Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 104

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 104 
Nazwa biura
IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia
Intensywne opady deszczu/1
Obszar
województwo małopolskie – subregion południowy
Ważność (cz. urz.)
od godz. 03:00 dnia 12.09.2017 do godz. 21:00 dnia 12.09.2017
Przebieg
Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów od 20 mm do 30 mm, lokalnie 35 mm.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)
90%
Uwagi
Brak
Dyżurny synoptyk
Łukasz Kiełt
Godzina i data wydania
godz. 14:38 dnia 11.09.2017
SMS
IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ/1 malopolskie.poludniowy od 03:00/12.09 do 21:00/12.09.2017 opady lokalnie 35 mm
RSO
IMGW-PIB OSTRZEGA małopolskie, silny deszcz w dzień 12.09, opady lokalnie 35 mm.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie 
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.