Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 101

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 101

Nazwa biura

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień

zagrożenia

Burze z gradem/1

Obszar

województwo małopolskie

Ważność (cz. urz.)

od godz. 15:00 dnia 1.09.2017 do godz. 05:00 dnia 2.09.2017

Przebieg

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 25 mm, oraz porywami wiatru do 60 km/h. Lokalnie grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

70%

Uwagi

Brak.

Dyżurny

Adam Michniewski

Godzina i data wydania

godz. 12:11 dnia 01.09.2017

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 malopolskie od 15:00/01.09 do 05:00/02.09.2017 deszcz 25 mm, porywy 60 km/h, grad

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.