCIA I SIŁY, WARTO BY DZIECI O NIM MÓWIŁY”.

Głównym celem projektu było: rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych, pogłębienie wiedzy o zagrożonym gatunku ptaków, prowadzenie obserwacji ptaków i zapoznanie z działaniami służącymi ochronie bociana białego i jego lęgowisk. 5-latki zaprosiły wszystkich przedszkolaków do uroczystego obchodu DNIA BOCIANA.   ,,Jeżeli 100 pomysłów masz za bociana przebierz się i zaskocz nas”.

Za sprawą rodziców 30 maja w naszym przedszkolu zrobiło się KLEKUSIOWO. Pomysłowość rodziców zaskoczyła wszystkich - dzieci nie do poznania, przebrane za boćki. Parada Bocianów licząca 114 przedszkolaków - przeszła ulicami Szczucina a niesione plakaty przypominały mieszkańcom:

- 31.05 DZIEŃ BOCIANA,
- ZBIERAJ SZNURKI, CHROŃ BOCIANY,

- JAK SIĘ BOCIAN PO WSI KRĘCI, TO WIADOMO CO SIĘ ŚWIĘCI