Od dnia 1 lipca br. wszystkie nowo eksploatowana kotły i kominki muszą spełniać wymagania ekoprojektu w zakresie emisji zanieczyszczeń i efektywności energetycznej.

W związku z prośbą Marszałka Województwa Małopolskiego, informujemy mieszkańców naszej gminy, że od dnia 1 lipca br. wszystkie nowo eksploatowana kotły i kominki muszą spełniać wymagania ekoprojektu w zakresie emisji zanieczyszczeń i efektywności energetycznej. Regulacja ta wynika z przyjętej przez Sejmik Województwa Małopolskiego uchwały nr XXXII/452/17 z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Ze szczególnymi wymaganiami przedmiotowej uchwały zapoznać można się na stronie internetowej www.powietrze.malopolska.pl/antysmogowa